Preview Subtitle for Blood Snow


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:03,337 --> 00:01:07,337
www.titlovi.com

2
00:01:10,337 --> 00:01:14,124
RUSKI RAT
Krv na snijegu

3
00:01:14,978 --> 00:01:18,114
GOTI KREニU NA ISTOK

4
00:01:32,092 --> 00:01:34,560
Prosinac 1941.

5
00:01:36,234 --> 00:01:38,855
U 啼st mjeseci Blitzkriega

6
00:01:38,955 --> 00:01:43,445
Wehrmacht je poharao
zapadni Sovjetski Savez.

7
00:01:52,445 --> 00:01:58,193
Njema鑢e postrojbe pribli枴le
su se Moskvi na manje od 30 km.

8
00:02:06,159 --> 00:02:08,242
Na putevima do
sovjetskoga glavnoga grada,

9
00:02:08,342 --> 00:02:12,964
palo je na stotine tisu訛
vojnika Crvene armije.

10
00:02:14,100 --> 00:02:16,706
Ranjenih je bilo vi啼 od milijun.

11
00:02:18,571 --> 00:02:22,483
Nijemci su zarobljavali
鑛tave vojske.

12
00:02:24,511 --> 00:02:27,935
Staljinovo se carstvo
na嗟o na koljenima.

13
00:02:32,385 --> 00:02:38,115
No誅a mora zapo鐺la je 啼st
mjeseci ranije, ujutro 21. lipnja.

14
00:02:41,861 --> 00:02:46,154
Sovjetskim je graanima dan
zapo鐺o kao i svaki drugi.

15
00:02:47,100 --> 00:02:51,026
No na potezu od
Balti鑢og do Crnog mora

16
00:02:51,126 --> 00:02:55,557
tri milijuna njema鑢ih
vojnika zauzimalo je polo杪je

17
00:02:57,490 --> 00:03:02,874
u i夊ekivanju Fhrerove naredbe
za po鐺tak operacije Barbarossa.

18
00:03:03,650 --> 00:03:09,569
Spremao se najsuroviji sukob u
povijesti izmeu dvije nacije.

19
00:03:16,829 --> 00:03:21,387
Graani Moskve i Lenjingrada
probudili su se u bla枡nom neznanju,

20
00:03:21,487 --> 00:03:25,924
nesvjesni kako je taj
dan posljednji dan mira.

21
00:03:32,879 --> 00:03:38,806
No 志kov i Timo啼nko, Staljinovi
vi喨 zapovjednici, bili su uznemireni.

22
00:03:38,851 --> 00:03:41,168
S granica su primali

23
00:03:41,268 --> 00:03:45,171
prijete詁 obavje嗾ajne
izvje嗾aje o njema鑢oj invaziji.

24
00:03:45,271 --> 00:03:49,814
U podne su zatra枴li hitan
sastanak sa Staljinom u Kremlju.

25
00:03:49,914 --> 00:03:53,063
Molili su da im dopusti
izdati pograni鈩u uzbunu

26
00:03:53,163 --> 00:03:55,905
svim postrojbama Crvene armije.

27
00:03:56,236 --> 00:03:58,540
Staljin je odbio
zahtjev svojih generala.

28
00:03:58,640 --> 00:04:03,272
Nije mogao vjerovati da bi ga
njegov saveznik Hitler mogao izdati.

29
00:04:03,509 --> 00:04:08,244
Cijele je ve鐺ri optu枴vao
志kova i Timo啼nka za paniku

30
00:04:08,344 --> 00:04:11,929
tvrde詈 kako ne詁 do詈 do invazije.

31
00:04:12,285 --> 00:04:14,480
Staljin nije bio u pravu.

32
00:04:14,587 --> 00:04:19,631
Na zapadnoj granici Sovjetskog Saveza,
u ranim jutarnjim satima 22. lipnja,

33
00:04:19,731 --> 00:04:24,012
ti喨na je prekinuta
bukom osvaja鐶.

34
00:04:30,103 --> 00:04:33,165
Tri milijuna njema鑢ih
vojnika i tisu詁 tenkova

35
00:04:33,265 --> 00:04:36,600
provalilo je du cijele granice.

36
00:04:52,525 --> 00:04:56,197
U glavnom sto枡ru u Moskvi
prva su izvje壽a o invaziji

37
00:04:56,297 --> 00:04:58,722
potvrdila najgore
strahove generala.

38
00:04:58,831 --> 00:05:04,152
志kov je smjesta telefonirao
Staljinu u njegovu da鑾 izvan Moskve.

39
00:05:07,607 --> 00:05:11,133
U svojim se memoarima
志kov prisje訛 tog trenutka.

40
00:05:13,980 --> 00:05:16,005
Nitko se nije javljao.

41
00:05:16,616 --> 00:05:18,407
Pustio sam ga da zvoni.

42
00:05:19,919 --> 00:05:23,655
Nakon otp
[...]
Everything OK? Download subtitles