Preview Subtitle for Working Stiff


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:36,320 --> 00:00:41,180
Planinar je spazio tijelo jutros
u zoru sa onog uzvienja.

3
00:00:51,060 --> 00:00:55,630
Tko god da je ovo napravio, nije
se ba potrudio sakriti tijelo.

4
00:00:55,660 --> 00:00:59,890
Djeluje kao da je poХinjeno na brzinu.
-Ili ga uopФe nije briga ako tijelo pronaПu.

5
00:00:59,920 --> 00:01:01,690
Okreni ga, Dave.

6
00:01:08,370 --> 00:01:14,470
Ako je ubojica pametan, onda je veФ napustio
grad, lei negdje na plai i pije koktele.

7
00:01:14,500 --> 00:01:17,200
Pa, nadajmo se da nije toliko pametan.

8
00:01:17,210 --> 00:01:22,830
Ima li nekakve isprave? -Nema novХanika,
ni telefona, a nema ni kljuХeva,

9
00:01:22,860 --> 00:01:25,900
osim ove stvarХice kao za
zakljuХavanje bicikla.

10
00:01:26,650 --> 00:01:28,930
Tijelo se upravo poХinje koХiti.

11
00:01:28,970 --> 00:01:32,250
ZnaХi, vjerovatno je ubijen kasno sinoФ.

12
00:01:32,340 --> 00:01:34,889
Rane na zglobovima
izgledaju kao odbrambene.

13
00:01:34,890 --> 00:01:38,860
Viestruke rane po glavi,
bilo koja je mogla biti smrtonosna.

14
00:01:38,880 --> 00:01:41,540
Nekog je naljutio, zar ne?

15
00:01:44,000 --> 00:01:48,200
Koliko si ti najvie bio ljut?
-Dovoljno da ubijem nekog.

16
00:01:48,240 --> 00:01:50,730
Ali nisam.
A ti?

17
00:01:50,770 --> 00:01:54,120
Visok prag. Kratak fitilj.
-Isti smo.

18
00:01:54,140 --> 00:01:57,720
Ja sam lijeХio svoje
frustracije u koli tako to bi

19
00:01:57,721 --> 00:02:01,300
muХio druge uХenike
raznim eksperimentima.

20
00:02:02,110 --> 00:02:04,880
Naravno, u obliku stripa.

21
00:02:05,010 --> 00:02:09,390
Bez obzira da li se ubojica jutros probudio
sa namjerom da prebije ovog tipa na smrt,

22
00:02:09,430 --> 00:02:12,410
u ovom trenutku, on je
novi Хovjek sa novim planom.

23
00:02:12,670 --> 00:02:15,140
I velikom tajnom

24
00:02:16,350 --> 00:02:18,950
A tajne je teko saХuvati.

25
00:02:52,520 --> 00:02:56,890
CSI 10x03
RadniХka Klasa

26
00:03:12,400 --> 00:03:17,060
Tragovi guma vode ka putu.
Svjei su i duboki.

27
00:03:17,070 --> 00:03:23,860
VozaХ je ba nagazio papuХicu gasa. A opet,
imao je dobar razlog biti u urbi.

28
00:03:23,970 --> 00:03:28,290
Ovdje u blatu imam dva razliХita otiska.

29
00:03:28,310 --> 00:03:33,320
Ovdje nije padala kia tjednima.
-Moda je led iz ruХnog friidera.

30
00:03:33,360 --> 00:03:40,400
Lokalni ljudi dolaze ovdje napijati se,
malo vjebati gaПanje.

31
00:03:41,430 --> 00:03:43,430
Ne, ovo nije alkohol.

32
00:03:43,460 --> 00:03:46,940
A nije ni upucan, udaren je maljem.

33
00:03:59,180 --> 00:04:07,650
rtva je, bijelac, visok 155 cm, 75 kg,
u srednjim dvadesetim godinama,

34
00:04:07,660 --> 00:04:13,355
sa viestrukim udarcima po
glavi, i sprijeda i odotraga,

35
00:04:13,356 --> 00:04:19,050
takoПer i sa ozbiljnim
posjekotinama na lijevom zglobu.

36
00:04:19,090 --> 00:04:23,260
Nema izljeva krvi to ukazuje
da je rana nastala nakon smrti.

37
00:04:23,290 --> 00:04:29,810
Rana je duboka oko 2 cm,
dosta neobiХno za odbrambenu ranu.

38
00:04:29,850 --> 00:04:33,600
to ukazuje da je ubojica...

39
00:04:33,620 --> 00:04:40,460
pokuavao izvaditi... neto... van.

40
00:04:44,360 --> 00:04:48,490
Ovo izgleda kao RFID implant.

41
00:04:48,910 --> 00:04:50,
[...]
Everything OK? Download subtitles