Preview Subtitle for Theatre 625


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,616 --> 00:00:03,975
- Da nemate sluèajno cigaretu?
- Da, naravno.

2
00:00:03,976 --> 00:00:05,975
Ali izigrala me je, stari moj.

3
00:00:05,976 --> 00:00:09,980
- Èak ni ne znam da li je dete moje.
- Ti izgledaš besno.

4
00:00:09,996 --> 00:00:12,555
Gospoğa Satervajt se smestila
u banju u Nemaèkoj

5
00:00:12,556 --> 00:00:15,155
kako bi se raširio glas da je Silvija
otišla tamo da je neguje.

6
00:00:15,156 --> 00:00:16,915
Tvoja ena vas je osramotila.

7
00:00:16,916 --> 00:00:20,075
Voleo bih da si se razveo od nje.
Da si je oljagao!

8
00:00:20,076 --> 00:00:22,915
- Moram o detetu da razmišljam.
- A ako upoznaš neku sa kojom budeš poeleo da se oeniš?

9
00:00:22,916 --> 00:00:25,635
Moraæete okolo
preko nadvonjka na Kamberu!

10
00:00:25,636 --> 00:00:27,635
To neæe ništa promeniti.

11
00:00:27,636 --> 00:00:30,236
Zalaem se za monogamiju.

12
00:00:38,394 --> 00:00:43,407
prevod i obrada by Shizofrenopatodrogerogenerik
evil. twin. sister@live.com

13
00:01:24,996 --> 00:01:27,075
Silvija.

14
00:01:27,076 --> 00:01:29,036
Lepo od tebe što si sama došla.

15
00:01:33,356 --> 00:01:34,476
O, pa ti ne znaš.

16
00:01:36,636 --> 00:01:39,196
Tako mi je ao, Kristofere.

17
00:01:41,076 --> 00:01:44,636
Stigao je telegram iz kancelarije,
od Mekmastera.

18
00:01:45,916 --> 00:01:47,836
Majka ti je umrla juèe.

19
00:02:01,076 --> 00:02:04,196
Nisam to još oèekivao.

20
00:02:17,076 --> 00:02:18,915
Ja sam ubila tvoju majku.

21
00:02:18,916 --> 00:02:21,516
Umrla je od slomljenog srca,
jer sam te napustila.

22
00:02:22,556 --> 00:02:23,756
Ne, nije.

23
00:02:25,356 --> 00:02:27,476
Onda, zbog toga što sam te pitala
da me primiš natrag.

24
00:02:28,636 --> 00:02:31,995
Majka mi je umrla
iz zdravstvenih razloga,

25
00:02:31,996 --> 00:02:33,476
ne knjievne konvencije.

26
00:02:36,636 --> 00:02:39,436
Pretpostavljam da ceo grad bruji
da sam pobegla sa Potijem Perounom?

27
00:02:41,076 --> 00:02:43,915
Rekao sam Vinsentu Mekmasteru,
niko drugi ne zna.

28
00:02:43,916 --> 00:02:45,596
Ipak, zamalo.

29
00:02:46,916 --> 00:02:50,356
O, Kristofere.
Mora da ti je bilo uasno?

30
00:02:53,556 --> 00:02:56,956
Svi misle da si otišla u inostranstvo
da se brineš o svojoj majci.

31
00:02:59,996 --> 00:03:02,155
Osvetiæeš se ti meni!

32
00:03:02,156 --> 00:03:06,995
Samo bih volela da to ne radiš tako što me kanjavaš
svojom upakovanom anglicijskom svetošæu.

33
00:03:06,996 --> 00:03:10,195
Pre æu podneti oca Konsenta svaki dan.
Nazivao me razvratnicom

34
00:03:10,196 --> 00:03:13,635
i odbio da se rukuje sa mnom
dok me ne ispovedi.

35
00:03:13,636 --> 00:03:15,075
Otac Konsent je ovde?

36
00:03:15,076 --> 00:03:17,276
Pokazala sam mu tvoj telegram.

37
00:03:18,436 --> 00:03:21,755
elela sam da zna da je
tvoj uslov da me primiš natrag

38
00:03:21,756 --> 00:03:24,636
da ti sin bude
osuğen na pakao za vjek i vjekova.

39
00:03:40,636 --> 00:03:43,036
Ako ti toliko smeta...

40
00:04:05,836 --> 00:04:06,996
Hvala ti.

41
00:04:12,796 --> 00:04:15,195
Videh Deralda Drejka negde i poomislih
- kakva sirovina! Kako sam i mogla...

42
00:04:23,356 --> 00:04:25,116
Mada, slatka kutijica.

43
00:04:37,836 --> 00:04:42,435
Slike bez sumnje pripadaju
prethodnom vlasništvu hotela.

44
00:04:42,436 --> 00:04:44,155
Jesu li dral
[...]
Everything OK? Download subtitles