Preview Subtitle for Vegas Strip


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:16,881 --> 00:00:19,372
Hajde 34!
Umrijet æu ovde!

3
00:00:21,519 --> 00:00:24,920
Moram ti reæi, Ed
kao tvoj prijatelj i tvoj doktor,

4
00:00:24,989 --> 00:00:26,980
ne izgledaš dobro.

5
00:00:27,058 --> 00:00:29,959
Baš ti hvala.
Baš lijepo od tebe.

6
00:00:30,027 --> 00:00:34,225
Ja sam veoma sretan jer
imam fantastènu narav.

7
00:00:34,298 --> 00:00:36,357
Ozbiljan sam Ed.

8
00:00:36,434 --> 00:00:39,699
Tvoj krvni pritisak je prevelik.

9
00:00:39,770 --> 00:00:43,763
To nije dobro a?
Hoculi umrijeti?

10
00:00:43,841 --> 00:00:46,105
Pa sigurno moraš poèet
manje radit.

11
00:00:46,177 --> 00:00:48,168
Dobro onda, hoæu.

12
00:00:50,981 --> 00:00:53,279
Šta ima?

13
00:00:53,351 --> 00:00:55,615
Debeli tip je imao srèani udar
na stolu.

14
00:00:55,686 --> 00:00:58,348
Hitna drži stvari pod kontrolom.

15
00:00:58,422 --> 00:01:01,721
Pijan tip napao neku djevojku.

16
00:01:01,792 --> 00:01:04,192
I da provjeri ovo.

17
00:01:04,261 --> 00:01:07,230
Vidi, Vidi.Mike se nabacuje nekoj djevojci u
Aston Martin prodavnici opet.

18
00:01:07,298 --> 00:01:10,461
Pa u suštini,
samo još jedan Utorak.

19
00:01:13,904 --> 00:01:16,896
Pa, ti voliš glatku vožnju?

20
00:01:16,974 --> 00:01:20,876
Šališ se?
Uradit æu bilo šta da uðem u jedan ovaj.

21
00:01:20,945 --> 00:01:23,140
Zašto?Imaš Aston Martina?

22
00:01:23,214 --> 00:01:25,774
Ne.

23
00:01:25,850 --> 00:01:27,784
Šteta.

24
00:01:27,852 --> 00:01:30,548
Ali imam pristup.
Vidjet æemo.

25
00:01:30,621 --> 00:01:34,955
Ovo je jako stresno okruženje.
Moraš se poèet brinuti o sebi.

26
00:01:35,025 --> 00:01:39,189
Da poèneš dijetu, legneš nekad
prije nego sunce izaðe.

27
00:01:39,263 --> 00:01:42,061
Prije nego sunce izaðe.

28
00:01:42,133 --> 00:01:46,570
Možda si se izgubio.
Ja radim u Vegasu.

29
00:01:46,637 --> 00:01:51,233
Ed, život u gradu grijeha ne znaèi
da ne možeš živjet zdrav život.

30
00:01:51,308 --> 00:01:53,776
Evo ti pilule.
Zovu se Ramipril.

31
00:01:53,844 --> 00:01:56,005
Uzmi jednu svaka èetiri sata.

32
00:01:56,080 --> 00:01:58,913
Provjerit æu te sledeæe sedmice.

33
00:01:58,983 --> 00:02:01,110
Nema problema.
Još nešto doktore?

34
00:02:01,185 --> 00:02:03,449
Pa, izvini što pitam,

35
00:02:03,521 --> 00:02:06,615
ali jeli mogu da dobijem
malo kredita?

36
00:02:12,129 --> 00:02:14,097
Još jednom.
Još jednom!

37
00:02:14,165 --> 00:02:16,156
Vidiš ovog tipa tamo?

38
00:02:16,233 --> 00:02:19,669
To je moj doktor.Dvije hiljade.
Ni dinara više.-Skontala.

39
00:02:19,737 --> 00:02:21,705
Sam?

40
00:02:21,772 --> 00:02:25,469
Kakvo je ovo sranje?Mislio sam da je soba
besplatna.-Naravno da jeste zašto?

41
00:02:25,543 --> 00:02:29,980
Pa,naplatili su mi sobu,veèeru i još
30$ mini bara.

42
00:02:30,047 --> 00:02:34,450
Uzeo sam flašu vode i vreæicu oraha.
-Nadam se da su indijski orašèiæi.

43
00:02:34,518 --> 00:02:37,385
Znaš, ovo nije smiješno.

44
00:02:37,455 --> 00:02:40,947
Možda æu sledeæi put otiæi u Mandalay Bay
da izgubim svoje pare.-Moguli to vidjeti?

45
00:02:42,526 --> 00:02:44,494
Još nešto?

46
00:02:44,562 --> 00:02:46,655
Nema na èemu.

47
00:02:46,730 --> 00:02:50,393
Sam, znaš taj je tip izgubio
samo pet hiljada.

48
00:02:5
[...]
Everything OK? Download subtitles