Preview Subtitle for The Safe House


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,079 --> 00:00:03,089
Prije...

2
00:00:03,201 --> 00:00:07,404
Ako po*nemo ubijati znanstvenike
u Americi, *emu to vodi?

3
00:00:07,504 --> 00:00:11,762
U najboljem slu*aju,
tajni rat eskalira. U najgorem...

4
00:00:14,317 --> 00:00:19,397
Ubio je jednog znanstvenika. -Sranje!
-Naa najve«a greka u 15 godina.

5
00:00:19,497 --> 00:00:22,530
Boga mi, platit «e.
Ne«e ostati na ovome.

6
00:00:22,630 --> 00:00:26,859
Pod stresom sam zadnjih dana.
-Mogu ti dati sve to ima agent Gaad.

7
00:00:27,083 --> 00:00:30,643

to je?
-Prepao si me.

8
00:00:30,743 --> 00:00:36,359
Je li bilo to izmeَu tebe i Irine?
-Nita. Postoji samo ti.

9
00:00:36,459 --> 00:00:40,173
Rekla sam ti da mi ne lae.
-Strano sam pogrijeio.

10
00:00:40,273 --> 00:00:46,874
Moemo li pokuati ponovno?
-Ne. Ne moemo.

11
00:00:49,182 --> 00:00:52,886
Mogu li dobiti jo komad piletine?
-Naravno. -I ja.

12
00:00:53,127 --> 00:00:55,621
Bijelo ili crveno? -Oboje.

13
00:00:57,407 --> 00:00:59,520
Izvolite. -Hvala.

14
00:01:00,126 --> 00:01:03,913
Hvala. Volio bih da imamo
prenu piletinu svaki tjedan.

15
00:01:04,013 --> 00:01:06,232
Dvaput tjedno. -Svaki dan.

16
00:01:10,604 --> 00:01:15,343
Tata i ja elimo
s vama razgovarati.

17
00:01:17,638 --> 00:01:20,349
Ajme! Ti si prestara.

18
00:01:21,040 --> 00:01:23,720
Za to? -Za bebu.

19
00:01:24,391 --> 00:01:28,883
Jenina mama je prastara i trudna,
a puno je mlaَa od tebe.

20
00:01:28,983 --> 00:01:31,009
Trudna si? -Nisam.

21
00:01:31,109 --> 00:01:34,796
Zato to misli?
-Sad si rekla... -Ne, ne.

22
00:01:37,519 --> 00:01:42,768
Tata «e nakratko odseliti od nas.

23
00:01:44,193 --> 00:01:47,744
Ide na poslovni put? -Nisam.

24
00:01:48,179 --> 00:01:50,212
Rastavljate se?

25
00:01:51,051 --> 00:01:56,987
Nismo. Ne razvodimo se.
Ne to. Vie kao...

26
00:01:57,365 --> 00:01:59,398
Uzimamo pauzu.

27
00:02:00,178 --> 00:02:03,819
Koliku? -Ne znam.

28
00:02:05,430 --> 00:02:10,000

alite se? Ovo je sve ala?

29
00:02:13,915 --> 00:02:15,919
Zato?

30
00:02:16,019 --> 00:02:18,513
Tata i ja...

31
00:02:18,909 --> 00:02:21,999
Puno smo se svaَali.
-Uvijek se puno svaَate.

32
00:02:22,099 --> 00:02:25,592
Previe. -Onda prestanite.
-Ne moemo. -Pokuali smo.

33
00:02:25,692 --> 00:02:30,698
Kad se Henry i ja svaَamo, kaete nam da
prestanemo. Mi moemo, zato ne i vi?

34
00:02:31,027 --> 00:02:33,103
Ne znam.

35
00:02:33,489 --> 00:02:36,427
Sad je najvanije...

36
00:02:36,642 --> 00:02:40,496
Morate znati da,
iako vas jako volimo,

37
00:02:40,964 --> 00:02:45,936
tata i ja trebamo malo
vremena da sredimo stvari.

38
00:02:46,986 --> 00:02:49,038
Vi se vie ne volite?

39
00:02:50,407 --> 00:02:53,978
Komplicirano je. -Kad odrastete...

40
00:02:54,290 --> 00:02:59,649
shvatit «ete. -Gluposti! -Paige...
-Ne moe tako prestati nekoga voljeti.

41
00:03:01,252 --> 00:03:03,304
Ho«ete li nas prestati voljeti?

42
00:03:03,404 --> 00:03:07,958
Ne! Nemogu«e, to se nikad
ne«e dogoditi. -Nikada.

43
00:03:08,580 --> 00:03:11,065
Ovo je tako glupo.

44
00:03:11,304 --> 00:03:14,865
Ti si kriva! Uvijek ga gnjavi.
-Nije ona kriva.

45
00:03:14,965 --> 00:03:18,369
Zato je brani?
-Nisam. Sluaj, ovo je...

46
00:03:18,747 --> 00:03:22,238
zajedni*ka odluka.
Zajedno smo je donijeli.


[...]
Everything OK? Download subtitles