Preview Subtitle for Darkwing Duck


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,936 --> 00:00:05,268
# Daring duck of mystery

2
00:00:05,338 --> 00:00:07,738
# Champion of right

3
00:00:07,807 --> 00:00:09,968
# Swoops out of the shadows

4
00:00:10,043 --> 00:00:12,443
# Darkwing owns the night

5
00:00:12,512 --> 00:00:14,537
# Somewhere some villain schemes

6
00:00:14,614 --> 00:00:15,808
# But his number's up

7
00:00:15,882 --> 00:00:17,076
# 3-2- 1

8
00:00:17,150 --> 00:00:18,981
# Darkwing Duck

9
00:00:19,052 --> 00:00:21,577
# When there's trouble. you call DW

10
00:00:21,654 --> 00:00:23,588
# Darkwing Duck

11
00:00:23,656 --> 00:00:26,216
Naotrimo se.

12
00:00:26,292 --> 00:00:28,157
# Darkwing Duck

13
00:00:28,228 --> 00:00:30,992
Darkwing... duck!

14
00:00:31,064 --> 00:00:32,895
# Cloud of smoke and he appears

15
00:00:32,966 --> 00:00:35,400
# A master of surprise

16
00:00:35,468 --> 00:00:37,493
# Who's that cunning mind behind

17
00:00:37,570 --> 00:00:39,697
# That shadowy disguise?

18
00:00:39,773 --> 00:00:41,900
# Nobody knows for sure

19
00:00:41,975 --> 00:00:43,533
# Bad guys are out of luck

20
00:00:43,610 --> 00:00:44,599
# 'Cause here comes

21
00:00:44,677 --> 00:00:46,338
- # Darkwing Duck
- Look out!


22
00:00:46,413 --> 00:00:49,348
# When there's trouble. you call DW

23
00:00:49,416 --> 00:00:51,441
# Darkwing Duck

24
00:00:51,518 --> 00:00:53,816
Let's get dangerous.

25
00:00:53,887 --> 00:00:56,117
# Darkwing Duck

26
00:00:56,189 --> 00:00:58,783
Better watch out. you bad boys!

27
00:00:58,858 --> 00:01:00,758
# Darkwing Duck

28
00:01:02,595 --> 00:01:06,190
Kako se pametno organizovani kriminal
nadvio nad Sv. Kanardom,

29
00:01:06,266 --> 00:01:11,169
policija u nevolji poziva
Darkving Daka u pomo«.

30
00:01:11,237 --> 00:01:13,671
I tako, naoruan sa
sjajnim arsenalom

31
00:01:13,740 --> 00:01:17,836
pronalazaka protiv kriminala
i zezalicama,

32
00:01:17,911 --> 00:01:22,371
na heroj «e sigurno da
naَe i najmanji dokaz.

33
00:01:22,449 --> 00:01:24,576
Aha! Otisci prstiju!

34
00:01:27,187 --> 00:01:29,451
Savreno odgovaraju.

35
00:01:29,522 --> 00:01:32,958
Moe da prizna.
Tvoji otisci prstiju su svuda.

36
00:01:33,026 --> 00:01:36,086
Ali ja sam predsednik banke.

37
00:01:36,162 --> 00:01:39,256
Naravno.
Znao sam to.

38
00:01:39,332 --> 00:01:41,425
Ba super.

39
00:01:41,501 --> 00:01:44,800
Ko god da je uzeo pare,
nije ostavio nijedan trag.

40
00:01:44,871 --> 00:01:47,635
Trag? Nisu ostavili ni sef za sobom.

41
00:01:47,707 --> 00:01:50,369
Kao i sve druge plja*ke.

42
00:01:51,170 --> 00:01:54,470
Kao da su leinari
uli unutra i ietali se napolje.

43
00:01:54,671 --> 00:01:56,471

ta re*e? Kakva glupost.

44
00:01:56,516 --> 00:01:58,609
Hajde, Laun*pede.
Ovde nema ni*ega.

45
00:01:58,685 --> 00:02:01,779
Bolje da proverimo
dopremu blindiranim kolima.

46
00:02:23,042 --> 00:02:25,476
Sa svim ovim
plja*kama u gradu,

47
00:02:25,545 --> 00:02:29,072
pare vie nisu
sigurne u sefu...

48
00:02:32,152 --> 00:02:34,712
...zbog *ega stari
Herb Madlfut

49
00:02:34,787 --> 00:02:38,348
dri pare tamo gde ih
lopovi ne«e prona«i.

50
00:02:44,497 --
[...]
Everything OK? Download subtitles