Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:06:59,688 --> 00:07:00,890
Ivane!

3
00:07:14,326 --> 00:07:15,698
Gde ćeš?

4
00:07:17,327 --> 00:07:18,588
Moram da idem.

5
00:07:30,167 --> 00:07:32,122
Nemoj da ideš,
ostani sa mnom.

6
00:07:36,275 --> 00:07:37,395
Ne mogu.

7
00:07:41,697 --> 00:07:43,651
Moraš da me
pustiš da odem.

8
00:07:45,015 --> 00:07:48,823
Ivane, molim te,
nemoj da ideš.

9
00:08:01,007 --> 00:08:02,491
Treba da pođeš sa mnom.

10
00:08:08,871 --> 00:08:11,451
Ne, Ivane!
Ne slušaj ga, molim te!

11
00:08:11,952 --> 00:08:14,116
Uvek si mislio da si bolji
od mene ali nisi.

12
00:08:14,931 --> 00:08:16,414
I ti si ubica.

13
00:08:18,888 --> 00:08:20,294
Sećaš li se?

14
00:08:25,382 --> 00:08:26,764
Nisam hteo!

15
00:08:29,990 --> 00:08:32,310
Moraš da mi veruješ.
-To je sad svejedno.

16
00:08:32,796 --> 00:08:34,072
Moraš da platiš.

17
00:08:34,639 --> 00:08:36,184
Kao što sam ja.

18
00:08:37,803 --> 00:08:38,958
Ivane!

19
00:08:41,209 --> 00:08:43,153
Žao mi je.
-Ivane, molim te!

20
00:08:43,590 --> 00:08:45,212
Molim te, ne slušaj ga!

21
00:08:45,588 --> 00:08:47,589
Zbogom.
-Ne slušaj ga!

22
00:08:47,850 --> 00:08:49,762
Molim te, ne ostavljaj me ovde,
ostani sa mnom.

23
00:08:50,150 --> 00:08:51,559
Molim te, ostani sa mnom.

24
00:08:56,875 --> 00:08:58,445
Ivane, nemoj da ideš
molim te.

25
00:09:12,587 --> 00:09:14,111
Ivane, Ivane.

26
00:09:14,331 --> 00:09:16,257
"Kraj"

27
00:09:18,753 --> 00:09:19,946
Ivane.

28
00:09:34,144 --> 00:09:35,519
Kako se osećaš?

29
00:09:36,116 --> 00:09:37,441
Umorno.

30
00:09:43,862 --> 00:09:45,226
Šta se desilo?

31
00:09:49,472 --> 00:09:51,866
Izlečio si se.

32
00:09:53,728 --> 00:09:55,425
Mašina funkcioniše.

33
00:10:10,520 --> 00:10:13,081
Pukovniče, šta se dešava
tamo unutra?

34
00:10:13,348 --> 00:10:16,010
Jeste li videli tu svetlost?
-Budite oprezni i pojačajte obezbeđenje.

35
00:10:19,990 --> 00:10:21,757
Uspeli su da naprave mašinu.

36
00:10:24,082 --> 00:10:25,819
Poručnik nas je izneverio.

37
00:10:27,387 --> 00:10:29,274
I vaša voljena unuka
takođe.

38
00:10:30,466 --> 00:10:32,355
Koje opcije imamo?

39
00:10:33,194 --> 00:10:37,022
Ako ta mašina radi svi bolesni
će se izlečiti.

40
00:10:37,947 --> 00:10:40,115
I neću više moći da držim
karantin.

41
00:10:52,491 --> 00:10:53,854
Ako ih virus ne ubije,

42
00:10:55,276 --> 00:10:57,458
to moramo da
uradimo mi.

43
00:11:03,976 --> 00:11:07,428
I N T E R N A T
71. epizoda

44
00:11:11,255 --> 00:11:13,936
Ajmo svi u svoju sobu, i ako vas
peču oči ne dirajte ih.

45
00:11:14,291 --> 00:11:15,653
Proći će.

46
00:11:16,760 --> 00:11:17,886
8 sati kasnije

47
00:11:18,155 --> 00:11:20,414
Koliko ih je ostalo?
-Još malo, onda slede stariji.

48
00:11:20,622 --> 00:11:22,386
Kako je Ivan?
-Oporavlja se.

49
00:11:23,524 --> 00:11:25,278
Ne mogu da verujem
da smo uspeli.

50
00:11:25,684 --> 00:11:28,038
Dobro, ostalo nam je
još da izađemo odavde.

51
00:11:30,246 --> 00:11:32,554
I šta ćemo raditi kad izađemo napolje
i ne budeš morao da budeš superheroj?

52
00:11:33,529 --> 00:11:35,296
Jer mislim da će ti biti
dosadno sa mnom.

53
00:11:37,157 --> 00:11:39,420
Sigurno ćeš naći neki način
da me zabaviš.

[...]
Everything OK? Download subtitles