Preview Subtitle for Dantes Peak Year 1997 Hrv 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:03:33,240 --> 00:03:34,520
Marianne!

3
00:03:34,616 --> 00:03:36,075
Marianne, hajde!

4
00:03:36,159 --> 00:03:38,235
- Moramo otiæi, smjesta!
- Ne možemo otiæi!

5
00:03:38,328 --> 00:03:41,779
- Dušo, moramo otiæi istog trenutka.
- Ne možemo! Ne još.

6
00:03:41,873 --> 00:03:45,123
- Pogledaj ta oèitavanja. Ostanimo još.
- Zaboravi oèitavanja!

7
00:03:45,210 --> 00:03:47,202
Juan, Chico, uzmite brzo što možete!

8
00:03:47,295 --> 00:03:50,001
- Gdje su seizmièki zapisi?
- Odmah! Ne možemo èekati.

9
00:03:50,883 --> 00:03:54,133
Hajde, Marianne! Brzo! Hajde!

10
00:04:02,143 --> 00:04:03,519
Vidimo se u tvrðavi!

11
00:04:03,603 --> 00:04:05,761
Chico, budi iza nas.

12
00:04:06,898 --> 00:04:09,852
- Hajde, ulazi! Ulazi!
- Nadam se da æe biti u redu.

13
00:04:22,247 --> 00:04:24,204
Uopæe ne vidim put, dušo.

14
00:04:24,290 --> 00:04:25,701
Jesi li u redu?

15
00:04:29,587 --> 00:04:31,247
Uspijemo li se izvuæi...

16
00:04:31,339 --> 00:04:33,296
Imat æemo o èemu prièati.

17
00:04:38,095 --> 00:04:39,210
Sranje.

18
00:04:48,064 --> 00:04:49,226
Sranje!

19
00:04:49,482 --> 00:04:51,309
Izvuæi æemo se. Ne brini.

20
00:04:56,822 --> 00:04:59,064
Marianne?

21
00:05:06,873 --> 00:05:08,617
O, ne!

22
00:05:14,172 --> 00:05:17,174
Èetiri godine kasnije

23
00:05:22,097 --> 00:05:24,932
Ovdje Harry Dalton. Nema nikoga
doma. Ostavite poruku.


24
00:05:25,100 --> 00:05:28,765
Harry? Harry, jesi li tu? Hajde, javi se.

25
00:05:29,396 --> 00:05:31,104
Hajde, znam da si tu.

26
00:05:31,189 --> 00:05:33,645
Pokupili smo nešto
u sjevernim Cascadesima.


27
00:05:33,733 --> 00:05:35,441
Treba mi tvoje mišljenje.

28
00:05:36,819 --> 00:05:40,069
Èuj, doði èim dobiješ ovu poruku.

29
00:05:40,156 --> 00:05:44,949
Spakiraj se za par dana.
Harry, jesi li siguran da te nema?


30
00:05:55,296 --> 00:05:57,336
Geološki Ured Sjedinjenih Država

31
00:05:57,423 --> 00:06:00,175
Cascades vulkanski opservatorij
Vancouver, Washington

32
00:06:01,510 --> 00:06:03,053
Naèini veliki korak. Hajdemo.

33
00:06:03,137 --> 00:06:06,340
Otkud ti ovdje? Trebao bi biti na odmoru.

34
00:06:06,432 --> 00:06:10,132
Paul je zvao.
Nešto se dogaða u sjevernim Cascadesima.

35
00:06:10,227 --> 00:06:12,303
Ne znaš zaboraviti na posao, zar ne?

36
00:06:12,396 --> 00:06:14,935
Harry, odlazak na odmor neæe te ubiti.

37
00:06:18,528 --> 00:06:20,604
- Hvala na savjetu.
- Nema problema.

38
00:06:20,696 --> 00:06:21,859
Dobro jutro.

39
00:06:21,948 --> 00:06:23,857
Što se dogaða u Cascadesima?

40
00:06:23,949 --> 00:06:26,357
Žao mi je što sam te u ovo uvalio...

41
00:06:26,452 --> 00:06:29,488
ali zabilježili smo aktivnost
oko Dante's Peaka.

42
00:06:30,080 --> 00:06:32,701
Šališ se, toèno? Dante's Peak?

43
00:06:35,544 --> 00:06:38,414
Kolike su moguænosti
da tamo doðe do erupcije?

44
00:06:38,505 --> 00:06:39,584
1000 prema 1?

45
00:06:39,673 --> 00:06:42,425
Više 10.000 prema 1. Kolika je dubina?

46
00:06:42,718 --> 00:06:44,794
Od 10 do 20 kilometara.

47
00:06:59,025 --> 00:07:01,397
DANTE'S PEAK
FESTIVAL PIONIRSKIH DANA

48
00:07:42,443 --> 00:07:44,851
Vi ste broj 7. Tamo na uglu.

49
00:07:44,946 --> 00:07:46,1
[...]
Everything OK? Download subtitles