Preview Subtitle for No Movie Title Yet Click On Report And Insert Imdb Link 0 Slo 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:15,923 --> 00:01:20,923
preklad mindhunter29

3
00:01:27,798 --> 00:01:29,923
Poas rannch rokov nskeho nroda,

4
00:01:29,923 --> 00:01:33,548
mocnosti speria o podmanenie si ny,
rozirujc svoj vojensk dosah a ru.


5
00:01:33,590 --> 00:01:36,715
Vojvodcovia vek i mal strnia
cudzincom na kor ud.


6
00:01:36,757 --> 00:01:39,090
Nekonen boje menia krajinu
v peklo na zemi.


7
00:01:44,882 --> 00:01:48,882
Deng Feng, Henan

8
00:01:58,123 --> 00:01:59,373
Amitabha.

9
00:02:26,915 --> 00:02:28,040
Amitabha.

10
00:03:03,373 --> 00:03:05,373
Bratu, mme tu jednho ivho.

11
00:03:13,415 --> 00:03:15,290
Hej... preber sa!

12
00:03:15,748 --> 00:03:16,457
Preber sa!

13
00:03:22,332 --> 00:03:23,915
Rchlo! Nenechajte ho utiec!

14
00:03:33,790 --> 00:03:35,373
Za nimi!

15
00:03:50,582 --> 00:03:52,540
Zabi! Nikoho neuetrite!

16
00:04:27,248 --> 00:04:29,248
Pane, jedzte pomaly.

17
00:04:41,123 --> 00:04:43,123
- Zjedz to, km je to horce.
- akujem.

18
00:04:44,665 --> 00:04:48,373
- Bratu, dorazili alie dve stovky.
- Jing Kong, zima je za dverami.

19
00:04:48,832 --> 00:04:51,123
Ne prdu k hore fujavice, musme
postavi viac prstrekov.

20
00:04:51,207 --> 00:04:53,248
U nm dolo drevo i slama.

21
00:04:53,248 --> 00:04:54,457
Z oho chce, aby som ich postavil?

22
00:04:54,498 --> 00:04:56,790
Potom vezmeme o sa d z naich
izieb a dme to tmto uom.

23
00:04:57,665 --> 00:04:59,498
Ani nhodou, hrozne sa bojm chladu.

24
00:05:01,165 --> 00:05:04,373
Pozri na tie bochnky, ubdaj
kadm dom.

25
00:05:05,290 --> 00:05:07,082
Take sa nemus obva umrznutia.

26
00:05:07,373 --> 00:05:09,040
Ete predtm, ne prde zima,

27
00:05:10,082 --> 00:05:11,707
bude u vyhladovan na smr.

28
00:05:26,748 --> 00:05:27,665
Za nm!

29
00:05:41,665 --> 00:05:42,540
Hadajte!

30
00:05:51,457 --> 00:05:52,540
Vylez von!

31
00:05:58,540 --> 00:05:59,832
Z cesty! Vydajte ho!

32
00:06:13,790 --> 00:06:16,040
- Stoj!
- Nehb sa!

33
00:06:16,873 --> 00:06:18,873
- Ty tam!
- Stoj! Nehb sa!

34
00:06:20,873 --> 00:06:22,290
- Nehb sa!
- Nehb sa!

35
00:06:33,498 --> 00:06:36,415
- Z cesty!
- Z cesty!

36
00:06:41,373 --> 00:06:42,332
Nemete vstpi!

37
00:06:42,498 --> 00:06:43,332
Stojte!

38
00:06:45,415 --> 00:06:47,165
Nemete vstpi! Dole z koa!

39
00:06:52,373 --> 00:06:53,290
Dole z koa!

40
00:07:02,165 --> 00:07:04,123
Opt, zachrte ma.

41
00:07:04,540 --> 00:07:05,623
Smradav mnsi.

42
00:07:06,040 --> 00:07:09,082
Velite Hou chce hlavu tohto mua! T, o mu
poskytuj toisko, s jeho spoluvinnci!

43
00:07:09,123 --> 00:07:12,082
Je mi jedno, kto ste! Nebudete
nara priestory aolinu!

44
00:08:07,748 --> 00:08:08,498
No po!

45
00:08:11,957 --> 00:08:13,123
Hej. Hej!

46
00:08:13,957 --> 00:08:15,998
Pomte mu a polem vs na
stretnutie s Budhom!

47
00:08:16,040 --> 00:08:17,332
Stratil vea krvi.

48
00:08:18,248 --> 00:08:20,123
- Rchlo mi prines hemostatick prok.
- no, opt!

49
00:08:22,832 --> 00:08:24,498
Velite Hou prichdza!

50
00:08:42,373 --> 00:08:44,373
Tto udia a uvtali ukkou ich
aolinskho kung-fu

51
[...]
Everything OK? Download subtitles