Preview Subtitle for Movie Stars


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,948 --> 00:00:03,948
Prethodno u "HIT"...

2
00:00:03,949 --> 00:00:09,249
چetrdeset ljudi *eka. Gdje je Marilyn?
-Karen «e biti zamjena za Marilyn.

3
00:00:09,284 --> 00:00:12,251
Pokuavam razmiljati kao Marilyn,
a ti mi uop«e ne pomae.

4
00:00:12,285 --> 00:00:15,644
Ja sam njezin de*ko. -A ja sam njen
redatelj, zato mi*i ruke sa mene.

5
00:00:16,879 --> 00:00:20,594
Ljepotice poput nje...
njih je lako prona«i.

6
00:00:20,979 --> 00:00:22,697
Ti si lud za onim plesa*em.

7
00:00:22,731 --> 00:00:26,550
چujem da trae glasnogovornika u
Bijeloj ku«i. Mogu ti srediti razgovor.

8
00:00:26,568 --> 00:00:28,819
Mislio sam kako bi ovo eljeli znati.
-Kako se samo usuَuje njukati po

9
00:00:28,853 --> 00:00:33,441
privatnim ivotima mojih prijatelja!
-Halo? Jesam li na pravom mjestu?

10
00:00:33,742 --> 00:00:35,742
01x11- Filmska Zvijezda

11
00:00:36,000 --> 00:00:39,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

12
00:00:42,751 --> 00:00:46,337
Stvarno si se potrudila
uljepati, zar nije tako?

13
00:00:46,371 --> 00:00:49,707
Ne znam o *emu govori?
-Odjenula si se za filmsku zvijezdu.

14
00:00:49,741 --> 00:00:52,510
Ne, nisam. -Moj Boe, *ak si na
sebe stavila minku i sve ostalo.

15
00:00:52,544 --> 00:00:56,747
Ovo je sjajilo za usne. Uzbuَena sam.
Jer sam zamjena Rebecci Duvall.

16
00:00:56,765 --> 00:01:00,384
Da. -Da, jesi. -Prvi puta kada
sam pogledao film Rebecce Duvall

17
00:01:00,418 --> 00:01:04,605
bilo je kada me dadilja odvela s
nogometa da gledam Bestjelesne.

18
00:01:04,640 --> 00:01:09,710
Bila je odli*na... ba me bilo strah.
-Koliko si imao godina... 13? -Deset.

19
00:01:09,745 --> 00:01:15,700
Zar ona nije donekle prestara da
glumi Marilyn? -Nije, savrena je.

20
00:01:15,734 --> 00:01:22,039
Zar Marilyn nije imala 36 godina kada
je umrla? -Pa i Rebecca ima oko 36.

21
00:01:22,074 --> 00:01:26,544
Oko je odlu*uju«a rije*.
-Curo, ne budi tako zlobna.

22
00:01:26,578 --> 00:01:31,615
Uvuci svoje kande!
-Molim te, da nisi to ponovio.

23
00:01:31,633 --> 00:01:34,418
Ozbiljno ti govorim. -U pravu si.
-Vas dvojica ste ba smijeni!

24
00:01:34,452 --> 00:01:36,304
Vas dvojica se vrtite oko
vaih precijenjenih guzica

25
00:01:36,338 --> 00:01:40,958
ovih tjedan dana... zato bih vas
molila da kona*no odete na sastanak.

26
00:01:40,976 --> 00:01:44,779
Po mogu«nosti, kada nisam pored vas.
-Mi samo razgovaramo.

27
00:01:44,813 --> 00:01:50,801
Bok... da, elim rezervirati stol za
dvojcu. Sutra nave*er u 19.00 sati.

28
00:01:50,819 --> 00:01:55,606
Da, na ime Tom Levitt.
L kao lud od ljubavi.

29
00:01:55,640 --> 00:02:00,494
E-V-I-T-T.
Hvala vam.

30
00:02:00,529 --> 00:02:05,082
Obavite to.
-Pa, trebao bi posjetiti

31
00:02:05,117 --> 00:02:07,317
originalni restoran na Cobble Hillu,
koji jo nije u ii interesa.

32
00:02:07,336 --> 00:02:09,420
Draga moja, da se ti tamo pojavi,
pretpostavljam da bi bilo druga*ije.

33
00:02:09,454 --> 00:02:12,840
Nisi u pravu, kada sam bila tamo,
morala sam *ekati na stol 1,5 sat.

34
00:02:12,874 --> 00:02:17,762
Stvarno se divim tvome strpljenju.
Ja nikada ne *ekam na stolove.

35
00:02:17,796 --> 00:02:21,349
U redu, ljudi! Prije neki dan
ste imali priliku upoznati

36
00:02:21,383 --> 00:02:25,853
neodoljivu Rebeccu Duvall. Pokaite
joj
[...]
Everything OK? Download subtitles