Preview Subtitle for Aliker


If preview looks OK then Download subtitles


{138}{183}{y:i}Poza światem znanym człowiekowi
{184}{241}{y:i}istnieje jeszcze piąty wymiar.
{242}{317}{y:i}Wymiar bezkresny jak wszechświat
{318}{389}{y:i}i ponadczasowy jak nieskończoność.
{390}{475}{y:i}Łączy on w sobie światło i cień,
{476}{530}{y:i}naukę i zabobon.
{531}{607}{y:i}Położony jest między dnem ludzkich lęków,
{608}{676}{y:i}a szczytem ich wiedzy.
{677}{741}{y:i}To wymiar wyobraźni.
{742}{837}{y:i}Obszar zwany "Strefą mroku".
{862}{937}Subtitles downloaded from Podnapisi.NET
{1159}{1217}{y:i}Obszar wystrzału gotowy za 0200.
{1218}{1315}{y:i}Powtarzam, obszar wystrzału
[...]
Everything OK? Download subtitles