Preview Subtitle for Creatures


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:38,560 --> 00:00:42,560
www.titlovi.com

3
00:00:45,560 --> 00:00:47,880
- Volim te, Dorothy.
- Znam da me voli, Tony.


4
00:00:48,120 --> 00:00:50,840
Ti si jedno ljupko stvorenje.

5
00:00:51,080 --> 00:00:53,240
I ja te takoَe volim. Zna da je tako.

6
00:00:53,480 --> 00:00:56,800
Mogu li dobiti poljubac?

7
00:00:57,880 --> 00:01:00,280
Da nisi videla moje nove tapove za golf
tu negde, zar ne?


8
00:01:00,520 --> 00:01:02,360
- Kakve tapove za golf?
- Pa doao sam ku«i sa njima.


9
00:01:02,600 --> 00:01:04,520
Novi tapovi za golf u konoj torbi.

10
00:01:04,760 --> 00:01:07,840
- Nisam znala da se bavi golfom.
- Pomalo sam misteriozan tip.


11
00:01:08,080 --> 00:01:09,160
Misteriozan na mrtvo.

12
00:01:09,400 --> 00:01:11,000
- Dakle, da li si ih videla?
- Videla ta?


13
00:01:11,240 --> 00:01:13,400
- Moje nove tapove za golf.
- Kad si nau*io da igra?


14
00:01:13,640 --> 00:01:15,160
- Ranije ove godine.
- Ho«e li me nau*iti?


15
00:01:15,400 --> 00:01:17,880
- Ne mogu bez tapova.
- Trebao bih ih na«i.


16
00:01:18,120 --> 00:01:20,040
Naravno. Zato ti to i govorim...

17
00:01:20,280 --> 00:01:22,360
... kada sam krenuo da ih uzmem,
njih nije bilo.


18
00:01:22,600 --> 00:01:24,760
To ba li*i na tebe,
da izgubi komplet tapova za golf.


19
00:01:25,000 --> 00:01:27,080
To uopte ni li*i na mene.
Nisam ih izgubio.


20
00:01:27,320 --> 00:01:28,920
Mislim da moda ipak i jesi.

21
00:01:29,160 --> 00:01:30,920
Uopte me ne interesuje golf.

22
00:01:31,160 --> 00:01:34,120
- Malo*as si htela da nau*i.
- Da, ali samo sam se alila.


23
00:01:34,360 --> 00:01:36,360

alila sam se sa tobom.


24
00:01:36,600 --> 00:01:38,320
Misli lagala si me?

25
00:01:38,560 --> 00:01:40,880
- Da li to zna*i da me sad lae?
- Nemam pojma.


26
00:01:41,120 --> 00:01:43,640
Nimalo? Zna*i nisi slu*ajno sklonila
tapove za golf?


27
00:01:43,880 --> 00:01:45,520
- Ili ih prodala?
- Nisam.


28
00:01:45,760 --> 00:01:48,320
- Ili ih zaloila za lovu?
- Nisam nita zaloila!


29
00:01:48,560 --> 00:01:50,640
- To bi ba na tebe li*ilo.
- Ostavi me na miru!


30
00:01:50,880 --> 00:01:53,560
Nemam pojma gde se nalaze
ili gde su nestali.


31
00:01:53,800 --> 00:01:56,400
- Dorothy, trebaju mi ti tapovi!
- Ti ne zna da igra golf!

32
00:01:56,640 --> 00:01:59,480
Ako si ih sklonila, reci mi.
Ostavio sam ih u dnevnoj sobi.

33
00:01:59,720 --> 00:02:02,000
Kae da ide u Amsterdam
da bi igrao golf?

34
00:02:02,240 --> 00:02:04,120
Mislim da Amsterdam i nema teren za golf.

35
00:02:04,360 --> 00:02:06,120

ta ti zna o Amsterdamu?

36
00:02:06,360 --> 00:02:08,200
I ta, za boga miloga,
ti zna o golfu?

37
00:02:08,440 --> 00:02:09,880
Sluaj ti!

38
00:02:10,120 --> 00:02:12,400
Znam da sam ostavio torbu sa tapovima
u dnevnoj sobi...

39
00:02:12,640 --> 00:02:15,080
...a tamo ih nije bilo
kada sam otiao da ih uzmem.

40
00:02:15,320 --> 00:02:18,320
Ako si ostavio torbu sa tapovima u stanu,
onda su u stanu.

41
00:02:18,560 --> 00:02:21,800
- Lae!
- Sranje!

42

[...]
Everything OK? Download subtitles