Preview Subtitle for Benefit Of The Doubt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ12,350 --> 00Ψ00Ψ16,700
PRETPOSTAVKA NEVINOSTI

3
00Ψ02Ψ26,845 --> 00Ψ02Ψ28,747
Izgleda da se razvedrava.

4
00Ψ02Ψ32,118 --> 00Ψ02Ψ34,826
ta su ti rekli kada si odgovorio
na poziv, SkiperuΠ

5
00Ψ02Ψ34,887 --> 00Ψ02Ψ36,423
DeAngelo, zato me zove "Skiper"Π

6
00Ψ02Ψ37,189 --> 00Ψ02Ψ38,429
Ne voli da te zovu "Skiper"Π

7
00Ψ02Ψ38,491 --> 00Ψ02Ψ40,732
Nisam to rekao,
pitao sam te "ZatoΠ".

8
00Ψ02Ψ40,793 --> 00Ψ02Ψ43,239
Ne znam,
zvui mi nekako pandurski.

9
00Ψ02Ψ45,131 --> 00Ψ02Ψ46,269
Zvau te samo "Naelnik."

10
00Ψ02Ψ46,332 --> 00Ψ02Ψ49,643
Sada kad sam te vratio nazad, elim
da bude srean. Zovi me Skiper.

11
00Ψ02Ψ53,939 --> 00Ψ02Ψ56,580
Sagovornik je rekao da su neka deca
zapalila neto napolju

12
00Ψ02Ψ56,643 --> 00Ψ02Ψ59,385
i da su zabrinuti za svoju kuu.

13
00Ψ02Ψ59,479 --> 00Ψ03Ψ01,959
Padala je kia.
Jesu li ostavili svoju adresuΠ

14
00Ψ03Ψ02,015 --> 00Ψ03Ψ03,517
Prekinuli su vezu.

15
00Ψ03Ψ03,583 --> 00Ψ03Ψ05,686
Verovatno je...
- Neslana ala.

16
00Ψ03Ψ07,421 --> 00Ψ03Ψ10,459
Policajac ne sme dozvoliti sebi
da pogrei.

17
00Ψ03Ψ10,524 --> 00Ψ03Ψ11,867
Mora da se proveri.

18
00Ψ03Ψ14,294 --> 00Ψ03Ψ16,570
Mrzeo je to ga zovem "Skiper."

19
00Ψ03Ψ16,830 --> 00Ψ03Ψ18,036
Jesi li ga videoΠ

20
00Ψ03Ψ18,098 --> 00Ψ03Ψ19,634
Ne svia mi se.

21
00Ψ03Ψ19,700 --> 00Ψ03Ψ23,074
Nisam pitao da li ti se svia,
pitao sam da li si ga videoΠ - Jok.

22
00Ψ03Ψ23,371 --> 00Ψ03Ψ25,282
Izgleda da niko nije.

23
00Ψ03Ψ25,339 --> 00Ψ03Ψ26,909
Nije ve mesecima.

24
00Ψ03Ψ28,109 --> 00Ψ03Ψ29,144
Njemu se...

25
00Ψ03Ψ29,210 --> 00Ψ03Ψ30,655
Nisi sviao.
ta misli, zatoΠ

26
00Ψ03Ψ31,446 --> 00Ψ03Ψ33,619
Nemam pojma. ta tu ima
da mu se ne svia.

27
00Ψ03Ψ33,681 --> 00Ψ03Ψ36,252
Terao me je da radim gluposti.
Zbog njega sam se oseao...

28
00Ψ03Ψ36,317 --> 00Ψ03Ψ37,762
Nevoljeno.

29
00Ψ03Ψ37,885 --> 00Ψ03Ψ41,332
Takav ovek ne bi trebalo da provodi
puno vremena sam.

30
00Ψ03Ψ42,290 --> 00Ψ03Ψ43,530
Naterao me je da naruim kapu.

31
00Ψ03Ψ43,624 --> 00Ψ03Ψ47,132
Zato te je naterao da narui kapuΠ
- Zato to je to glupo.

32
00Ψ03Ψ47,262 --> 00Ψ03Ψ49,606
Nije mu se sviala boja naih kapa.

33
00Ψ03Ψ49,665 --> 00Ψ03Ψ51,834
eleo je jednu u...
- Tamno plavoj boji.

34
00Ψ03Ψ52,634 --> 00Ψ03Ψ53,874
Glupost.

35
00Ψ03Ψ54,570 --> 00Ψ03Ψ57,650
A na pozadini me naterao da izvezem...
- "Naelnik."

36
00Ψ03Ψ58,073 --> 00Ψ03Ψ59,484
Mogu li da te pitam neto,
SkiperΠ

37
00Ψ03Ψ59,541 --> 00Ψ04Ψ01,612
Kako to da uvek znam ta e da kaeΠ

38
00Ψ04Ψ02,277 --> 00Ψ04Ψ04,086
Da, zavrava moje reenice.

39
00Ψ04Ψ04,613 --> 00Ψ04Ψ06,058
To je dar.

40
00Ψ04Ψ22,732 --> 00Ψ04Ψ24,177
Definitivno nema dima.

41
00Ψ04Ψ24,234 --> 00Ψ04Ψ26,976
Ipak mora da se proveri, Entoni.

42
00Ψ04Ψ27,270 --> 00Ψ04Ψ28,806
Sea li se gde si naruio tu kapuΠ

43
00Ψ04Ψ29,506 --> 00Ψ04Ψ31,281
eli plavu kapuΠ

44
00Ψ04Ψ34,310 --> 00Ψ04Ψ37,955
Zna, kada sam rekao da je glupost,
nisam mislio da je sama kapa glupa.

45
00Ψ04Ψ38,015 --> 00Ψ04Ψ39,619
Naterati me na to je glupost.

46
00Ψ04Ψ40,000 --> 00Ψ04Ψ42,150
Mogao sam da piem kazne
za nepropisno parkiranje.
47
00Ψ04Ψ42,586 --> 00Ψ04Ψ43,656
elim plavu kapu.

48
00Ψ04Ψ43,921 --> 00Ψ04Ψ45,491
Ali elite da pie
[...]
Everything OK? Download subtitles