Preview Subtitle for Top Gear


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,913 --> 00:00:03,913
titulky jsou zmra瀍ny na teplotu -41癈
TOP GEAR POLAR SPECIAL

2
00:00:04,000 --> 00:00:07,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:23,532 --> 00:00:26,901
Ahoj a v韙ejte u Top Gearu speci醠.

4
00:00:26,911 --> 00:00:32,241
Toto je Resolute, nejsevern靔氻 m靤to
v Kanad, hluboko za pol醨n韒 kruhem

5
00:00:32,321 --> 00:00:34,571
a my tu jsme kv鵯i z醰odu.

6
00:00:34,661 --> 00:00:39,451
650 kilometr p鴈s v靦歩nou zamrzl
oce醤 t韒to sm靣em

7
00:00:39,531 --> 00:00:40,951
k Severn韒u p髄u.

8
00:00:41,031 --> 00:00:45,951
J pou瀒ji tradi鑞 zp鵶ob
- psi husky, s醤 a ly瀍.

9
00:00:46,031 --> 00:00:49,320
A j ho zkus韒 porazit autem.

10
00:00:49,410 --> 00:00:51,450
Toto je歵 nikdo p鴈dt韒 ned靗al.

11
00:00:51,530 --> 00:00:56,240
Nikdo se je歵 nepokusil
dostat na Severn P髄 autem.

12
00:01:00,030 --> 00:01:01,900
D鵹od je n醩leduj韈.

13
00:01:01,989 --> 00:01:06,239
Na cest jsou ledov
balvany velk jako katedr醠a.

14
00:01:06,319 --> 00:01:08,649
Pol醨n medv靌i velikosti hatchbacku,

15
00:01:08,739 --> 00:01:12,109
teplota, p鴌 n頌 mrzne palivo v n醖r瀒,

16
00:01:12,199 --> 00:01:17,199
a pokud m醡e v禅it Alu Gorovi,
otev鴈n vody, do nich bychom se mohli potopit.

17
00:01:17,279 --> 00:01:19,988
V韙靭stv tedy bude m.

18
00:01:22,068 --> 00:01:24,568
Je 鑑s sezn醡it se s m齧 t齧em.

19
00:01:30,108 --> 00:01:33,987
M齧 motorem na cest k
p髄u bude deset ps Husky.

20
00:01:34,067 --> 00:01:39,527
Tam, kde by se auto probo鴌lo
do tenk閔o ledu, oni budou v pohod.

21
00:01:40,107 --> 00:01:42,397
仨dit je bude Matty McNairov,

22
00:01:42,487 --> 00:01:46,947
jedna z nejlep氻ch sv靦ov齝h ma歟rek.

23
00:01:47,027 --> 00:01:51,277
Ti psi tu 瀒j u 4000 let.
Dok釣ou proj韙 v氻m

24
00:01:51,313 --> 00:01:53,606
- zimou, sn靐ovou bou.

25
00:01:53,697 --> 00:01:59,396
M醡 v鵧ce sme鑛y, kter um proj韙
p鴈s nahromad靚 led. Vyb韗 trasu.

26
00:01:59,486 --> 00:02:03,236
Tak瀍 pro tento ter閚 a po鑑s..

27
00:02:03,315 --> 00:02:04,736
..jsou stvo鴈n.

28
00:02:04,815 --> 00:02:08,776
Tak to m醡e...pr醰 m po棂ral!

29
00:02:08,855 --> 00:02:11,485
- Mus na m 棂rat?
- Jsou rychl!

30
00:02:16,066 --> 00:02:18,145
K v韙靭stv nad t齧em z 鷗ulku

31
00:02:18,235 --> 00:02:22,815
pou瀒ji p鴌rozen
Toyotu Hilux.

32
00:02:23,734 --> 00:02:26,065
Je to odoln stroj,

33
00:02:26,154 --> 00:02:32,145
ale p鴈d cestou na p髄 byl posl醤 na Island
na n靕olik mal齝h 鷓rav.

34
00:02:32,234 --> 00:02:35,484
Nejv靦氻 zm靚ou,
vynech醡-li tuto zbra,

35
00:02:35,565 --> 00:02:37,854
jsou obrovsk kola -

36
00:02:37,944 --> 00:02:41,194
k醡 jim Kub醤sk kola.
Poskytuj v龤ku nav韈.

37
00:02:41,274 --> 00:02:46,944
Pneumatiky jsou ru鑞 vyr醔靚 a
ka瀌 stoj 2500 liber.(74000 K)

38
00:02:47,023 --> 00:02:51,853
Jsou tak velk, 瀍 p鴈dn
zav鞖en muselo b齮 posunut

39
00:02:51,943 --> 00:02:54,103
jinak by nebylo mo瀗 otevt dve鴈.

40
00:02:54,193 --> 00:02:58,982
Dal氻 zm靚y - zes韑en
diferenci醠 a zav鞖en,

41
00:02:59,063 --> 00:03:05,022
takhle tlust spodn kryt motoru pro
ppad, 瀍 naraz韒e na prav靕 led.

42
00:03:05,102 --> 00:03:10,562
Tady vp鴈du jsem trval na
um韘t靚 t靋hto reflektor,

43
00:03:10,652 --> 00:03:13,102
a鑛oli by nem靗y b齮 pot鴈ba,

44

[...]
Everything OK? Download subtitles