Preview Subtitle for A Town


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,301 --> 00:00:06,882
Като малка, любимата ми приказка
бе за мъж, който живее вечно.


2
00:00:07,031 --> 00:00:11,438
Но неговият поглед беше натежал
от всичко това, което беше видял.


3
00:00:11,588 --> 00:00:14,530
Мъж, който падна от звездите.

4
00:00:15,000 --> 00:00:18,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

5
00:00:24,978 --> 00:00:27,481
Знаех си, че ще бъда открит.

6
00:00:28,981 --> 00:00:33,669
Ще се срещнеш с боговете си.
- Някога те бяха и твои.

7
00:00:33,819 --> 00:00:36,346
Вече не.

8
00:00:58,763 --> 00:01:02,746
Аз ли съм последният?
- Остава само още един.

9
00:01:03,247 --> 00:01:05,751
Доктора.

10
00:01:09,151 --> 00:01:13,154
<<< УНАКС ТИЙМ <> UNACS TEAM >>>

11
00:01:19,059 --> 00:01:21,563
Мат Смит

12
00:01:21,762 --> 00:01:24,266
Карън Джилиан

13
00:01:24,465 --> 00:01:26,969
Артър Дарвил

14
00:01:28,770 --> 00:01:32,172
Доктор Кой

15
00:01:35,876 --> 00:01:40,179
Сезон 7 Епизод 3
"Град на име Милост"


16
00:01:40,380 --> 00:01:45,184
Превод и субтитри:
Владислав Владев а.к.а. E-Tle™


17
00:01:45,959 --> 00:01:48,801
Град Милост, 81 жители.

18
00:01:52,084 --> 00:01:55,606
Погледни.
Купища камъни и дървета.

19
00:02:00,690 --> 00:02:03,194
Какво е?

20
00:02:05,453 --> 00:02:07,957
Купища камъни и дървета.

21
00:02:11,819 --> 00:02:17,587
На табелата пише - "Стой настрана".
- По-точно се явява препоръка.

22
00:02:17,738 --> 00:02:20,242
Също като "само за химическо".

23
00:02:46,645 --> 00:02:49,148
Това няма място тук.

24
00:02:54,691 --> 00:02:59,579
Електрическа улична лампа е.
- Десет години преди да се появи.

25
00:02:59,729 --> 00:03:02,261
Само няколко си години разлика.

26
00:03:02,411 --> 00:03:07,106
Същото каза, когато остави телефона си
в покоите на Хенри VIII.

27
00:03:07,256 --> 00:03:10,988
Електричество, табели "не влизай",
неприветливи погледи...

28
00:03:11,139 --> 00:03:14,946
Някой да не ми е надничал
в коледния списък?

29
00:03:33,320 --> 00:03:39,020
Чай, от най-силния.
Не вади пакетчето от чашата.

30
00:03:42,287 --> 00:03:48,536
Какво дириш тук, синко?
- Синко? Ти да видиш!

31
00:03:48,687 --> 00:03:54,792
Може ли да попитам кой сте?
- Разбира се, аз съм Доктора...

32
00:03:55,697 --> 00:03:59,665
Не беше нужно да ставате.
Виждате ли? Имат обноски!

33
00:03:59,816 --> 00:04:05,200
Благодаря, не ми е нужен нов костюм.
- Собственик съм на погребално бюро.

34
00:04:06,466 --> 00:04:10,354
Да ви питам нещо.
Вие извънземен ли сте?

35
00:04:10,504 --> 00:04:14,796
Въпросът е твърде личен.
Всичко е относително, нали?

36
00:04:14,946 --> 00:04:19,200
Аз мисля, че вие сте извънземни.
В този ред на мисли, да.

37
00:04:19,350 --> 00:04:22,017
Предполагам, че съм извънземен.

38
00:04:24,078 --> 00:04:28,287
Докторе! Пуснете го!
Не си мисли, че няма да ви убием!

39
00:04:28,437 --> 00:04:32,210
Не се тревожете!
Всичко е под контрол!

40
00:04:32,360 --> 00:04:36,814
Разкарайте си ръцете от мен!
- О, Боже...

41
00:04:49,818 --> 00:04:55,182
Наближава ни.
Господи, той идва.

42
00:04:56,423 --> 00:05:00,241
Проповеднико, кажи нещо.

43
00:05:02,187 --> 00:05:08,807
Отче наш, който си на небето,
да се свети името ти.

44
00:05:10,914 --> 00:05:17,504
Да дойде царството ти,
да бъде волят
[...]
Everything OK? Download subtitles