Preview Subtitle for Campus Man


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,588 --> 00:00:07,424
To! Dobi«e stipendiju.

2
00:00:07,674 --> 00:00:12,054
Nadam se da «u to mo«i i sutra
na izboru. -Ho«e, ti si چejs.

3
00:00:12,262 --> 00:00:15,933
To ti je u krvi. Kao i
visok holesterol, naalost.

4
00:00:16,183 --> 00:00:18,477
Trne li ti leva ruka?

5
00:00:19,686 --> 00:00:22,356
Hej, Parkere. -Hejli. Otkud ti?

6
00:00:22,606 --> 00:00:26,777
Tvoja sestra i ja vebale smo
osmeh za izbor navija*ica.

7
00:00:26,902 --> 00:00:30,530
Sviَa li ti se ovaj? Ili ovaj?

8
00:00:32,157 --> 00:00:34,534
Oba su odli*na.

9
00:00:34,701 --> 00:00:38,997
Vidimo se sutra. Takmi*im se
za kolsku reprezentaciju. -Da?

10
00:00:39,206 --> 00:00:41,583
Super! -I ja se takmi*im.

11
00:00:43,210 --> 00:00:48,799
Sjajno. Ko si ti?
-Parkerov brat Paton.

12
00:00:50,092 --> 00:00:54,638
P-A-T-O-N. Uskoro
«e to glasno sricati.

13
00:00:56,556 --> 00:00:58,976
Vidimo se, Parkere. Paterne.

14
00:01:00,936 --> 00:01:05,732
Pokai mi skok-ut.
-A ja, tata? -Ti se zagrej.

15
00:01:05,983 --> 00:01:11,697
Tr*i oko bloka 25 puta. -Kako «e
to pomo«i? -U pravu si. 30 puta.

16
00:01:13,532 --> 00:01:17,119
Bobe, moemo li da
razgovaramo u kuhinji? -Naravno.

17
00:01:20,080 --> 00:01:22,749

ta radi? Zato
ignorie Patona?

18
00:01:23,083 --> 00:01:27,629
Nije lako. Dobro se unosi u
lice za tipa koji ti je do kolena.

19
00:01:27,879 --> 00:01:32,217
Ako eli da se takmi*i, ohrabri
ga. Zna da nemamo miljenike.

20
00:01:32,634 --> 00:01:36,096
Vie nisu deca.
Sada su tinejderi.

21
00:01:36,263 --> 00:01:39,766
Vreme je za klaَenje.
-Deca su, a ne konji.

22
00:01:39,975 --> 00:01:43,395
ao mi je, ali Parker bi
mogao da dobije stipendiju.

23
00:01:43,562 --> 00:01:47,983
Zna li koliko kotaju studije
za petoro dece? -400.000 $.

24
00:01:48,358 --> 00:01:50,652
Toliko?!

25
00:01:52,404 --> 00:01:56,867
Pirs! Tvoja bra«a idu na
izbor za koarkaki tim. Ti ne?

26
00:01:57,200 --> 00:02:01,455
Srednjokolski sport? Nema
teorije. Blesavo je i detinjasto.

27
00:02:01,538 --> 00:02:04,958
Ja «u biti maskota
ekipe. Puma Kugi.

28
00:02:05,625 --> 00:02:10,130
Volim pumu Kugija!
Tako je sladak. -I previe.

29
00:02:11,006 --> 00:02:14,676
Odsad «u iveti, disati
i razmiljati poput pume.

30
00:02:14,926 --> 00:02:20,390
Moj prethodnik je obukao
kostim pume, ali nije se uiveo.

31
00:02:21,266 --> 00:02:25,145
Upao je i na Jejl,
a sumnjam da «e i ti.

32
00:02:29,941 --> 00:02:35,780
Onda, ta mislite? -Moja
stara uniforma. Super ti stoji.

33
00:02:36,239 --> 00:02:40,035
Bobe, se«a me se u
ovome? -Se«am. چesto.

34
00:02:40,410 --> 00:02:43,747
Ba ti hvala to si
mi k«erku obukla u to.

35
00:02:44,372 --> 00:02:48,543
Pejd, tako sam uzbuَena
to «e biti navija*ica kao i ja.

36
00:02:48,752 --> 00:02:53,548
Moram pro«i izbor, a srednja je
veliko takmi*enje u popularnosti.

37
00:02:53,924 --> 00:02:56,343
Zato sam prili*no samouverena.

38
00:02:58,887 --> 00:03:04,184
Hej, Peni. Ide li i ti na izbor
navija*ica? -Ne elim im ni blizu.

39
00:03:04,392 --> 00:03:06,603
Da mi se gleda fufa koja ska*e,

40
00:03:06,728 --> 00:03:10,524
stavila bih Pejdinu
*etku za kosu na friider.

41
00:03:21,952 --> 00:03:24,454
PRVA PETORKA

42
00:03:27,540 --> 00:03:30,919
Zdravo, mama. Zdravo, tata.
-Pirs, pola pet je.

43

[...]
Everything OK? Download subtitles