Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,229 --> 00:00:04,550
Iz prethodnih epizoda...

2
00:00:04,719 --> 00:00:06,234
Potreban mi je tvoj oproštaj.
-Potreban ti je?

3
00:00:06,235 --> 00:00:10,525
Znaš li šta je meni oduvek bilo
potrebno? Otac.

4
00:00:10,836 --> 00:00:13,705
Nije prošao nijedan dan a
da se nisam pokajao.

5
00:00:14,242 --> 00:00:18,062
Migel je moj unuk i ja ću
odlučiti da li može da te viđa.

6
00:00:18,063 --> 00:00:20,994
Da se nisi usudio da se
susretneš s njim.

7
00:00:22,525 --> 00:00:26,798
Šta je bilo tata? Kakve veze
imaš sa Hasintinim unukom?

8
00:00:26,947 --> 00:00:29,687
Nikakve kćeri,
ništa se ne dešava.

9
00:00:30,270 --> 00:00:32,859
...

10
00:00:33,000 --> 00:00:36,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00:04:24,956 --> 00:04:30,153
Smirite se, molim vas.
Nemojte me povrediti.

12
00:04:30,986 --> 00:04:34,358
Veoma sam smiren. Ali
ukoliko mi ne daš nidral

13
00:04:34,893 --> 00:04:38,608
steroide koje sam ti tražio,
postaću vrlo nervozan.

14
00:04:38,768 --> 00:04:42,446
Rekao sam vam da nemam nidrala,
pogotovo ne u tolikim količinama.

15
00:04:43,147 --> 00:04:45,695
Ni konj ne bi izdržao
toliko doza.

16
00:04:48,676 --> 00:04:51,974
Ili ćeš mi odmah dati nešto
tome slično... -Nemam!

17
00:04:52,342 --> 00:04:55,544
Ne postoji ništa slično
u farmaciji.

18
00:04:56,384 --> 00:04:58,790
Molim vas.

19
00:05:07,172 --> 00:05:09,934
I N T E R N A T
23. epizoda

20
00:05:13,472 --> 00:05:15,866
Morate mi verovati.
Molim vas.

21
00:05:16,206 --> 00:05:19,014
Kajetano me neće ostaviti
na miru dok me ne saslušate.

22
00:05:19,015 --> 00:05:20,332
Ma šta lupaš!

23
00:05:20,332 --> 00:05:22,037
"Noć lomače"

24
00:05:22,267 --> 00:05:23,716
Ukoliko nastaviš sa tom
pričom, polomiću ti glavu!

25
00:05:23,924 --> 00:05:29,520
Ne tucite se. Ali ukoliko
to radite u bikiniju, možda.

26
00:05:32,511 --> 00:05:35,270
Dobro, ništa nisam rekao.
Šta je bilo?

27
00:05:35,412 --> 00:05:39,679
Šta misliš? Ludača i
dalje govori da vidi Kajetana!

28
00:05:40,056 --> 00:05:42,826
Sada nam kaže da želi da
nam kaže ko ga je ubio.

29
00:05:42,827 --> 00:05:46,427
Šta?
-Nek se nosi.

30
00:05:48,272 --> 00:05:52,030
Zašto kažeš da je ubijen?
-Ne kažem ja,

31
00:05:52,632 --> 00:05:57,683
on to kaže! Kako bih ja to
znala kada nisam bila tu?

32
00:05:58,356 --> 00:06:03,354
Kako?! -Zato što si nas prisluškivala,
a sada nam se smeješ u lice.

33
00:06:03,566 --> 00:06:06,461
Vidi, ranije sam mislio da nas
samo zavitlavaš, ali sada mislim

34
00:06:06,729 --> 00:06:08,411
da si skroz odlepila.

35
00:06:09,517 --> 00:06:12,277
Rekao mi je da će
se ovo desiti.

36
00:06:12,529 --> 00:06:17,204
Da mi nećete verovati.
-Pametnica. Možda predvidi budućnost.

37
00:06:17,909 --> 00:06:22,224
Hulija, sad stvarno, najbolje
je da se maneš te teme.

38
00:06:22,373 --> 00:06:25,395
Da, jer u suprotnom želim
da vidim više od reči.

39
00:06:27,778 --> 00:06:31,855
Kajetano mi je rekao šta se desilo
poslednjeg dana školske 2005 god.

40
00:06:32,018 --> 00:06:34,485
A je li?
I šta se desilo?

41
00:06:34,747 --> 00:06:37,990
U autu tvog oca.

42
00:06:41,042 --> 00:06:43,255
Šta se desilo?

43
00:06:43,952 --> 00:06:46,612
Šta će znati šaptačica duhova,
hajdemo.

44
00:06:47,651 --> 00:06:50,476
Prava si spletk
[...]
Everything OK? Download subtitles