Preview Subtitle for Doorways


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,030 --> 00:00:01,790
Досега в Mad Men

2
00:00:01,800 --> 00:00:04,200
Когато вземем Ягуар,
светът ще разбере.

3
00:00:04,300 --> 00:00:06,710
Хърб Ренет поиска да прекара
една нощ с Джоун.

4
00:00:06,880 --> 00:00:08,430
Това е мръсна работа.

5
00:00:08,540 --> 00:00:10,070
Не си заслужава.

6
00:00:10,910 --> 00:00:13,820
Кажи им, че искам да съм
пълноправен партньор.

7
00:00:13,960 --> 00:00:15,340
Извикай
партньорите.

8
00:00:17,500 --> 00:00:18,830
Още утре
сутрин ще ти

9
00:00:18,830 --> 00:00:20,530
потърсим апартамент
в града.

10
00:00:20,630 --> 00:00:23,390
Искам те, сега.
- Меган...

11
00:00:23,570 --> 00:00:25,410
Само за това ставам.

12
00:00:26,150 --> 00:00:28,240
Мисля, че
се нуждаеше от майка си.


13
00:00:28,350 --> 00:00:31,640
Уморих се да доказвам,
че още имам някаква стойност.

14
00:00:31,740 --> 00:00:33,640
Това става,
когато помогнеш на някого.

15
00:00:33,880 --> 00:00:35,230
Успява и продължава
напред.

16
00:00:35,380 --> 00:00:36,860
Не се ли радваш?

17
00:00:39,060 --> 00:00:40,790
Мис Калве,
пристъпете напред.

18
00:00:40,930 --> 00:00:42,640
Знаеш, че те обичам.

19
00:00:42,750 --> 00:00:44,510
Сам ли сте?

20
00:00:45,000 --> 00:00:48,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

21
00:01:10,790 --> 00:01:15,120
Превод: incredibleme

22
00:01:23,930 --> 00:01:26,200
Ето така.

23
00:01:26,240 --> 00:01:29,100
Дръж се.
- Мили Боже!

24
00:01:30,820 --> 00:01:32,980
Господи.

25
00:01:33,010 --> 00:01:36,310
"По средата
на житейския ни път,


26
00:01:36,350 --> 00:01:39,110
кривнах
от правия път


27
00:01:39,150 --> 00:01:42,280
и се събудих сам

28
00:01:42,320 --> 00:01:44,750
в тъмна гора."

29
00:01:52,450 --> 00:01:55,060
Махалоу.

30
00:01:55,100 --> 00:01:57,270
На сметката на апартамент 282.

31
00:02:02,640 --> 00:02:04,860
Колко време стоим вече?

32
00:02:04,910 --> 00:02:07,740
Ако изгоря много,
ще ме уволнят.

33
00:02:13,720 --> 00:02:16,970
Сигурно си го намокрил.

34
00:02:17,020 --> 00:02:18,600
Дай да видя.

35
00:02:18,640 --> 00:02:22,790
Нищо, кой го е грижа
колко е часът.

36
00:02:35,070 --> 00:02:37,370
Нямаше да ти хареса.

37
00:02:37,410 --> 00:02:38,940
Никак даже.

38
00:02:38,980 --> 00:02:41,380
Вървях по плажа чак долу,
далеч от тълпата,

39
00:02:41,410 --> 00:02:43,850
до един сърф-магазин,
на вратата пишеше "Затворено".

40
00:02:43,880 --> 00:02:45,850
Беше много западнало.

41
00:02:45,880 --> 00:02:49,640
Трябваше да извадя
парите оттук.

42
00:02:58,860 --> 00:03:00,660
Ела.

43
00:03:00,700 --> 00:03:02,750
Опитвал си,
но не си правил секс напушен.

44
00:03:02,780 --> 00:03:05,220
Усещането е толкова по-силно.

45
00:03:50,010 --> 00:03:54,850
Всичко в чиниите ви е като
от кралски Хавайски пир.

46
00:03:54,880 --> 00:03:57,620
Лилавият пудинг е пой.

47
00:03:57,650 --> 00:04:00,820
Малко е странен, но вкусен.

48
00:04:00,840 --> 00:04:03,680
Ние, хавайците,
го наричаме оно,

49
00:04:03,710 --> 00:04:05,680
което значи вкусно.

50
00:04:05,730 --> 00:04:10,420
Ще кажете:
"Оно? Няма да го ям."

51
00:04:12,150 --> 00:04:16,120
Истинска хавайска храна.
Дори и макаронената салата.

52
00:04:16,160 --> 00:04:20,610
В хотел
[...]
Everything OK? Download subtitles