Preview Subtitle for The United States Steel Hour


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,749 --> 00:00:05,408
Pokuavam da saznam vie o *oveku za kojeg
radite. Cilentijev uticaj ne treba potceniti.

2
00:00:05,809 --> 00:00:08,709
Cilentijev uticaj ne treba potceniti.

3
00:00:09,995 --> 00:00:13,714
Slede«e godine, u ovo vreme, svaka od ovih
zemalja «e biti posve«ena nuklearnom oruju.

4
00:00:14,525 --> 00:00:18,404
Posledice «e osetiti sva naa deca.
Kako ushi«en tim...

5
00:00:18,486 --> 00:00:19,564
od kojeg posedujete 50%.

6
00:00:20,131 --> 00:00:21,612
I merkate drugih 50%.

7
00:00:21,613 --> 00:00:23,771
Da li si je ikada traila?
- Idem sada.

8
00:00:23,772 --> 00:00:26,291
Jer ja jesam. Nemam krtenicu.

9
00:00:26,292 --> 00:00:30,131
Verujem da novinari koji dele
svoje informacije bivaju nagraَeni

10
00:00:30,132 --> 00:00:31,932
Mislim da bih sada eleo svoju nagradu.

11
00:00:31,933 --> 00:00:34,691
Mali savet Vama
i Vaim prijateljima u "Satu"

12
00:00:34,692 --> 00:00:38,011
Pijte moj ampanjac, jedite moje ostrige, ali
nemojte misliti ni za trenutak da ne«ete platiti.

13
00:00:38,012 --> 00:00:41,131
Mislim da je neko bio u mom stanu.
Od Cilentija.

14
00:00:41,132 --> 00:00:43,891
Tvoj prijatelj muri na Cilentijeva zlodela.

15
00:00:43,892 --> 00:00:46,451
Cilenti dri u aci
vode«eg komandanta policije.

16
00:00:46,452 --> 00:00:48,212
Svi mi imao svoje slabosti,
Mr Madden.

17
00:00:48,213 --> 00:00:51,051
Ve«ina nas uspe da ih zadri
u granicama legalnog

18
00:00:51,052 --> 00:00:53,732
A kao to ne uspe?
Da li biste Vi mogli da se obuzdate?

19
00:00:58,012 --> 00:01:00,132
"Standard" je ve« objavio.

20
00:01:02,019 --> 00:01:03,298
Hriste.

21
00:01:03,299 --> 00:01:07,298
"Kad pitate Amerikance da li je nuklearni
sporazum izmeَu S.A.D. i Velike Britanije

22
00:01:07,299 --> 00:01:11,178
savez jednakih, to zna*i
da pretpostavljate da mi traimo jednake.

23
00:01:11,179 --> 00:01:13,458
Britanija je parking
a mi od njih traimo

24
00:01:13,459 --> 00:01:15,698
da paze na nae projektile.

25
00:01:15,699 --> 00:01:18,458
Ali da razjasnimo - ti *uvari
niti poseduju niti voze naa kola"

26
00:01:18,459 --> 00:01:20,859

ta je ovaj pukovnik Finch mislio?
O*ito nije uopte razmiIjao.

27
00:01:20,860 --> 00:01:23,298
Napravio je od nas budale
a kretena od sebe.

28
00:01:23,299 --> 00:01:25,018
Sre«na nova godina, svima!

29
00:01:25,019 --> 00:01:28,178
Nadajmo se da ne.
Ne moemo praviti dobre vesti bez loih.

30
00:01:28,179 --> 00:01:30,698
Ovo je slikano u Parizu
sredinom decembra.

31
00:01:30,699 --> 00:01:33,698
Grupni ru«ak
na marginama NATO konferencije.

32
00:01:33,699 --> 00:01:36,057
Dok su pravi posao
zavravali efovi drava

33
00:01:36,058 --> 00:01:37,259
u drugoj sobi.

34
00:01:37,260 --> 00:01:41,658
Ovi ljudi su bili prisutni
da podmau to*kove.

35
00:01:41,659 --> 00:01:43,618
Dakle, po*injemo
sa Finchom i NATO-om?

36
00:01:43,619 --> 00:01:46,778
Vide«emo. Isa*e, vidi da li
moe da dovede Priestlyja u emisiju.

37
00:01:46,779 --> 00:01:49,218
Vano je da ponudimo
i anti-nuklearnu perspektivu.

38
00:01:49,219 --> 00:01:51,019
Jao, jel ba moramo
da imamo Priestleya?

39
00:01:51,020 --> 00:01:53,019
Mislim, ta bismo
da Macmillan pa uradi?

40
00:01:53,020 --> 00:01:56,578
Valjda je bolje imati ameri*ke projektile
nego nikakve projektile.

41
00:01:56,579 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles