Preview Subtitle for Broken City


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:05,260 --> 00:00:12,260
В памет на Стоян Ковачев

3
00:02:18,486 --> 00:02:23,582
ПОКВАРЕН ГРАД

4
00:02:34,690 --> 00:02:36,759
Какво искаме?
- Справедливост!


5
00:02:36,960 --> 00:02:39,094
Кога я искаме?
- Веднага!


6
00:02:39,195 --> 00:02:41,229
Какво искаме?
- Справедливост!


7
00:02:41,230 --> 00:02:43,236
Кога я искаме?
- Веднага!

8
00:02:43,337 --> 00:02:45,343
Какво искаме?
- Справедливост!

9
00:02:45,444 --> 00:02:47,506
Кога я искаме?
- Веднага!

10
00:02:47,607 --> 00:02:49,670
Какво искаме?
- Справедливост!

11
00:02:49,771 --> 00:02:51,833
Кога я искаме?
- Веднага!

12
00:02:51,934 --> 00:02:54,397
Какво искаме?
- Справедливост!

13
00:02:54,598 --> 00:02:58,836
Ваша чест, говорим за убийство.
Дори когато е извършено от полицай.

14
00:02:59,037 --> 00:03:02,082
Детектив Уилям Джеймс
Тагърт се е заклел

15
00:03:02,283 --> 00:03:05,805
да защитава и да служи
на гражданите на Ню Йорк.

16
00:03:06,006 --> 00:03:08,128
И е нарушил тази клетва.

17
00:03:08,229 --> 00:03:13,864
Държавата ще приведе доказателства по
обвинение в убийство на Майки Таварес.

18
00:03:14,065 --> 00:03:16,100
Благодаря, Ваша чест.

19
00:03:16,618 --> 00:03:19,636
Г-н Дейвис?
- Ваша чест, за какво убийство може

20
00:03:19,837 --> 00:03:22,446
да става дума,
щом онова момче е стреляло?

21
00:03:22,647 --> 00:03:25,656
Не е убийство,
щом човекът насреща има пистолет.

22
00:03:42,643 --> 00:03:45,692
Какво ще пиете, г-н началник?
- За мен нищо, сър.

23
00:03:45,933 --> 00:03:48,740
Цивилизацията си каза думата!

24
00:03:53,974 --> 00:03:57,885
Знаете, че в този град има много хора,

25
00:03:58,120 --> 00:04:00,996
които нямат доверие
в уважаван човек като вас.

26
00:04:01,184 --> 00:04:03,190
Не съм сред тези хора.

27
00:04:03,330 --> 00:04:06,654
Началникът ви,
комисарят на полицията, е кретен.

28
00:04:06,855 --> 00:04:09,779
Дойдох да обсъдим случая на Тагърт.

29
00:04:09,926 --> 00:04:13,943
Няма нужда,
ще спечели още на предварителното дело.

30
00:04:14,144 --> 00:04:17,312
Дано да не е така, сър.
10 000 човека на стъпалата пред съда

31
00:04:17,413 --> 00:04:20,496
са убедени, че става дума
за добре планирано убийство.

32
00:04:20,597 --> 00:04:25,381
Добре планирано? Един убиец и насилник
по-малко се разхожда по улиците.

33
00:04:25,492 --> 00:04:27,991
Майки Таварес беше оправдан, сър.

34
00:04:27,992 --> 00:04:32,169
Отърваха го, но и двамата знаем,
че е изнасилил и убил Йесения Бареа.

35
00:04:32,408 --> 00:04:34,448
Съдът постанови друго, сър.

36
00:04:35,543 --> 00:04:39,839
Винаги ли сте такъв веселяк?
Аз смятам, че Били Тагърт е герой.

37
00:04:40,469 --> 00:04:43,114
Бих искал да ме снимат
все до такива герои.

38
00:04:43,724 --> 00:04:46,636
И ми харесва с чаровна усмивка
да заставам там.

39
00:04:46,770 --> 00:04:48,825
Днес сутринта се появи свидетел.

40
00:04:49,624 --> 00:04:53,238
Остават две минути до
решението на съдията.

41
00:04:53,413 --> 00:04:56,844
Донесе улика.
- Къде е?

42
00:04:57,234 --> 00:04:59,099
На сигурно място.

43
00:04:59,374 --> 00:05:04,174
А свидетелят?
- Хлапе.

44
00:05:07,045 --> 00:05:10,658
Легално пребиваващ ли е?
А майка му?

45
00:05:11,225 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles