Preview Subtitle for El Internado


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,530 --> 00:00:06,210
Мария е избягала от психиятрията.

2
00:00:06,380 --> 00:00:08,270
Издирват я.
Така пише тук.

3
00:00:08,440 --> 00:00:10,290
Склонна към насилие и

4
00:00:10,960 --> 00:00:12,560
параноидни халюцинации...

5
00:00:12,730 --> 00:00:14,950
Трябва да ми повярваш.
Ти си ми син.

6
00:00:15,120 --> 00:00:16,830
Да, твой син. А ти си,
Мария Антоанета.

7
00:00:19,050 --> 00:00:21,030
Той ми открадна документите, които търсеше.

8
00:00:21,200 --> 00:00:23,110
Той ми каза, че ще ме убие, ако не замина.

9
00:00:23,280 --> 00:00:24,730
И тогава ще тръгне след теб.

10
00:00:25,010 --> 00:00:26,470
Трябва да изчезнеш.

11
00:00:26,640 --> 00:00:28,680
– Идваш с мен.
– Какво правиш ?

12
00:00:29,240 --> 00:00:32,270
Не идвам никъде.
Още по-малко с теб.

13
00:00:33,030 --> 00:00:35,260
Казах ли ти, че ще пътувам с лодка.

14
00:00:35,530 --> 00:00:36,910
Има едно място.

15
00:00:37,170 --> 00:00:38,470
Ти заслужаваш да си щастлива.

16
00:00:38,640 --> 00:00:40,830
Някой, кото може да ти даде,
всичко на което е способен.

17
00:00:41,000 --> 00:00:43,000
Уго е добър човек.

18
00:00:48,950 --> 00:00:50,930
Как може да си такава идиотка ?

19
00:00:51,940 --> 00:00:53,440
За какво мислише ?

20
00:00:54,660 --> 00:00:57,010
Ектор те заряза и ти се опита да се самоубиеш.

21
00:00:57,370 --> 00:01:00,070
В заняма на това, сега,
синът ти е мъртъв...

22
00:01:00,560 --> 00:01:02,010
а ти, като че ли нищо.

23
00:01:02,180 --> 00:01:03,910
Първо губим Ирене Еспи.

24
00:01:04,080 --> 00:01:05,380
После бебето.

25
00:01:05,550 --> 00:01:08,360
Целият проект Близнаци е в опасност
чуваш ли ?

26
00:01:09,850 --> 00:01:10,960
Кучи син.

27
00:01:11,580 --> 00:01:12,940
Откъде я извади ?

28
00:01:13,110 --> 00:01:14,630
От стаята на Ектор.

29
00:01:14,800 --> 00:01:16,660
Тук са били дтуповете.

30
00:01:16,830 --> 00:01:17,540
Да ?

31
00:01:17,710 --> 00:01:20,650
Група глупави деца, които трябваше да премахна.

32
00:01:20,820 --> 00:01:23,790
Ако Ектор е открил тези трупове,
защо не е отишъл в полицията ?

33
00:01:23,960 --> 00:01:26,660
Ето това е което ти трябва да разбереш.

34
00:01:28,370 --> 00:01:29,930
Аз нямам братя. А ти ?

35
00:01:30,100 --> 00:01:31,980
Имам сестра.
Тя е мъртва.

36
00:01:33,730 --> 00:01:35,590
Ние бяхме заедно в едно и също сиропиталище.

37
00:01:35,760 --> 00:01:37,640
Разделиха ни от брятята ни.

38
00:01:38,000 --> 00:01:41,074
Subtitles downloaded from w
[...]
Everything OK? Download subtitles