Preview Subtitle for Age Of The Dragons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:55,241 --> 00:00:57,841
"ศarovnija obstaja,
da slui ่loveku...


3
00:00:58,042 --> 00:00:59,942
"Nikoli, da ga nadvlada...

4
00:01:00,143 --> 00:01:02,043
"Podli in pokvarjeni so tisti...

5
00:01:02,144 --> 00:01:03,344
"ki so se posluili njegovega dara...

6
00:01:03,445 --> 00:01:05,045
"proti svojim lastnim otrokom..."
- Transfiguracija 1:2


7
00:01:07,931 --> 00:01:10,709
Pravijo ji Doba Zmajev...

8
00:01:10,810 --> 00:01:15,564
่as politi่nih bojev,
divjih zveri in mo่ne ่arovnije...


9
00:01:15,665 --> 00:01:20,582
ampak tudi ่as verovanja...
vera v Red Andraste,


10
00:01:21,190 --> 00:01:26,144
prevladujo่ verski red,
ki ga vodi njegova svetost, Boanska...


11
00:01:26,245 --> 00:01:29,994
Njeni vitezi Templarji izvajajo
strog nadzor nad ศarovniki,


12
00:01:30,095 --> 00:01:32,071
omejujejo njihovo delovanje...

13
00:01:32,172 --> 00:01:34,146
่arovniko umetnost,
ki verjamejo, da ima potencial


14
00:01:34,247 --> 00:01:36,924
sprostitve svetovne kuge...

15
00:01:37,025 --> 00:01:40,439
Najbolj nevarni med njimi so
ศarovniki Krvi, ki e vedno na...


16
00:01:40,540 --> 00:01:45,457
skrivaj opravljajo svoje tema่ne
rituale... v kljubovanju Redu.


17
00:01:45,564 --> 00:01:48,609
Odlo่eni, da nevtralizirajo
gronjo za vsako ceno,


18
00:01:48,710 --> 00:01:52,928
so metode Templarjev postale
bolj brutalne in raziri njihovo sum


19
00:01:53,029 --> 00:01:56,812
tudi nad zvesti Krog ศarovnikov...

20
00:01:56,913 --> 00:01:59,133
Korupcija se naseli
med vrste Templarjev


21
00:01:59,234 --> 00:02:01,434
Tako vodstvo vidi
ogroeno njihovo vlogo,


22
00:02:01,634 --> 00:02:04,880
zaradi kontrole in za่ite...
do izbrisa.


23
00:02:04,981 --> 00:02:08,167
Zaradi vrenja v Redu,

24
00:02:08,268 --> 00:02:10,468
ravnoteje mo่i vzdrujejo Iskalci...

25
00:02:10,568 --> 00:02:13,686
najbolji in najbolj
zvesti med Templarji...


26
00:02:13,787 --> 00:02:16,565
ki jih je izbrala sama Boanska.

27
00:02:16,666 --> 00:02:21,454
Ti zagovorniki ่iste resnice,
odpravljajo korupcijo, kjer koli se skriva,


28
00:02:21,555 --> 00:02:25,940
Nas si je med ่arovniko sodrgo,
ali v samem Redu.


29
00:02:26,041 --> 00:02:29,389
Zdaj se pribliuje desetletnica
"Simpozij Zvestih"


30
00:02:29,490 --> 00:02:31,698
in romarji iz vseh koncev sveta

31
00:02:31,799 --> 00:02:34,407
potujejo proti Orlaisian Imperiju
k molitvi za mir...


32
00:02:35,081 --> 00:02:40,070
Mir, ki tisti skriti v
senci nameravajo uni่iti...


33
00:02:44,571 --> 00:02:48,171
DOBA ZMAJEV

34
00:04:04,630 --> 00:04:06,940
Bratje!

35
00:04:07,040 --> 00:04:11,940
Nova doba ศarovnikov
se bo za่ela povsod!

36
00:04:20,040 --> 00:04:24,310
In zdaj, Avexis, nastopil je ่as,
da se pridrui nai stvari.

37
00:05:05,850 --> 00:05:08,320
Cassandra, ostani osredoto่ena.

38
00:05:08,420 --> 00:05:11,240
Ne bom dovolil,
da zamera ponovno prevlada.

39
00:05:13,030 --> 00:05:14,930
Vem, Byron.

40
00:05:15,030 --> 00:05:17,040
Imej vero v Stvarnika.

41
00:05:25,920 --> 00:05:29,180
Avexis,
[...]
Everything OK? Download subtitles