Preview Subtitle for Cougars Inc


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:27,318 --> 00:00:30,571
' Unutar mog seæanja '

3
00:00:30,739 --> 00:00:33,407
' Postoji lista
zaboravljenih stvari '

4
00:00:33,575 --> 00:00:38,120
' Vode do Indonežanskog
restorana '

5
00:00:40,206 --> 00:00:42,958
' Ispred na tremu '

6
00:00:43,126 --> 00:00:46,045
' Sedi èovek po imenu Horacio '

7
00:00:46,212 --> 00:00:51,550
' Zaraðuje prodajuæi snove '

8
00:00:51,718 --> 00:00:54,720
' Naziva ih fantazije '

9
00:01:07,776 --> 00:01:13,030
' Daj mi još malo '

10
00:01:14,032 --> 00:01:16,950
' Još malo tvoje Ijubavi! '

11
00:01:18,953 --> 00:01:20,829
Ja vodim...

12
00:01:20,997 --> 00:01:23,207
uspešnu...

13
00:01:23,374 --> 00:01:25,017
podzemnu službu pratnje.

14
00:01:25,085 --> 00:01:26,919
Regrutujem u snimaonici

15
00:01:27,087 --> 00:01:28,604
na treæem spratu doma

16
00:01:28,671 --> 00:01:30,647
dok podvodim decu
iz internata.

17
00:01:30,715 --> 00:01:33,383
Zapravo, ovde imam
dva svoja momka.

18
00:01:33,551 --> 00:01:35,527
Oni su samo 1 sto udaljeni,

19
00:01:35,595 --> 00:01:37,529
od jednog od mojih trikova.

20
00:01:37,597 --> 00:01:40,557
Verovatno imate jedno
20 pitanja

21
00:01:40,725 --> 00:01:42,976
na vrhu jezika...

22
00:01:45,396 --> 00:01:47,606
Pa, ako morate da znate,

23
00:01:47,774 --> 00:01:50,234
poènimo onda.

24
00:01:50,335 --> 00:01:53,235
KAKO JE SVE POÈELO?

25
00:02:12,799 --> 00:02:14,424
Sem!

26
00:02:15,426 --> 00:02:17,136
Doði ovamo.

27
00:02:19,264 --> 00:02:21,557
Sem, izbaèen si

28
00:02:21,724 --> 00:02:23,725
iz nekoliko jako poznatih

29
00:02:23,893 --> 00:02:25,686
internata u zemlji.

30
00:02:25,854 --> 00:02:28,856
- Da, što se toga tièe...
- Æuti.

31
00:02:30,859 --> 00:02:33,652
Proèitao sam tvoje podatke.
Imaš 3.87 za

32
00:02:33,820 --> 00:02:35,988
tri godine i guraš dalje.

33
00:02:36,156 --> 00:02:38,799
Imaš razne glasine
koje ti prate profil.

34
00:02:38,867 --> 00:02:42,119
I oèito da imaš
problema sa vlastima.

35
00:02:42,287 --> 00:02:44,746
Ne mogu da se ne zapitam,

36
00:02:44,914 --> 00:02:48,709
"Èime se ja to
taèno bavim, Sem?"

37
00:02:48,877 --> 00:02:50,752
Važi, notirano.

38
00:02:50,920 --> 00:02:53,380
Radi se o sledeæem:

39
00:02:53,548 --> 00:02:57,384
Nije baš taèno da sam
izbaèen iz prethodnih škola.

40
00:02:57,552 --> 00:03:01,597
Ja sam ono što se smatra
žrtvom, onoga...

41
00:03:01,764 --> 00:03:04,016
- Okolnosti?
- Okolnosti, da.

42
00:03:04,184 --> 00:03:05,767
I znaš šta?
Veæina Ijudi mi ne veruje,

43
00:03:05,935 --> 00:03:07,728
ali...

44
00:03:07,896 --> 00:03:10,272
imam beležnicu ovde èoveèe.
Možeš da proèitaš ako želiš.

45
00:03:10,440 --> 00:03:13,516
Samo mi kaži
ukratko svoju prièu, Sem.

46
00:03:14,903 --> 00:03:16,737
BELEŠKE

47
00:03:16,905 --> 00:03:18,738
Na rehabilitaciji od 14'te

48
00:03:18,739 --> 00:03:20,239
Zbog pušenja kevine trave

49
00:03:20,240 --> 00:03:22,160
Nakon èišæenja, majka
razmišIja malo

50
00:03:22,200 --> 00:03:24,240
i šalje me na Anopolis
vojnu akademiju.

51
00:03:27,373 --> 00:03:29,516
Uzdrmao sam okvire
èitave škole...

52
00:03:29,584 --> 00:03:30,918
' Petom o pod '

53
00:03:31,085 --> 00:03:32,280
Nakon obavljenog posla
u Anopolisu,

54

[...]
Everything OK? Download subtitles