Preview Subtitle for Spooky


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:48,500 --> 00:00:50,500
Idemo ljudi!

3
00:00:56,041 --> 00:00:57,908
Idemo!

4
00:00:57,909 --> 00:00:59,909
KreФi!

5
00:01:29,808 --> 00:01:32,789
VeХeras... je ta noФ.

6
00:01:34,079 --> 00:01:38,720
NoФ Svih svetih.
Mesec je pun.

7
00:01:38,749 --> 00:01:42,526
PokazaФu onim budalama
koliko je ustvari

8
00:01:42,553 --> 00:01:45,466
moФan Хarobnjak Vorvik!

9
00:01:45,522 --> 00:01:48,867
Gospodaru, ti si najzlobniji.

10
00:01:49,326 --> 00:01:51,326
Jesam!

11
00:01:57,501 --> 00:02:00,038
Izvinite, G-dine Hut, gospodine?

12
00:02:00,070 --> 00:02:02,209
Kada Фemo moФi da upoznamo
Helouvin Haunda?

13
00:02:02,239 --> 00:02:04,412
Mislim da Фe gospodar uskoro
biti spreman.

14
00:02:42,045 --> 00:02:44,423
Dvorac!

15
00:02:45,015 --> 00:02:48,326
To nije dobro Vorvik.
On mora da dobike tence.

16
00:02:48,385 --> 00:02:50,763
Dajte mi ta kleta.

17
00:03:03,767 --> 00:03:05,767
Drat.

18
00:03:06,637 --> 00:03:08,878
Moramo da pourimo.

19
00:03:16,512 --> 00:03:20,654
Helouvin Haund
u noФi Svih svetih...

20
00:03:20,716 --> 00:03:23,993
...kada sija pun mesec,

21
00:03:24,053 --> 00:03:26,556
otvori portal preko svetla.

22
00:03:26,622 --> 00:03:31,833
Pozovi tri puta da doПe
moФni lovaХki pas.

23
00:03:31,861 --> 00:03:36,833
Due pet tenaca
dobiФe ove noФi.

24
00:03:37,333 --> 00:03:39,333
Helouvin Haund.

25
00:03:40,670 --> 00:03:43,241
Helouvin Haund!

26
00:03:48,611 --> 00:03:52,718
DoПi na nau stranu, Helouvin Haund!

27
00:03:56,619 --> 00:03:59,031
Ko se to usuПuje da me zove?

28
00:03:59,088 --> 00:04:01,534
Ja, Haunde.

29
00:04:01,557 --> 00:04:03,557
Vorvik Veliki.

30
00:04:03,860 --> 00:04:08,934
Imam due pet tenaca iste krvi.

31
00:04:08,998 --> 00:04:12,946
Verujem da je to ono to ti je
potrebno da otvori portal.

32
00:04:13,002 --> 00:04:15,881
A zato bih ja otvarao portal
za tebe?

33
00:04:15,905 --> 00:04:18,545
Jer Фemo zajedno osloboditi

34
00:04:18,574 --> 00:04:22,545
sva stvorenja iz podzemlja
Fernfilda.

35
00:04:22,578 --> 00:04:27,721
I tada Фemo ti i ja vladati
zemljom, Haunde.

36
00:04:27,783 --> 00:04:29,584
SviПa mi se to to govori.

37
00:04:29,585 --> 00:04:34,261
Ali imamo samo ovu NoФ vetica,
kada je mesec pun.

38
00:04:39,328 --> 00:04:42,571
Helouvin Haund Фe vas sada
videti.

39
00:04:42,598 --> 00:04:44,598
Pustite mene prvog.

40
00:04:46,601 --> 00:04:48,601
Idemo momci.
- Idemo sada.

41
00:04:51,239 --> 00:04:54,379
Momci, paljivo.
- OK, pazite leПa.

42
00:04:54,409 --> 00:04:59,119
Pip! Tata, moramo da ga pronaПemo!
On je moj najbolji prijatelj!

43
00:05:01,016 --> 00:05:02,283
HoФemo, Dozefe.

44
00:05:02,284 --> 00:05:03,551
Uzmite te debele grane.

45
00:05:03,552 --> 00:05:05,998
Moramo da razvalimo vrata.

46
00:05:08,557 --> 00:05:10,557
Pip!

47
00:05:11,760 --> 00:05:14,934
Ja sam promenio miljenje. Ne elim
da idem sa Helouvin Haundom.

48
00:05:14,963 --> 00:05:17,807
Gospodaru, tene sada vie
ne eli da ide.

49
00:05:17,866 --> 00:05:20,938
Sve to sam eleo je da imam
mudru sovu.

50
00:05:20,969 --> 00:05:23,472
A izgleda da sam dobio
kretenskog papagaja.

51
00:05:24,606 --> 00:05:26,677
Ti si sledeФi.

52
00:05:29,911 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles