Preview Subtitle for Surviving The Cut


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,842 --> 00:00:07,081
Elitna vojna škola SAD-a
pretvara vojnike u opasna oruja.

2
00:00:10,409 --> 00:00:13,752
Kako bi postali najbolji meğu najboljima,
ovi ljudi æe proæi put od pakla i nazad.

3
00:00:13,948 --> 00:00:14,819
Nie!

4
00:00:15,659 --> 00:00:16,887
Ne vidim.

5
00:00:17,859 --> 00:00:19,501
Mi ih guramo do maksimuma.

6
00:00:20,272 --> 00:00:21,261
Ovo je sada vaš ivot.

7
00:00:21,261 --> 00:00:22,181
Vi ste okorjeli.

8
00:00:22,574 --> 00:00:23,453
Idemo!

9
00:00:24,904 --> 00:00:26,619
Kau da je najsmrtonosnije
oruje na svijetu

10
00:00:26,619 --> 00:00:28,514
puška u rukama marinca.

11
00:00:30,160 --> 00:00:33,337
Posebno ako je taj marinac
obuèeni snajperista.

12
00:00:34,352 --> 00:00:37,727
Marinci snajperisti su u svijetu poznati
zbog njihovih streljaèkih sposobnosti.

13
00:00:39,266 --> 00:00:42,659
Ali, kako bi postali
marinci snajperisti, ovi ljudi

14
00:00:42,659 --> 00:00:44,879
moraju preivjeti intenzivni
devetosedmièni kurs

15
00:00:44,879 --> 00:00:48,220
koji se smatra najteim
snajperskim treningom na svijetu.

16
00:00:49,211 --> 00:00:50,709
Priblino jedna treæina otpadne.

17
00:00:51,326 --> 00:00:54,443
Samo najbolji preive.

18
00:00:54,443 --> 00:00:55,759
idemo.
Dri korak.

19
00:00:55,759 --> 00:00:56,567
Ne zaustavljaj se.

20
00:00:58,024 --> 00:00:58,806
Odavde ne moeš promašiti.

21
00:00:59,575 --> 00:01:00,569
Ovo je tvoje...

22
00:01:00,569 --> 00:01:01,594
Kazna što se nisi drao grupe.

23
00:01:03,081 --> 00:01:03,081
Konaèno poèni.

24
00:01:03,081 --> 00:01:03,963
Dopada mi se ovo...

25
00:01:04,785 --> 00:01:07,061
Pridruite mi se na facebooku!
(link u deskripciji)

26
00:01:14,138 --> 00:01:16,285
Marinci snajperisti su
obuèeni da precizno pogode

27
00:01:16,285 --> 00:01:18,491
metu iz nevjerovatnih udaljinosti.

28
00:01:19,673 --> 00:01:22,553
Oni pucaju da ubiju, i to
mogu uèiniti sa više

29
00:01:22,553 --> 00:01:24,172
od 500 metara udaljenosti.

30
00:01:28,652 --> 00:01:31,086
Ali, takoğer, moraju biti struènjaci
u nevidljivosti i izviğanju

31
00:01:31,086 --> 00:01:33,655
kada su iza neprijateljskih linija.

32
00:01:34,710 --> 00:01:37,396
Škola za snajperiste je
moj veliki ivotni san.

33
00:01:37,653 --> 00:01:39,349
Pretpostavlja se da je ovo jedna
od najteih marinskih škola,

34
00:01:39,349 --> 00:01:44,040
a ja sam uvijek elio
da guram sebe kako bi bio bolji,

35
00:01:44,040 --> 00:01:47,323
i kako bih uradio nešto
što nije svakodnevno.

36
00:01:48,453 --> 00:01:52,150
Aktivno je manje od 300 snajperista
u cijelom marinskom korpusu.

37
00:01:53,174 --> 00:01:56,161
Preivljavanje ovog kursa
znaèi ulazak u veoma malu

38
00:01:56,161 --> 00:01:58,668
i veoma elitnu grupu.

39
00:01:59,476 --> 00:02:01,703
Mi ne moemo masovno
proizvoditi ovakve ljude.

40
00:02:02,319 --> 00:02:03,537
Kada se odluèite za
masovnu prozivodnju,

41
00:02:03,537 --> 00:02:04,640
tada standardi opadaju.

42
00:02:05,225 --> 00:02:07,911
Radije bih 12 ljudi koji
zadovoljavaju standarde,

43
00:02:07,911 --> 00:02:11,386
nego 40 ljudi koji
su ispod standarda,

44
00:02:11,386 --> 00:02:13,531
jer u tom trenutku
poèinjete da gubite ivote.

45
00:02:14,635 --> 00:02:16,367
1. DAN

46
00:02:16,827 --> 00:02:19,503
32 marinca su sastavljena u
izv
[...]
Everything OK? Download subtitles