Preview Subtitle for Swat


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
subscene.com

2
00:00:58,118 --> 00:01:00,118
SWAT KATS

3
00:01:00,559 --> 00:01:04,559
Сезон 01; Епизод 03
Гневът на Тъмният котарак


4
00:01:30,651 --> 00:01:32,651
Спри или ще стрелям!

5
00:01:49,611 --> 00:01:53,611
Граждани на град Мегакет, говори
Тъмният котарак,

6
00:01:53,613 --> 00:01:55,613
бизнесът ми в това
учреждение е за кратко.

7
00:01:57,000 --> 00:01:59,561
Предупреждавам ви, не се намесвайте!

8
00:02:09,070 --> 00:02:13,070
Повтарям, не се намесвайте! Станахте
свидетели на малка част,

9
00:02:13,072 --> 00:02:16,005
на моята разрушителна сила!

10
00:02:16,007 --> 00:02:21,900
При действия на неподчинение, градът
ще страда в много по-големи мащаби.

11
00:02:41,085 --> 00:02:44,975
Спрете! Това е секретна зона!
Пуснете ме!

12
00:02:56,588 --> 00:02:59,788
Нарушиха цялостта на реактора!
Всички вън! Махайте се!

13
00:03:05,880 --> 00:03:08,880
Както винаги, "Кет Ай Нюз" са първи
от мястото на събитието.

14
00:03:08,882 --> 00:03:11,882
Действието се развива в новата атомна
централа на град Мегакет.

15
00:03:11,884 --> 00:03:15,100
И изглежда, че замесник кмета Кели
Бригс току що пристига.

16
00:03:15,460 --> 00:03:19,979
Всички да се отдръпна! Района е покрит
от силите на реда.

17
00:03:20,848 --> 00:03:23,388
Това важи и за вас госпожице.
- Чуй ме, аз...

18
00:03:23,390 --> 00:03:26,835
Отстъпи Стийл, нека заместник кмета
Бригс да мине.

19
00:03:27,224 --> 00:03:32,625
Трябва да простите на лейтенант Стийл,
той е новак и е много амбициозен.

20
00:03:32,948 --> 00:03:35,448
Каква е ситуацията командире?
- Тъмната котка е проникнал

21
00:03:35,450 --> 00:03:37,450
до реактора.

22
00:03:37,452 --> 00:03:41,775
Канехме да влезнем. Ако искате,
останете да погледате фоерверките.

23
00:03:41,777 --> 00:03:46,198
Фоерверки? Командире, не може да
стреляте близко до реактора.

24
00:03:46,200 --> 00:03:50,100
Една грешка и целият град ще бъде
отровен от радиацията!

25
00:03:50,146 --> 00:03:54,000
Какво предлагате да направя
г-це Бригс? Да изчакам Тъмната котка

26
00:03:54,002 --> 00:03:57,002
да открадне всички ядрени материали
отвътре?

27
00:03:57,724 --> 00:04:00,571
Феръл до всички части!
Действайте сега!

28
00:04:13,538 --> 00:04:16,161
Проклетникът Тъмна котка!
Много добре.

29
00:04:16,163 --> 00:04:18,801
Нека да видим какво ще направи
срещу това!

30
00:04:18,803 --> 00:04:21,350
Той никога няма да се справи с три
мишени,

31
00:04:21,352 --> 00:04:24,181
движещи се по-бързо от
скоростта на звукът!

32
00:04:32,200 --> 00:04:35,890
Котките са живи! Това бяха най-добрите
пилоти които имах...

33
00:04:35,892 --> 00:04:39,160
Познавам двама по-добри от тези.
Суат Катс.

34
00:04:54,280 --> 00:04:57,280
Люта чушка номер едно.
- Добре, ще видим това,

35
00:04:57,282 --> 00:05:00,146
след като ти покажа това.

36
00:05:16,475 --> 00:05:18,475
Това е Кели.

37
00:05:24,102 --> 00:05:27,102
Да, г-це Бригс?
- Т Бон, Рейзър, станаха големи бели.

38
00:05:27,104 --> 00:05:33,018
Тъмният разби ядрената инсталация на
Мегакет и силите на реда са безпомощни

39
00:05:33,820 --> 00:05:35,820
Разбрах г-це Бригс,
тръгваме!

40
00:05:40,800 --> 00:05:44,850
Рейзър, кажи ми истината. Наистина ли
изяде последната огромна чушка?

41
00:05:44,855 --> 00:05:50,450
Т Бон, не мог
[...]
Everything OK? Download subtitles