Preview Subtitle for Chugyeogja


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:20,360 --> 00:02:22,080
Imala si jo malo mesta.

3
00:02:23,080 --> 00:02:24,720
Kako si mogla da parkira tako?

4
00:02:25,160 --> 00:02:27,440
Nema veze.
Ionako se brzo vra«am.

5
00:02:27,840 --> 00:02:29,040
Ovamo.

6
00:03:26,280 --> 00:03:27,840
Gospodine, da li je ovo va auto?

7
00:03:49,000 --> 00:03:51,440
Ku*ko,
mrtva si ako te uhvatim.

8
00:04:33,680 --> 00:04:34,800
Da.

9
00:04:35,480 --> 00:04:36,880
Da.

10
00:04:37,880 --> 00:04:39,080
Vratio sam se!

11
00:04:40,760 --> 00:04:42,000
ao mi je gospodine.

12
00:04:44,800 --> 00:04:48,320
Dve devojke su nam pobegle.
Posao nam u zadnje vreme ide loe.

13
00:04:48,920 --> 00:04:52,640
Ve« sam dao
ogromni avans za te devojke.

14
00:04:54,400 --> 00:04:59,320
Ali gospodine, ne mogu da sakupim
toliki novac za tri dana.

15
00:04:59,480 --> 00:05:03,080
Kada uzmem novac od njih,
i vratim vam...

16
00:05:09,600 --> 00:05:10,360
Ugasi to, seronjo!

17
00:05:10,480 --> 00:05:13,040
Zar ne vidi da razgovaram?

18
00:05:16,080 --> 00:05:18,720
Nema uopte jebenih manira.

19
00:05:19,520 --> 00:05:20,560
Jesi li podelio letke?

20
00:05:20,840 --> 00:05:22,720
- Jesam.
- Idi i deli jo, idiote!

21
00:05:26,040 --> 00:05:28,280
Glupi seronja.

22
00:05:36,960 --> 00:05:38,080
Da.

23
00:05:39,160 --> 00:05:40,400
Gde?

24
00:05:41,200 --> 00:05:42,600
Hapjung kvart.

25
00:05:43,120 --> 00:05:46,240
Provence Motel, soba 301.

26
00:05:47,040 --> 00:05:48,360
Posla«u je odmah.

27
00:05:57,480 --> 00:05:59,000
- ثao.
- Hej.

28
00:05:59,520 --> 00:06:00,640
Brzo si stigla.

29
00:06:09,960 --> 00:06:12,480
Seong-hee,
ne izgleda toliko mlada.

30
00:06:12,640 --> 00:06:15,040
- Koliko ima godina?
- Trideset.

31
00:06:15,600 --> 00:06:18,640
Dosta dobro odrava liniju.
Ima fino telo.

32
00:06:20,800 --> 00:06:22,400
Gde «e?
Ho«e da piki?

33
00:06:22,920 --> 00:06:24,600
- Da.
- Kasnije.

34
00:06:24,720 --> 00:06:27,360
- Ne.
- Idi kasnije.

35
00:06:30,400 --> 00:06:32,680
Rekao sam ti da ide kasnije.

36
00:06:41,680 --> 00:06:43,680
- U *emu je problem?
- Bei.

37
00:06:43,800 --> 00:06:46,440
- Samo smo hteli da napravimo nekoliko snimaka.
- Bei!

38
00:06:46,880 --> 00:06:48,920
U redu, plati«u ti i za to.

39
00:06:49,080 --> 00:06:50,960
Bei, perverznjaku!

40
00:06:52,720 --> 00:06:53,760

ta?

41
00:06:53,880 --> 00:06:55,680
Lude seronje.

42
00:07:01,480 --> 00:07:02,280
Gde je?

43
00:07:05,400 --> 00:07:07,400
Jebena kurvo!

44
00:07:07,520 --> 00:07:10,560
Mene «e da naziva perverznjakom?

45
00:07:10,680 --> 00:07:13,880
Pazi ta pri*a, ku*ko!

46
00:07:14,040 --> 00:07:16,680
Ho«e li da umre?

47
00:07:16,960 --> 00:07:18,960
Doَi ovamo, ku*ko!

48
00:07:19,080 --> 00:07:21,640
- Gospodine.
- Mrtva si!

49
00:07:21,760 --> 00:07:25,120
Oti«i «e.
Smirite se.

50
00:07:25,280 --> 00:07:27,320
- Napolje!
- Doَi ovamo, ku*ko!

51
00:07:27,440 --> 00:07:28,680
- Gospodine.
- Dolazi ovamo!

52
00:07:28,800 --> 00:07:30,480
- Oti«i «e.
- Ku*ko...

53
00:07:30,640 --> 00:07:34,240
Dolazi ovamo, ku*ko!
Mrtva si!

54
00:07:34,360 --> 00:07:36,720
- Oti«i «e sada.
- Ku*ko!

55
00:07:36,840 --> 00:07:39,160
- Smirite se...
-
t
[...]
Everything OK? Download subtitles