Preview Subtitle for The Newsroom 2012 S01e03 Hdtv X264 Asap


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,023 --> 00:00:01,068
V minulch dlech...
Will mi nikdy nezahnul.

2
00:00:01,092 --> 00:00:02,533
- Kdo ti to ekl?
- Vichni.

3
00:00:02,567 --> 00:00:03,915
Polu mu e-mail.

4
00:00:04,919 --> 00:00:05,753
Co se stalo?

5
00:00:06,127 --> 00:00:07,142
- Dostal jsem od tebe e-mail.
- J taky.

6
00:00:07,644 --> 00:00:09,587
Chci, abyste vichni ten e-mail
smazali, ani byste ho etli.

7
00:00:09,646 --> 00:00:10,781
Pro se tohle dje?!

8
00:00:10,815 --> 00:00:13,492
Nvdla jsem, e jsem
do tebe zamilovan, dokud...

9
00:00:13,526 --> 00:00:15,063
Dokud jsi m nepodvedla
se svm ex-ptelem.

10
00:00:15,097 --> 00:00:16,597
Podvej se na strnky konzervativc.

11
00:00:16,632 --> 00:00:18,633
Lb se jim, e na Sarah Palin
lacin neto.

12
00:00:18,667 --> 00:00:20,838
Nemu tam propaovat
sestih s Palin jen proto,

13
00:00:20,872 --> 00:00:22,774
abych ml monost na ni
lacin netoit.

14
00:00:22,808 --> 00:00:24,209
Mackenzie by m serala zaiva.

15
00:00:24,244 --> 00:00:25,682
Jak se Palin dostala do plnu?

16
00:00:25,716 --> 00:00:27,521
- Nepotebuju tvoje svolen...
- Ano, potebuje.

17
00:00:27,555 --> 00:00:29,291
A nepodal jsi o nj, protoe
jsi vdl, e bych ti ho nedala.

18
00:00:29,325 --> 00:00:31,394
Chci to vdt.
Jde do toho nebo ne?

19
00:00:31,428 --> 00:00:32,762
- Chci se rozejt.
- Co jsem provedl te?

20
00:00:32,797 --> 00:00:35,501
- A moc jsi mi pomhal.
- Rozejdeme se, j se omluvm,

21
00:00:35,535 --> 00:00:38,103
- vechno je v pohod.
- To zn jako skvle fungujc vztah.

22
00:00:38,137 --> 00:00:40,206
- O ten bych bojoval.
- Budu o nj bojovat.

23
00:00:40,240 --> 00:00:42,911
- Bude si dl dlat starosti o sledovanost?
- Jdu do toho.

24
00:00:42,946 --> 00:00:45,047
- Coe?
- Jdu do toho.

25
00:00:46,000 --> 00:00:49,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

26
00:02:13,430 --> 00:02:15,911
Peklad: Umpalumpa3
Korekce: KevSpa

27
00:02:16,047 --> 00:02:18,247
www.edna.cz/the-newsroom

28
00:02:23,292 --> 00:02:25,025
20 vtein do naten.

29
00:02:25,060 --> 00:02:26,293
Pipravit 13-27.

30
00:02:26,328 --> 00:02:27,761
Joey, pipravit grafiku.

31
00:02:27,795 --> 00:02:30,431
Zkontroluj soupis
sloky 102.

32
00:02:30,465 --> 00:02:32,200
15 vtein do naten.

33
00:02:32,234 --> 00:02:34,135
ekat, jedeme,
ekat, zznam 1.


34
00:02:34,169 --> 00:02:36,070
- ekm.
- 10 vtein.

35
00:02:36,104 --> 00:02:37,671
Pipravit, jedeme,
pipravit, zznam 1.


36
00:02:37,706 --> 00:02:41,575
- Pipravit.
- Za tyi, ti, dva, jedna.

37
00:02:41,609 --> 00:02:44,411
Jedeme.

38
00:02:55,119 --> 00:02:58,454
Vtm tato slyen,

39
00:02:58,488 --> 00:03:00,622
protoe poskytuj monost,
aby americk lid

40
00:03:00,657 --> 00:03:04,559
lpe pochopil, pro
dolo k tragdii 11. z,

41
00:03:04,593 --> 00:03:08,396
a co musme udlat,
aby se to ji nikdy neopakovalo.

42
00:03:08,430 --> 00:03:12,300
Vtm tato slyen tak proto,
e mm konen monost

43
00:03:12,334 --> 00:03:15,369
omluvit se pbuznm

44
00:03:15,403 --> 00:03:19,106
obt 11. z.

45
00:03:19,141 --> 00:03:22,877
Tm, kte jsou v tt
[...]
Everything OK? Download subtitles