Preview Subtitle for Skins S06e05 Hdtv Mini


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,060 --> 00:00:07,900
Budan si i vreme je da taj
brod isplovi.

2
00:00:09,900 --> 00:00:12,619
ta?
- Nita.

3
00:00:12,620 --> 00:00:16,379
Ne treba da me izbegava.
- Zato bih te izbegavala?

4
00:00:16,380 --> 00:00:19,299
Jer ne eli da prièa o njoj.
- Nije to.

5
00:00:19,300 --> 00:00:21,339
Sklanjaj se! Spusti me!

6
00:00:21,340 --> 00:00:22,780
Drugovi onda?

7
00:00:24,820 --> 00:00:25,899
Èekaj.

8
00:00:25,900 --> 00:00:30,180
Ako kae reè, ubiæu te,
u redu?

9
00:00:31,000 --> 00:00:34,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

10
00:00:57,202 --> 00:00:59,502
KOE SO6,EO5
"Mini"

11
00:01:13,940 --> 00:01:16,460
Sranje!

12
00:01:21,580 --> 00:01:24,180
Mini, volim te.

13
00:01:26,540 --> 00:01:28,339
Sranje!

14
00:01:28,340 --> 00:01:30,939
Ne, ne, Mins.
Mins, èekaj.

15
00:01:30,940 --> 00:01:33,219
Mislio sam... Sranje!

16
00:01:33,220 --> 00:01:35,259
Isuse, farmeru.
Unitava raspoloenje.

17
00:01:35,260 --> 00:01:37,940
Zapravo, mislim.
Mislim da te volim.

18
00:01:37,941 --> 00:01:42,379
Voli da me jebe. To je drugaèije.
- Ne, Mini, stani.

19
00:01:42,380 --> 00:01:45,659
Mins? Unutra si, droljo?

20
00:01:45,660 --> 00:01:48,540
Mins! Treba mi novac.
Znam da si unutra!

21
00:01:50,060 --> 00:01:53,139
Samo pikim. Saèekaj sekund, ok?

22
00:01:53,140 --> 00:01:55,299
Pusti me! Moram i ja.

23
00:01:55,300 --> 00:01:58,060
Umukni!
- ta kog đavola, Mini?

24
00:02:00,380 --> 00:02:03,660
Ako sere, vie te ne potujem.

25
00:02:07,860 --> 00:02:11,339
Da li si jebala nekog unutra
ili ta?

26
00:02:11,340 --> 00:02:13,739
ta? Koga, erlok?

27
00:02:14,900 --> 00:02:18,259
Hajde da igramo.
- Èekaj, Mini. Treba da pikim!

28
00:02:18,260 --> 00:02:20,859
ao mi je.

29
00:02:20,860 --> 00:02:23,059
U redu?

30
00:02:23,060 --> 00:02:25,379
Smirena?

31
00:02:25,380 --> 00:02:29,420
Ok, upravo si malo...
Sranje!

32
00:03:26,940 --> 00:03:28,579
Ne smeta ti, Ijubavi?

33
00:03:58,660 --> 00:04:01,819
'Jutro, Ijubavi. Lepo si spavala?

34
00:04:01,820 --> 00:04:03,380
Na mojoj si stolici.

35
00:04:07,620 --> 00:04:09,020
'Jutro, duo.

36
00:04:14,140 --> 00:04:15,740
Ovo je lepo.

37
00:04:18,380 --> 00:04:20,619
Zato je jo uvek ovde?

38
00:04:20,620 --> 00:04:24,699
Zapravo, razmiljala sam, duo.

39
00:04:24,700 --> 00:04:26,899
Mislim da bi Erik mogao da
se useli.

40
00:04:26,900 --> 00:04:28,460
Bulji u moje sise, mama!

41
00:04:28,461 --> 00:04:29,899
Ne, ja...

42
00:04:29,900 --> 00:04:31,459
Buljio je!

43
00:04:31,460 --> 00:04:34,420
Kako moe njega da krivi
kada si dola tako obuèena?

44
00:04:34,421 --> 00:04:36,099
On je perverznjak.

45
00:04:36,100 --> 00:04:38,380
Pita me elim li da ivim
sa perverznjakom.

46
00:04:38,381 --> 00:04:40,740
Ne drami.
- Idem ja.

47
00:04:40,741 --> 00:04:42,419
Sedi!

48
00:04:42,420 --> 00:04:46,459
Mislim, voli da èini da se Ijudi
oseæaju loe?

49
00:04:46,460 --> 00:04:51,259
Kae da ja èinim da se Ijudi
osete loe? Jebe ovo.

50
00:04:51,260 --> 00:04:53,259
Da se nisi usudila da mi
ovo uniti.

51
00:04:53,260 --> 00:04:54,660
Kako god!

52
00:05:51,900 --> 00:05:54,499
Vreme je da ja jednom za
sebe razmiIjam.

53
00:05:54,500 --> 00:05:59,059
Neæu da ivim sa nekim sluèajnim
mo
[...]
Everything OK? Download subtitles