Preview Subtitle for Servants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:08,841 --> 00:00:10,841
Zdravo, Barete.
Kako ti je majka?

2
00:00:11,481 --> 00:00:12,561
Bolje, gospodine.

3
00:00:12,881 --> 00:00:14,161
Baš dobro... dobro.

4
00:00:16,401 --> 00:00:17,761
Maloj Veri nešto nije bilo dobro?

5
00:00:18,681 --> 00:00:23,161
Ne. Tako je loše izgledala na stanici
da nisam mogao da joj dozvolim da krene.

6
00:00:24,001 --> 00:00:27,401
Nadam se da vam nije smetala?
-Ne, nije. Ne, nije ni najmanje.

7
00:00:27,961 --> 00:00:29,401
Da li je bila fina prema vama,
gospodine?

8
00:00:31,041 --> 00:00:32,001
Molim?

9
00:00:33,321 --> 00:00:35,081
Nadam se da vam je bar
nešto skuvala.

10
00:00:35,321 --> 00:00:37,521
Da... da, da, ja sam... ruèao.

11
00:00:38,161 --> 00:00:39,881
Vidim da ništa nije oprala.

12
00:00:40,401 --> 00:00:42,001
Pretpostavljam da se još
nije oporavila.

13
00:00:43,321 --> 00:00:44,641
Od èega, gospodine?

14
00:00:46,641 --> 00:00:47,921
Od bolesti.

15
00:00:49,241 --> 00:00:50,241
A, da.

16
00:00:51,481 --> 00:00:54,641
Barete... da li bi mogao da odeš
do paba na æošku...

17
00:00:54,801 --> 00:00:57,001
da mi doneseš pivo?
Uasno sam edan.

18
00:00:57,721 --> 00:00:59,001
Puna nam je kuæa piva, gospodine.

19
00:00:59,241 --> 00:01:00,241
Da, znam...

20
00:01:00,401 --> 00:01:03,001
ali elim jedno pravo, hladno crno.

21
00:01:05,281 --> 00:01:06,361
Vama, na usluzi.

22
00:01:21,961 --> 00:01:23,641
Vera!
-Da, gospodine.

23
00:01:23,881 --> 00:01:26,001
Siği dole na trenutak.
-Dolazim.

24
00:01:26,161 --> 00:01:27,841
Gde si ti?
-U prizemlju sam.

25
00:01:29,521 --> 00:01:30,841
Vratio se.

26
00:01:36,521 --> 00:01:37,841
Šta to radiš?

27
00:01:38,921 --> 00:01:40,401
Moram da operem sudove.

28
00:01:40,561 --> 00:01:41,801
Poslao sam ga u pab.

29
00:01:44,001 --> 00:01:45,321
Brzo æe se vratiti.

30
00:01:46,241 --> 00:01:47,641
Baš me briga za njega.

31
00:01:48,201 --> 00:01:49,641
Pa... brat ti je.

32
00:01:53,121 --> 00:01:54,521
Šta to radiš?

33
00:02:00,121 --> 00:02:01,521
To me boli.

34
00:03:12,161 --> 00:03:13,401
Zdravo, Barete.

35
00:03:13,921 --> 00:03:15,761
Išao sam malo u baštu
da uhvatim sveeg vazduha.

36
00:03:16,001 --> 00:03:17,241
Hladnjikavo je, gospodine.

37
00:03:17,761 --> 00:03:20,241
Doneo si pivo. Odlièno.
-elite li još nešto, gospodine?

38
00:03:21,001 --> 00:03:24,121
Ne, hvala. Uskoro izlazim,
ali æu se vratiti pre ponoæi.

39
00:03:24,881 --> 00:03:26,601
Nema potrebe da me èekaš.

40
00:03:27,401 --> 00:03:29,841
Sâm æu zakljuèati.
-U redu, gospodine.

41
00:04:53,081 --> 00:04:54,721
Dobro. Evo me, dolazim.

42
00:04:56,681 --> 00:04:57,801
Idi ti dole.

43
00:05:47,281 --> 00:05:48,441
Je l' ti hladno?

44
00:05:52,761 --> 00:05:53,761
Nije.

45
00:07:02,801 --> 00:07:04,121
Šta je sa Baretom?
Je l' spava?

46
00:07:07,161 --> 00:07:09,641
U njegovoj sobi je... mrak.

47
00:07:58,801 --> 00:07:59,881
Napred!

48
00:08:05,121 --> 00:08:06,801
Mogu li da uzmem vaš posluavnik,
gospodine?

49
00:09:08,721 --> 00:09:10,361
Halo?
-Halo.


50
00:09:10,961 --> 00:09:12,521
Zdravo, Suzan.

51
00:09:13,321 --> 00:09:16,401
Jesi li dobio moju poruku.
Izgleda da si bio jako zauzet.


52
00:09:17,321 --> 00:09:19,361
Da, zaista sam bio jako zauzet.

53
00:09:20,001 --> 00:09:21,281
[...]
Everything OK? Download subtitles