Preview Subtitle for 06


If preview looks OK then Download subtitles


2
00:00:28,267 --> 00:00:32,167
DIVLJA AUSTRALIJA

3
00:00:36,768 --> 00:00:42,172
Australija, veliko ostrvo, koje
je samo lutalo 45 miliona godina,

4
00:00:42,441 --> 00:00:44,939
ima čudesan asortiman pejsaža.

5
00:00:46,812 --> 00:00:51,476
I tek pre nekoliko generacija,
konačno su ga osvojili ljudi.

6
00:00:59,424 --> 00:01:06,024
Ova zemlja, puna čudne divljine,
bila je nepoznata zapadnjacima.

7
00:01:23,782 --> 00:01:25,782
Ali pre nešto manje
od dvesta godina,

8
00:01:25,917 --> 00:01:29,546
Britanci su došli na ovaj
kontinent-ostrvo,

9
00:01:30,455 --> 00:01:32,455
i proglasili ga svojim.

10
00:01:38,630 --> 00:01:41,253
U početku, to je bilo samo
mesto da se otarase kriminalaca,

11
00:01:41,331 --> 00:01:43,727
16.000 km daleko od doma.

12
00:01:43,902 --> 00:01:45,836
Ali ova daleka
britanska kolonija

13
00:01:45,837 --> 00:01:49,964
uskoro postaje zemlja mogućnosti,
za one, koji su je naselili.

14
00:01:52,811 --> 00:01:54,938
Sada populacija broji
20 miliona,

15
00:01:55,180 --> 00:01:58,877
koji žive u nekim od najmodernijih
najproželjnijih gradova na Svetu.

16
00:01:59,151 --> 00:02:03,578
Cela Nacija je porasla brzo,
u zemlji Sunca, i prostora.

17
00:02:20,305 --> 00:02:26,301
Ali kako se ogroman stari pejsaž
izborio sa ovom transformacijom?

18
00:02:27,746 --> 00:02:33,312
I danas ima mnogo ljudi ovde,
šta je bilo sa divljim životinjama?

19
00:02:36,213 --> 00:02:40,813
NOVI SVET

20
00:02:44,529 --> 00:02:49,031
Australijske poznate životinje su
morale da se pomire sa promenama.

21
00:02:49,267 --> 00:02:51,367
Koala je stvorenje sa navikama,

22
00:02:51,503 --> 00:02:55,337
i ona će uporno pratiti trasu
koja vodi između omiljenih drveta.

23
00:02:55,607 --> 00:02:59,904
Ako postoji ulica na njihovom
putu, jednostavno je prelaze.

24
00:03:01,112 --> 00:03:02,880
Koala je dobar penjač,

25
00:03:02,881 --> 00:03:05,577
pa čak i ako ima prepreka,
između nje, i dobre hrane,

26
00:03:05,784 --> 00:03:09,417
ne predstavlja nikakav problem.

27
00:03:15,227 --> 00:03:17,989
Ako koala zna da nešto ima
za hranu, sa druge strane,

28
00:03:18,129 --> 00:03:21,423
jednostavno nastavlja da se
penje, dok stigne do nje.

29
00:03:21,733 --> 00:03:25,861
Sporo, ali morate joj dati
dobru ocenu za stil.

30
00:03:38,149 --> 00:03:40,340
Snalazi se veoma dobro
u mirnom kraju.

31
00:03:40,685 --> 00:03:45,878
Ali u Australiji, i životinje i
ljudi, žele da žive na istom mestu.

32
00:03:46,324 --> 00:03:47,858
Kako brzo rastu gradovi,

33
00:03:47,859 --> 00:03:50,553
i drveće nestaje zbog
širenja predgrađa,

34
00:03:50,762 --> 00:03:54,292
koale ne mogu brzo
da promene navike.

35
00:04:01,306 --> 00:04:05,998
Vise visoko na drveću, prateći
još uvek svoje poznate puteve.

36
00:04:10,382 --> 00:04:12,382
Gde god postoji makar
jedno poznato drvo,

37
00:04:12,584 --> 00:04:16,783
koale ostaju na njemu, i na
najverovatnijem mestu.

38
00:04:24,262 --> 00:04:26,387
Svaki put, kad koala
silazi na zemlju,

39
00:04:26,565 --> 00:04:30,293
nosi se sa rizikom od
opasnosti urbanog života.

40
00:04:31,036 --> 00:04:33,428
Ali australijeske životinje su
evoluirale milionima godina

41
00:04:33,605 --> 00:04:35,633
kroz varljivo,
promenljivo okruženje,

42
00:04:35,774 --> 00:04:40,167
pa će i u srcu gradske vreve,
nekako preživeti.

[...]
Everything OK? Download subtitles