Preview Subtitle for Captain Blood


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:47,200 --> 00:01:51,200
ODANI SINOVI ENGLESKE
DOLE UGNJETAVAI! NA ORU랮E!

3
00:02:20,300 --> 00:02:24,300
DOKTOR PETER BLOOD

4
00:02:37,000 --> 00:02:39,500
Doktore Blood!

5
00:02:42,600 --> 00:02:43,900
Tko je to?

6
00:02:44,300 --> 00:02:47,100
Vidjet ete kad otvorite vrata.

7
00:02:47,200 --> 00:02:48,500
Ja?

8
00:02:49,400 --> 00:02:52,600
Gre쉓a. Kad ja otvorim vrata.

9
00:02:54,100 --> 00:02:55,800
Otvarajte, brzo!

10
00:02:59,200 --> 00:03:00,600
Jeremy Pitt, otkud ti?

11
00:03:00,700 --> 00:03:04,500
Va prijatelj, Lord Gildoy, le엍
ranjen na Baynesovoj farmi kod rijeke.

12
00:03:04,600 --> 00:03:07,100
- Budala.
- Poslao me je po vas. Ne gubimo vrijeme.

13
00:03:07,200 --> 00:03:10,300
Ja ne gubim vrijeme, a ni glavu kao ti.

14
00:03:10,400 --> 00:03:12,400
Ui i povrati se dok uzmem svoje stvari.

15
00:03:12,500 --> 00:03:14,500
- ekat u ovdje.
- Kako hoe.

16
00:03:14,500 --> 00:03:16,700
Go Barlow, dajte mi odijelo.

17
00:03:19,400 --> 00:03:22,000
Jeremy, kako je pro쉕a bitka?

18
00:03:22,100 --> 00:03:24,200
Bitka? Bolje rei klaonica!

19
00:03:24,300 --> 00:03:26,300
둻o mogu motke protiv topova?

20
00:03:26,400 --> 00:03:31,200
Ako ostanem du엁, molim
vas zalijte mi geranijume,

21
00:03:31,200 --> 00:03:33,300
posebno one ispod prozora.

22
00:03:33,300 --> 00:03:35,300
Geranijume? Kad e odrasti?

23
00:03:35,300 --> 00:03:38,100
Kao da si jo u medicinskoj 쉓oli.

24
00:03:38,500 --> 00:03:39,900
Geranijumi!

25
00:03:40,000 --> 00:03:44,500
Misli o geranijumima a svatko
sposoban je danas na bojnom polju.

26
00:03:44,600 --> 00:03:47,900
To je zato da bih bio sa
vama, moja kisela damo.

27
00:03:48,100 --> 00:03:50,700
- Pola grada misli da ste papist.
- 둻o?

28
00:03:50,700 --> 00:03:54,200
Zato 쉞o vi쉋 volim spavati
nego da 엞rim u propast...

29
00:03:54,300 --> 00:03:56,900
u poku쉆ju da podignem na
tron Vojvodu od Monmautha?

30
00:03:57,000 --> 00:03:58,800
Bio bi jo gori od kralja Jamesa.

31
00:03:58,900 --> 00:04:01,200
Br엁 sa tim ogrtaem, lijepa moja.

32
00:04:01,200 --> 00:04:03,500
A ona polovina grada koji vas brani...

33
00:04:03,500 --> 00:04:05,900
tvrdi da ste samo kukavica.

34
00:04:06,600 --> 00:04:09,500
Go Barlow, draga moja,
recite im ako hoete...

35
00:04:09,600 --> 00:04:12,400
da sam bio na dosta mjesta
gdje su se krvavile gae.

36
00:04:12,500 --> 00:04:16,300
Borio sam se sa Francuzima
protiv 둷anjolaca, kao i obrnuto,

37
00:04:16,400 --> 00:04:19,100
nauio sam se moreplovstvu
u Nizozemskoj mornarici.

38
00:04:19,600 --> 00:04:23,200
Bilo mi je dosta
avantura za 쉋st 엍vota...

39
00:04:23,300 --> 00:04:26,800
pa sam do쉆o ovdje,
skinuo ma i uzeo skalpel.

40
00:04:26,900 --> 00:04:31,400
Postao sam ovjek za mir, a ne
za rat. Lijenik, a ne kolja...

41
00:04:31,500 --> 00:04:35,400
i to u biti sve dok hodam po zemlji.

42
00:04:41,900 --> 00:04:46,500
- Vraate li se prije doruka?
- Tko to zna, lijepa moja?

43
00:04:58,500 --> 00:05:01,600
Najgore je pro쉕o,
prijatelju. Sad se odmori.

44
00:05:25,000 --> 00:05:26,800
Kraljevi ljudi!

45
00:05:28,000 --> 00:05:31,500
Nema se ega bojati.
Ovo je zemlja Kr싨ana.

46
00:05:31,500 --> 00:05:34,500
Kr싨ani ne ra
[...]
Everything OK? Download subtitles