Preview Subtitle for Darkwing Duck


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,969 --> 00:00:05,164
<И># дАРИНГ ДУЦК ОФ МЫСТЕРЫ

2
00:00:05,238 --> 00:00:07,365
<И># цХАМПИОН ОФ РИГХТ

3
00:00:07,440 --> 00:00:09,806
<И># сВООПС ОУТ ОФ ТХЕ СХАДОВС

4
00:00:09,876 --> 00:00:12,208
<И># дАРКВИНГ ОВНС ТХЕ НИГХТ

5
00:00:12,278 --> 00:00:14,542
<И># сОМЕВХЕРЕ СОМЕ ЖИЛЛАИН СЦХЕМЕС

6
00:00:14,614 --> 00:00:17,082
<И># бУТ ХИС НУМБЕР'С УП
тХРЕЕ. ТВО. ОНЕ

7
00:00:17,150 --> 00:00:19,084
<И># дАРКВИНГ дУЦК

8
00:00:19,152 --> 00:00:21,586
<И># вХЕН ТХЕРЕ'С ТРОУБЛЕ ЫОУ ЦАЛЛ дв

9
00:00:21,654 --> 00:00:23,588
<И># дАРКВИНГ дУЦК

10
00:00:23,656 --> 00:00:26,216
нАОТРИМО СЕ.

11
00:00:26,292 --> 00:00:28,192
<И># дАРКВИНГ дУЦК

12
00:00:28,261 --> 00:00:30,661
<И># дАРКВИНГ дУЦК!

13
00:00:30,730 --> 00:00:32,698
<И># цЛОУД ОФ СМОКЕ АНД ХЕ АППЕАРС

14
00:00:32,766 --> 00:00:34,961
<И># а МАСТЕР ОФ СУРПРИСЕ

15
00:00:35,035 --> 00:00:37,401
<И># вХО'С ТХАТ ЦУННИНГ МИНД БЕХИНД

16
00:00:37,470 --> 00:00:39,700
<И># тХАТ СХАДОВЫ ДИСГУИСЕ?

17
00:00:39,773 --> 00:00:41,900
<И># нОБОДЫ КНОВС ФОР СУРЕ

18
00:00:41,975 --> 00:00:44,603
<И># бУТ БАД ГУЫС АРЕ ОУТ ОФ ЛУЦК.
'ЦАУСЕ ХЕРЕ ЦОМЕС

19
00:00:44,677 --> 00:00:46,338
<И>- # дАРКВИНГ дУЦК!
- лООК ОУТ!

20
00:00:46,413 --> 00:00:49,348
<И># вХЕН ТХЕРЕ'С ТРОУБЛЕ ЫОУ ЦАЛЛ дв

21
00:00:49,416 --> 00:00:51,441
<И># дАРКВИНГ дУЦК

22
00:00:51,518 --> 00:00:53,816
<И># лЕТ'С ГЕТ ДАНГЕРОУС

23
00:00:53,887 --> 00:00:55,855
<И># дАРКВИНГ дУЦК

24
00:00:55,922 --> 00:00:58,413
<И># бЕТТЕР ВАТЦХ ОУТ.
ЫОУ БАД БОЫС

25
00:00:58,491 --> 00:01:01,051
<И># дАРКВИНГ дУЦК!

26
00:01:03,530 --> 00:01:09,833
дИРЕКТОРЕ хУТЕР, БОЙИМ СЕ ДА НА
ОПЕРАТИЖАЦ У уЛЙЕРАБИЙИ ИМА ПОТЕКОЕ.

27
00:01:09,903 --> 00:01:13,771
пОТЕКОЕ?
кАКЖЕ, АГЕНТЕ гРИЗЛИКОФ?

28
00:01:13,840 --> 00:01:16,070
мРТАЖ ЙЕ.

29
00:01:16,810 --> 00:01:19,370
ТА? тО ЙЕ ЖЕ
КО ЗНА КОЙИ ПО РЕДУ!

30
00:01:19,446 --> 00:01:22,938
дА ЛИ ЗНА КАКЖЕ НАМ
ТО ПРОБЛЕМЕ МОЕ СТЖОРИТИ?

31
00:01:24,784 --> 00:01:27,548
- кАКО ЙЕ УМРО?
- уДАЖИО СЕ.

32
00:01:27,620 --> 00:01:29,850
дА НИЙЕ СЛУАЙНОСТ?

33
00:01:29,923 --> 00:01:31,857
у СРЕД ПУСТИНЙЕ?

34
00:01:31,925 --> 00:01:36,021
жЕРУЙЕМ ДА ТО УКАЗУЙЕ
НА НЕКУ ЗЖРКУ.

35
00:01:36,096 --> 00:01:38,360
зжрка

36
00:01:38,431 --> 00:01:42,094
АЖОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЙА
ОДГОЖОРНА ЗА КРАЕ.

37
00:01:42,168 --> 00:01:45,264
нАИ АГЕНТИ уа МОГУ ДА
СРЕДЕ ГОТОЖО СЖЕ,

38
00:01:45,338 --> 00:01:48,066
АЛИ ОЖАЙ ЗАДАТАК
ЙЕ ИЗЖАН НАИХ МОГУНОСТИ.

39
01 --> 00:01:50,871
- пОЗЖАУ...
- мОЛИМ ЖАС, ДИРЕКТОРЕ, НЕ ЗОЖИТЕ...

40
00:01:50,944 --> 00:01:53,208
...дАРКЖИНГ дАКА!

41
00:01:53,709 --> 00:01:56,409
нАДАО САМ СЕ БИЛО КОМЕ ДРУГОМ.

42
00:01:56,610 --> 00:01:59,410
нАДАМ СЕ ДА Е ПРИМИТИ ОЖУ ПОРУКУ.

43
00:02:09,662 --> 00:02:12,688
мРЗИМ КАДА СЕ ТО ДЕСИ.

44
00:02:23,309 --> 00:02:26,142
хАЙДЕ, лАУНПЕДЕ,
НЕМОЙ ДА УПРСКА, ДРУЕ.

45
00:02:26,212 --> 00:02:28,510
уПРОПАСТИ ОЖО И ПРОПАО СИ.

46
00:02:28,581 --> 00:02:31,914
сЖЕ ЗАЖИСИ ОД ТЖОГ НАРЕДНОГ ПОТЕЗА.

47
00:02:31,985 --> 00:02:36,012
<И>йА САМ УАС КОЙИ
КЛЕПЕЕ У НОИ!

48
00:02:36,089 --> 00:02:38,489
сАДА НИКАД НЕУ ЗНАТИ КО ЙЕ ПОБЕДИО.

49
00:02:38,558 --> 00:02:40,924
дж, ГДЕ СЕ СКРИЖА?

50
00:02:40,994 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles