Preview Subtitle for Batalla En El Cielo


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:03:34,520 --> 00:03:36,520
Ѕ»“ ј ¬ Ќ≈Ѕ≈“ќ

3
00:06:03,560 --> 00:06:06,360
ѕо-д¤волите!
 ак е станало?

4
00:06:08,080 --> 00:06:10,200
ƒобре. Ѕлагодар¤.

5
00:06:10,360 --> 00:06:12,400
ўе бъда тук.

6
00:06:12,520 --> 00:06:13,480
ƒа, чао.

7
00:06:14,040 --> 00:06:15,000
ƒобре. ƒовиждане.

8
00:07:38,480 --> 00:07:40,040
«начи бебето дори не е плакало?

9
00:07:42,360 --> 00:07:44,160
—амо лек рев.

10
00:07:47,520 --> 00:07:49,080
 акво прецакване.

11
00:07:51,960 --> 00:07:53,560
ƒа, жалко за парите.

12
00:07:53,960 --> 00:07:55,560
Ќе говор¤ за това.

13
00:07:58,360 --> 00:08:00,280
ѕрав си. √орката ¬ики.

14
00:08:00,400 --> 00:08:03,360
√орката ¬ики? ”мр¤ бебето, а не
майката.

15
00:08:03,760 --> 00:08:05,160
–азбираш ли?

16
00:08:06,040 --> 00:08:07,240
ƒа.

17
00:08:07,360 --> 00:08:09,880
ƒа, да, само това знаеш.

18
00:08:24,440 --> 00:08:25,520
√оспожо?

19
00:08:26,680 --> 00:08:27,840
√оспожо!

20
00:08:28,400 --> 00:08:30,600
-  ое се продава?
- ¬сичко, което е тук.

21
00:08:30,960 --> 00:08:32,440
 олко струват часовниците?

22
00:08:32,560 --> 00:08:33,920
«ависи кой искате.

23
00:08:34,560 --> 00:08:36,360
 олко стрелки имат?

24
00:08:36,680 --> 00:08:37,720
„етири.

25
00:08:38,120 --> 00:08:40,000
“ези в “айван ли са правени?

26
00:08:40,120 --> 00:08:42,320
¬нос са от ѕариж.

27
00:08:42,560 --> 00:08:44,480
∆елето безплатно ли е?

28
00:08:44,880 --> 00:08:46,800
Ќе, тр¤бва да си го платиш.

29
00:08:46,920 --> 00:08:48,200
 олко струва?

30
00:08:48,320 --> 00:08:50,560
«ависи, има водни има и от мл¤ко.

31
00:08:51,120 --> 00:08:52,280
— какъв вкус имате?

32
00:08:52,400 --> 00:08:55,760
— вкус на ¤года, карамел, кокосов орех,

33
00:08:57,640 --> 00:09:00,920
мастика, лимон, череша...

34
00:09:11,560 --> 00:09:14,200
ѕобързай, калпазанчо.
«акъсн¤вам!

35
00:11:28,480 --> 00:11:31,240
ќтивам на летището да взема
дъщер¤та на генерала.

36
00:11:32,360 --> 00:11:34,120
ўе се видим довечера.

37
00:11:34,560 --> 00:11:36,280
“ези торти с какво са?

38
00:11:37,640 --> 00:11:39,240
≈дин момент, мол¤.

39
00:11:39,920 --> 00:11:41,160
 акто обикновено.

40
00:11:44,400 --> 00:11:46,080
»звин¤вайте, какво искахте?

41
00:11:46,200 --> 00:11:48,520
- — какво са тортите?
- —игус.

42
00:11:48,640 --> 00:11:50,280
- Ќа каква цена са?
- 40 песос.

43
00:11:50,400 --> 00:11:51,840
ўе взема една.

44
00:11:52,600 --> 00:11:54,160
≈то 50.

45
00:11:55,040 --> 00:11:56,320
«адръжте рестото.

46
00:11:56,440 --> 00:11:57,720
- Ѕлагодар¤.
- Ѕлагодар¤.

47
00:13:52,400 --> 00:13:53,680
якето ви, господине!

48
00:14:01,320 --> 00:14:02,480
ƒа не е пи¤н или какво?

49
00:14:02,600 --> 00:14:03,920
ћол¤ да ме извините.

50
00:14:05,960 --> 00:14:09,360
ѕрестани извратен¤к такъв!
 акво си ме з¤пнал?

51
00:14:16,640 --> 00:14:17,600
Ѕлагодар¤.

52
00:16:01,480 --> 00:16:02,720
«драсти, ћаркос.

53
00:17:05,840 --> 00:17:06,800
«драсти?

54
00:17:09,240 --> 00:17:10,680
«начи теб изпратиха в  анкун?

55
00:17:13,760 --> 00:17:15,200
 олко жалко.

56
00:17:17,560 --> 00:17:21,160
–аботата е там, че исках да те вид¤
и затова дойдох по-рано.

57
00:17:24,560 --> 00:17:25,720
«а да те вид¤.

58
00:17:27,480
[...]
Everything OK? Download subtitles