Preview Subtitle for Servants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:04:15,255 --> 00:04:17,464
сУЦМЧЛГ, ЙЩЯИЕ...

3
00:04:32,981 --> 00:04:34,439
оМОЛэФОЛАИ лПэЯЕТ.

4
00:04:37,193 --> 00:04:39,820
бщБАИА...

5
00:04:39,946 --> 00:04:41,947
кУПэЛАИ, ЛЕ ПчЯЕ О ЩПМОР.

6
00:04:43,408 --> 00:04:46,034
- еъВАЛЕ ЯАМТЕБОЩ.
- лэКИСТА ЙЩЯИЕ.

7
00:04:46,160 --> 00:04:48,537
- тИ ЧЯА;
- сТИР ТЯЕИР, ЙЩЯИЕ.

8
00:04:48,663 --> 00:04:50,914
тИ ЧЯА ЕъМАИ ТЧЯА;

9
00:04:51,040 --> 00:04:53,041
тЯЕИР, ЙЩЯИЕ.

10
00:04:53,167 --> 00:04:54,334
ыО.

11
00:04:57,588 --> 00:05:00,048
╧ПИА ПОККщР ЛПЩЯЕР...

12
00:05:00,174 --> 00:05:02,634
- пъМЕИР ЛПъЯА;
- ╪ВИ, ЭВИ ДЕМ ПъМЫ, ЙЩЯИЕ.

13
00:05:08,599 --> 00:05:10,267
пэЛЕ ЕПэМЫ.

14
00:05:15,690 --> 00:05:17,316
лПОЯОЩЛЕ МА ЙАХъСОУЛЕ.

15
00:05:26,451 --> 00:05:28,493
лЭКИР ЦЩЯИСА АПЭ ТГМ аЖЯИЙч.

16
00:05:28,619 --> 00:05:30,454
лОУ АЯщСЕИ АУТЭ.

17
00:05:34,709 --> 00:05:37,836
- сОУ АЯщСЕИ ТО СПъТИ;
- еъМАИ ПОКЩ ЭЛОЯЖО.

18
00:05:37,962 --> 00:05:39,963
хщКЕИ ПОККч ДОУКЕИэ, БщБАИА...

19
00:05:51,351 --> 00:05:53,685
╧ЛОУМ ТУВЕЯЭР ЭЛЫР ПОУ ТО БЯчЙА,

20
00:05:53,811 --> 00:05:55,645
АМ ЙАИ щВЕИ КъЦГ УЦЯАСъА...

21
00:06:00,985 --> 00:06:02,402
йэХИСЕ.

22
00:06:03,321 --> 00:06:04,738
еУВАЯИСТЧ, ЙЩЯИЕ.

23
00:06:07,617 --> 00:06:09,034
йэХИСЕ...

24
00:06:15,583 --> 00:06:19,503
кОИПЭМ, ТЧЯА, АУТч Г ХщСГ...
аУТЭ ПОУ СУЛБАъМЕИ ЕъМАИ ОТИ...

25
00:06:19,629 --> 00:06:23,757
хА ЛЕТАЙОЛъСЫ СЕ ДУО-ТЯЕИР ЕБДОЛэДЕР.

26
00:06:23,883 --> 00:06:26,718
йАИ ЕъЛАИ ЛЭМОР ПЯОР СТИЦЛчМ.

27
00:06:26,844 --> 00:06:29,638
хА ВЯЕИАСТЧ щМАМ УПГЯщТГ.

28
00:06:29,764 --> 00:06:31,890
еъДА чДГ ДЩО,

29
00:06:32,016 --> 00:06:35,352
АККэ ТОУР
БЯчЙА АЙАТэККГКОУР.

30
00:06:38,564 --> 00:06:39,940
тИ...;

31
00:06:41,859 --> 00:06:44,986
╦ВЕИР ПЕъЯА АП▓АУТчМ ТГ ДОУКЕИэ;

32
00:06:45,113 --> 00:06:47,948
еЯЦэФОЛАИ САМ ОИЙОМЭЛОР
13 ВЯЭМИА, ЙЩЯИЕ.

33
00:06:48,074 --> 00:06:50,534
тЕКЕУТАъА, УПГЯЕТОЩСА...

34
00:06:50,660 --> 00:06:54,538
ПЯЭСЫПА ТГР АЯИСТОЙЯАТъАР.

35
00:06:54,664 --> 00:06:58,250
пЯИМ АПЭ 5 БДОЛэДЕР, чЛОУМ
СТОМ УПОЙЭЛГ лПАЯМР.

36
00:06:58,376 --> 00:07:00,335
сТО КЭЯДО лПАЯМР;

37
00:07:00,461 --> 00:07:02,129
о ПАТщЯАР ЛОУ ТОМ ЦМЧЯИФЕ ЙАКэ.

38
00:07:02,255 --> 00:07:05,257
пщХАМАМ ЛщСА СЕ ЛИА БДОЛэДА
ЙАИ ОИ ДЩО.

39
00:07:08,678 --> 00:07:11,138
- еъСАИ ДИАХщСИЛОР, КОИПЭМ;
- лэКИСТА, ЙЩЯИЕ.

40
00:07:17,562 --> 00:07:20,063
- с▓АЯщСЕИ Г ДОУКЕИэ;
- лэКИСТА.

41
00:07:20,189 --> 00:07:21,857
пэЯА ПОКЩ, ЙЩЯИЕ.

42
00:07:21,983 --> 00:07:23,859
нщЯЕИР МА ЛАЦЕИЯЕЩЕИР;

43
00:07:23,985 --> 00:07:26,653
мА, ЕъМАИ...

44
00:07:26,779 --> 00:07:28,947
АМ ЛПОЯЧ МА ТО ПЫ щТСИ, ЙЩЯИЕ,

45
00:07:29,073 --> 00:07:31,700
ЭТИ УПЕЯГЖАМЕЩОЛАИ
ЦИА ТГМ ЛАЦЕИЯИЙч ЛОУ.

46
00:07:31,826 --> 00:07:34,286
пОИА ЕъМАИ Г СПЕСИАКИТщ СОУ;

47
00:07:35,121 --> 00:07:40,959
╦ВЫ ПэЯЕИ ПОККОЩР ЕПАъМОУР
ЦИА ТА СОУЖКщ ЛОУ.

48
00:07:41,085 --> 00:07:43,962
нщЯЕИР АПЭ иМДИЙч ЙОУФъМА;

49
00:07:44,088 --> 00:07:47,507
- къЦА ПЯэЦЛАТА...
- еЦЧ ПОККэ.

50
00:07:49,677 --> 00:07:53,305
- х▓АМАКэБЕИР ТО ЛАЦЕъЯЕЛА.
- еУВАЯъСТЫР, ЙЩЯИЕ.

51
00:07:53,431 --> 00:07:56,808
хА ЛПОЯОЩСА МА ПЯОСКэБЫ
ЛИА ОИЙОМЭЛО,

52
00:07:56,934 --> 00:08:01,104
ЛА Г ИДщА ЛИАР ЦЯИэР МА ТЯИЦУЯъФЕИ ЕДЧ,
ЛЕ ЕЙМЕУЯъФЕИ.

53
00:08:01,230 --
[...]
Everything OK? Download subtitles