Preview Subtitle for Rupert


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,056 --> 00:00:06,120
СЕМЕЕН ТИП
представя


2
00:00:06,230 --> 00:00:08,436
ПЪТЯТ КЪМ РУПЪРТ

3
00:00:09,000 --> 00:00:12,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

4
00:00:36,162 --> 00:00:37,775
ДВОРНА РАЗПРОДАЖБА

5
00:00:37,776 --> 00:00:39,890
О, Питър продаваш наковалнята ти?

6
00:00:39,891 --> 00:00:43,171
Да, имам доста добри спомени с нея.

7
00:00:45,989 --> 00:00:47,989
О! Един долар!

8
00:00:48,072 --> 00:00:50,876
Здравей, Крис.
- Здравейте, г-н Хърбърт.

9
00:00:50,877 --> 00:00:53,433
Продаваш старите си дрехи?
- Да.

10
00:00:53,434 --> 00:00:56,384
Имаш ли нещо, което си
обличал през лятото?

11
00:00:56,385 --> 00:00:59,845
Само тези стари шорти.
- Свети Исусе.

12
00:01:00,107 --> 00:01:03,277
Знаеш ли, Браян, нямам търпение,
да се отърва от някои боклуци.

13
00:01:03,278 --> 00:01:06,993
Например този филм
"Стайми Графин: Неразказаната история"

14
00:01:06,994 --> 00:01:11,082
Това даже не е филм, Браян.
Просто три слепени епизода.

15
00:01:11,083 --> 00:01:14,943
Това е обида!
- Май преувеличаваш малко.

16
00:01:14,944 --> 00:01:17,603
Това е среден пръст за феновете.

17
00:01:17,604 --> 00:01:19,604
Фокс трябва да се...

18
00:01:20,294 --> 00:01:23,814
Ще ти дам долар за това.
- Продадено.

19
00:01:25,765 --> 00:01:29,933
Браян, къде е Рупърт? Оставих го тук,
за да наглежда нещата ми.

20
00:01:29,934 --> 00:01:31,969
Какво?
- Нищо, не съм го виждал.

21
00:01:31,970 --> 00:01:35,395
Не е в негов стил, да бяга.
Рупърт? Рупърт!

22
00:01:35,396 --> 00:01:37,478
О, не. Ами, ако са го отвлекли?

23
00:01:37,479 --> 00:01:39,906
Нека се успокоим...
- Трябва да го спася, Браян.

24
00:01:39,907 --> 00:01:44,136
Ами, ако е мъртъв?
Няма да преживея погребението.

25
00:01:44,137 --> 00:01:47,458
От всички души, които съм срещал,
по време на походите ми,

26
00:01:47,459 --> 00:01:49,459
неговата бе най-...

27
00:01:49,908 --> 00:01:51,408
човешка.

28
00:01:51,409 --> 00:01:53,409
За почест!

29
00:02:22,237 --> 00:02:24,867
Майко, мила.
Ръкавиците на Ивъл Канивъл!

30
00:02:24,868 --> 00:02:27,327
На бас, че ще мога да правя каскади
с тях! Колко искате за ръкавиците?

31
00:02:27,328 --> 00:02:28,937
Питър, те са твои.
- Десет кинта.

32
00:02:28,938 --> 00:02:32,017
Два. Седем. Четири.
5,50. Десет. Продадени!

33
00:02:32,018 --> 00:02:35,995
Тъпак. Щях да се навия и на 15.
Много съм глупав.

34
00:02:35,996 --> 00:02:37,746
Невероятно!

35
00:02:37,747 --> 00:02:40,965
Питър, не можеш да минеш с колата
от тук. Ще се нараниш.

36
00:02:40,966 --> 00:02:44,158
Лоис, аз не идвам в Бъргър Кинг, за да
ти казвам как да си вършиш работата.

37
00:02:44,159 --> 00:02:48,066
Питър, аз не работя в Бъргър...
- Аз не работя в бъргага... Зает съм.

38
00:02:48,067 --> 00:02:52,847
Сега, ако ме извиниш,
трябва да предизвикам смъртта.

39
00:03:01,896 --> 00:03:06,357
Същото се случи и на Матю Бродерик,
с изключение, че тук няма загинали.

40
00:03:10,678 --> 00:03:12,667
Здрасти, Джо.
- Добро утро, Питър.

41
00:03:12,668 --> 00:03:15,558
Тук съм, за да ти взема книжката.
- Какво?! Защо?!

42
00:03:15,559 --> 00:03:18,327
Безразсъдно шофиране,
обезпокояване на реда,

43
00:03:18,328 --> 00:03:20,947
плюс това, шофьорката
в една от колите е била девствена

44
00:03:20,948 --> 00:03:23
[...]
Everything OK? Download subtitles