Preview Subtitle for 20 To 1


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:00,117 --> 00:02:02,484
Upao si pravo u moju zamku,

3
00:02:02,551 --> 00:02:04,017
ba kao i u Africi.

4
00:02:04,850 --> 00:02:06,284
Krusty, tu si.

5
00:02:06,351 --> 00:02:07,484
Treba da porazgovaramo
o poslu.

6
00:02:07,551 --> 00:02:08,551
Pre svega,

7
00:02:08,618 --> 00:02:09,850
imamo ogomnih problema..

8
00:02:09,917 --> 00:02:11,750
sa tvojim ku«nim testom za
trudno«u koji govori.

9
00:02:13,317 --> 00:02:15,683
Hej-hej, trudna si,
a nije moje!

10
00:02:17,484 --> 00:02:20,084
Daje 20% lanih
"hej-hejova."

11
00:02:20,151 --> 00:02:23,584
Oh, u redu, prepakujte ih kao..

12
00:02:23,650 --> 00:02:25,984
Podstrekiva* za kafu i prodajte
ih na Filipinima.

13
00:02:26,050 --> 00:02:28,151
Genijalno.
A sad, jo jedan problem:

14
00:02:28,217 --> 00:02:30,017
Istraivanja pokazuju da je
tvoj Krusty Burger..

15
00:02:30,084 --> 00:02:33,417
najnezdravija brza
hrana na svetu.

16
00:02:33,484 --> 00:02:35,351
Gora od duplog
Krusty Burgera?

17
00:02:35,417 --> 00:02:36,618
Nekako, jeste.

18
00:02:38,384 --> 00:02:39,783
Dobro, evo ta «emo.

19
00:02:39,850 --> 00:02:42,451
Koja je ono bee hrana to nikada
ne stavljamo u nae obroke?

20
00:02:42,518 --> 00:02:44,151
Povr«e?
Da, njih.

21
00:02:44,217 --> 00:02:45,917
Pronaَite najeftinije,

22
00:02:45,984 --> 00:02:47,417
i napravite
burger od toga.

23
00:02:47,484 --> 00:02:49,717
Onda ga umotajte u zeleni
omot i udvostru*ite cenu.

24
00:02:49,783 --> 00:02:51,551
I recite da nema ni jednu od onih, uh,

25
00:02:51,618 --> 00:02:54,117
koje su ono bee stvari
koje zvu*e nezdravo?

26
00:02:54,184 --> 00:02:55,551
Uh, trans masti?

27
00:02:55,618 --> 00:02:57,650
Tako je!
A dok si tamo,

28
00:02:57,717 --> 00:03:00,017
poprskaj malo nikotina
po de*ijim obrocima.

29
00:03:00,084 --> 00:03:01,351
Neka se navuku.

30
00:03:05,084 --> 00:03:07,750
Sledi:

31
00:03:07,817 --> 00:03:09,984
UTAPAJUثI ULOV

32
00:03:12,683 --> 00:03:14,817
Vredelo je biti na TV-u!

33
00:03:14,884 --> 00:03:16,717
Stavite nae krike
umiranja u picu!

34
00:03:20,484 --> 00:03:21,750
Znate deco,

35
00:03:21,817 --> 00:03:25,717
pravi utapaju«i ulov je *ovek.

36
00:03:35,317 --> 00:03:38,017
Tamo je novi svet.

37
00:03:38,084 --> 00:03:40,817
Ljudi brinu o svom zdravlju
iz nekog razloga.

38
00:03:40,884 --> 00:03:42,750
Znamo da se vremena menjaju.

39
00:03:42,817 --> 00:03:46,584
A mi u Krusty Burgeru elimo
da to iskoristimo.


40
00:03:46,650 --> 00:03:49,351
Predstavljam vam...
Burger Majke Prirode.


41
00:03:49,417 --> 00:03:51,917
Napravljen od 100%
prirodne penice i je*ma.


42
00:03:51,984 --> 00:03:54,117
A sada da uzmemo
jedan ukusni zalogaj.

43
00:03:57,217 --> 00:04:01,017
Mmm... ima ukus kao
zdrava budu«nost.

44
00:04:07,917 --> 00:04:09,884
Idemo do Krusty Burgera!

45
00:04:14,151 --> 00:04:16,518
Kona*no, hamburger
za Hinduse.

46
00:04:17,950 --> 00:04:20,117
Tako mi kljova Velikog Ganie,

47
00:04:20,184 --> 00:04:22,284
Sada niko ne moe da kae
da nisam Amerikanac.

48
00:04:27,750 --> 00:04:29,151
Vidite me!
Spaavam Zemlju!

49
00:04:30,451 --> 00:04:32,518
Gde je moja nobelova nagrada?

50
00:04:37,984 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles