Preview Subtitle for Don T Be A Menace To South Central While Drinking Your Juice In The Hood


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:09,400 --> 00:00:13,400
www.titlovi.com

3
00:00:16,400 --> 00:00:24,700
PODNAPISI.NET

4
00:00:47,200 --> 00:00:51,200
NE BUDI NAPAST PO JUNI CENTRAL
DOK PIJE
سUS U SVOM KRAJU

5
00:02:17,300 --> 00:02:20,500
"Jedan od svakih 10 crnih mukaraca «e biti
prisiljen da odgleda najmanje...

6
00:02:20,500 --> 00:02:24,600
...jedan film o odrastanju u kraju
u njihovom ivotu"

7
00:02:28,300 --> 00:02:32,300
"Najmanje jedan od 5 «e biti upucan u
bioskopu dok bude gledao film"

8
00:02:45,100 --> 00:02:49,100
"Ne bih stao da sam na tvom mestu"

9
00:02:51,700 --> 00:02:55,700
Ja «u da vam kaem kako je u kraju. Jer u kraju...

10
00:02:55,900 --> 00:02:58,800
...svako je meta.

11
00:02:58,800 --> 00:03:02,300
To mi se nije svidelo.
Ja «u vam re«i kako je stvarno u kraju.

12
00:03:02,300 --> 00:03:05,400
Vidite, u kraju ve«ina nas ne doivi 21-vu.

13
00:03:05,400 --> 00:03:08,700
Sre«an roَendan, ortak.

14
00:03:08,700 --> 00:03:10,200
Za mene? Da.

15
00:03:10,200 --> 00:03:13,500
Sre«an roَendan, brate
iz kraja. Za mene?

16
00:03:13,500 --> 00:03:17,500
Da. Poeli elju.

17
00:03:23,600 --> 00:03:27,600
Ne moje dete!

ta sam ti zgreila?

18
00:03:29,400 --> 00:03:33,500
Moj Boe! Dojila sam ga
ovim grudima!

19
00:03:38,300 --> 00:03:41,400

ta? Ovo nije tvoje dete.

20
00:03:41,400 --> 00:03:44,200
A?

21
00:03:44,200 --> 00:03:48,300
E ba neko sranje.

22
00:03:50,300 --> 00:03:53,600
Ja «u vam re«i kako je
stvarno iveti u kraju.

23
00:03:53,600 --> 00:03:57,600
Doselio sam se kod oca poto sam
kod mame iveo skoro ceo ivot.

24
00:03:58,200 --> 00:04:02,200
Ljaro, ne«u da visi po ulici.

25
00:04:02,500 --> 00:04:04,800
Ho«u da zavri kolu.

26
00:04:04,800 --> 00:04:07,700
Jer bez obrazovanja jedino to
moe da radi je:

27
00:04:07,700 --> 00:04:11,100
da prodaje drogu,
podvodi ene...

28
00:04:11,300 --> 00:04:14,300
...ili da radi kao obezbeَenje
kod Edi Marfija.

29
00:04:14,300 --> 00:04:16,800
Uradila sam sve to mogu.

30
00:04:16,800 --> 00:04:20,700
Ja imam obrazovanje. Radila sam
dva posla da bih te izdravala.

31
00:04:20,700 --> 00:04:23,900
Ali ne mogu da te nau*im
kako da postane *ovek.

32
00:04:23,900 --> 00:04:27,700
To moe samo tvoj otac.

33
00:04:27,700 --> 00:04:31,200
Sada me poljubi i budi
dobar de*ko.

34
00:04:31,200 --> 00:04:35,100
Volim te, Ljaro.
I ja volim tebe, mama.

35
00:04:38,500 --> 00:04:40,300
Ho«u li te videti ponovo?

36
00:04:40,300 --> 00:04:44,300
Izvini, duo. Zna da u ovim filmovima
nema pozitivnih crnih enskih likova.

37
00:04:49,600 --> 00:04:53,700
Izvini!

38
00:04:55,300 --> 00:04:57,800
ثale je davao sve od sebe
da me savetuje.

39
00:04:57,800 --> 00:05:01,700
Problem je u tome, to je on samo
2 godine stariji od mene.

40
00:05:01,900 --> 00:05:05,100
Rekao sam vam da
ne«u proklete satove!

41
00:05:05,100 --> 00:05:07,800

'a ima, crnjo?
'De si, «ale?

42
00:05:07,800 --> 00:05:11,300
Kako si? Kako ide?

43
00:05:11,300 --> 00:05:15,000
Pogledaj se. Ovaj crnja fura.
Pogledaj sebe, *ove*e.

44
00:05:15,100 --> 00:05:18,400
Porastao si. Poslednji put kada
sam te video, bio si ovoliki!

45
00:05:18,500 --> 00:05:22,600
Nisu te pustili na vonju u pa
[...]
Everything OK? Download subtitles