Preview Subtitle for Cat Run


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:31,437 --> 00:00:33,813
Pøeklad : HAROSKA
Korekce : iona

3
00:00:49,823 --> 00:00:51,991
Dobrý veèer, dámy.

4
00:00:52,117 --> 00:00:53,576
Vaše kabelky.

5
00:00:53,744 --> 00:00:56,746
Dobrý veèer. Mohla byste si,
prosím, rozepnout kabát?

6
00:00:58,999 --> 00:01:00,833
Následujte mne.

7
00:01:01,001 --> 00:01:02,502
Proè všechna ta bezpeènostní
opatøení?

8
00:01:02,711 --> 00:01:04,712
To je v pohodì. Velcí chlapi
s velkými zbranìmi.

9
00:01:04,880 --> 00:01:08,091
- Cítím se v bezpeèí.
- Nejsou tu proto, aby nás chránili.

10
00:01:08,217 --> 00:01:09,884
Nemám z toho dobrý pocit.

11
00:01:10,052 --> 00:01:11,636
Kat, neboj se.

12
00:01:11,804 --> 00:01:13,721
Dobøe, ale zùstaò
v bezpeèí, jasné?

13
00:01:13,889 --> 00:01:16,140
Ano, neboj se o mì.

14
00:01:32,821 --> 00:01:37,021
" VELKÝ BOSS - Branko Jakoviè"
- politicky zainteresovaný, obchodník s
technologickými zbranìmi, ženatý, má dìti.

15
00:01:46,130 --> 00:01:48,923
Sakra. Opravdu si ten
veèer užívají.

16
00:01:49,091 --> 00:01:50,758
Podívej se na to.

17
00:01:53,923 --> 00:01:58,123
" VYMAHAÈ - Daniel Carver"
- bývalý dùstojník v Ozbrojených silách
Ukrajiny (vyhozen za krádež zbraní. Vedoucí
ochranky pana Jakovièe.

18
00:01:57,141 --> 00:01:59,017
Jsi blázen?

19
00:01:59,143 --> 00:02:01,978
Líbí se mi ta koèka vzadu,
ta blonïatá.

20
00:02:02,146 --> 00:02:06,357
Myslíš, že ty prsa jsou
pravý?

21
00:02:21,078 --> 00:02:25,178
"ZVRHLÍK - BILL KREBB"
- zotavující se alkoholik, úøadující americký
senátor s extrémní chutí na evropské ženy.

22
00:02:30,674 --> 00:02:33,718
Jakovièi, ahoj.
Za tuhle jsem ti dlužen, kamaráde.

23
00:02:35,345 --> 00:02:37,180
Uvidíme se.

24
00:02:38,682 --> 00:02:41,059
Ne, ne, ne, díky.

25
00:02:41,935 --> 00:02:43,394
Pojïme.

26
00:02:44,688 --> 00:02:47,398
Tady máte.

27
00:02:48,567 --> 00:02:51,778
Páni, to je fajn.

28
00:02:51,945 --> 00:02:53,529
Tohle je opravdu fajn.

29
00:02:53,739 --> 00:02:55,990
Tohle ti pìknì sundám.

30
00:02:56,158 --> 00:02:59,786
Sundej si to. Kdo chce píchat
s velkým tlustým Amerièanem?

31
00:02:59,953 --> 00:03:01,954
- Já chci píchat.
- Tak ty chceš?

32
00:03:06,085 --> 00:03:08,002
Znáte se vy dvì?

33
00:03:08,170 --> 00:03:10,630
- Ne.
- No, tak to se brzy poznáte.

34
00:03:10,839 --> 00:03:14,217
- Ahoj, jsem Lela.
- Kat, ráda jsem tì poznala.

35
00:03:14,343 --> 00:03:16,928
- Ráda tì poznávám.
- Rád Vás poznávám.

36
00:04:04,184 --> 00:04:06,269
Savo, pojï sem,
pojï sem.

37
00:04:06,395 --> 00:04:09,105
No jen pojï.

38
00:04:09,273 --> 00:04:11,482
- Prosím, dej si.
- Antony, jsem opravdu plný.

39
00:04:11,650 --> 00:04:13,901
Savo, jak mùžeš prodávat
jídlo,

40
00:04:14,069 --> 00:04:15,820
když ani nevíš, jak chutná?

41
00:04:15,988 --> 00:04:18,281
Mùj žaludek je velmi....

42
00:04:18,448 --> 00:04:20,783
Plný, já vím.

43
00:04:44,181 --> 00:04:48,181
"SAMOTÁØ - Anthony Hester"
- vedl závìreènou øeè na Vysoké (IQ 145),
kuchaøský umìlec, který to už obrátil
na zisk.

44
00:05:02,159 --> 00:05:05,870
- No cože? Co to sakra?
Co tady dìláš?

45
00:05:07,353 --> 00:05:11,453
"EXTROVERT - Julian Simms"
- zamìstnává sám sebe, Anthonyho
kamarád, miluje karaoke.

46
00:05:11,627 -
[...]
Everything OK? Download subtitles