Preview Subtitle for Swat


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,500 --> 00:00:09,500
subscene.com

2
00:00:55,255 --> 00:00:59,972
SWAT KATS
The Radical Squadron


3
00:01:00,196 --> 00:01:03,211
Сезон 02; Епизод 05; Част 01
"Плачът на Тюрмоил"


4
00:01:06,301 --> 00:01:09,294
Говори капитана.
Правиме последният подход към

5
00:01:09,296 --> 00:01:12,880
най-натовареното летище в света,
Мегакет Интернешънъл.

6
00:01:13,170 --> 00:01:17,615
Моля, закопчайте коланите...
- Какво е това? Тревога...

7
00:01:39,967 --> 00:01:43,996
За късмет бяхме в квартала, Рейзър.
- Все още не е свършило, братле.

8
00:01:44,111 --> 00:01:49,308
Все пак трябва да приземя този
Джъмбо Джет. Спускане на магнита.

9
00:01:51,031 --> 00:01:55,090
Хванахме го. Надявам се да го удържа.
Тръстери на максимум!

10
00:01:55,403 --> 00:01:58,047
Внимание капитане,
ние ще ви съпроводим.

11
00:02:02,499 --> 00:02:04,499
Разбрано.

12
00:02:19,353 --> 00:02:22,013
Добро спасяване, Суат Катс.

13
00:02:22,938 --> 00:02:26,866
Изглежда всичко е наред.
- Да, но какво извади

14
00:02:26,868 --> 00:02:28,868
самолета извън строя?

15
00:02:30,498 --> 00:02:36,351
Внимание граждани на град Мегакет,
аз съм Тюрмоил.

16
00:02:36,353 --> 00:02:40,809
Вие сте свидетели на малка част на
силата на моят лъч на световъртежа.

17
00:02:40,913 --> 00:02:44,044
С това оръжие, възнамерявам да
деактивирам

18
00:02:44,046 --> 00:02:48,173
всяко въздухоплавателно средство, което
се опитва да лети над град Мегакет.

19
00:02:48,684 --> 00:02:52,164
Въпреки това, аз ще ви позволя на
град Мегакет да използва

20
00:02:52,166 --> 00:02:54,166
моето въздушното пространство,

21
00:02:54,168 --> 00:03:00,851
срещу нищожната сума от 2 милиона
в злато... На седмица!

22
00:03:01,388 --> 00:03:05,603
Тя трябва да се шегува!
- Ще чакам не повече от утре сутрин

23
00:03:05,605 --> 00:03:10,808
08:00 часа. За вноската тази седмица.
Тюрмоил - край.

24
00:03:15,385 --> 00:03:19,416
Говори, лейтенант Феръл.
Тюрмоил, ти си арестувана.

25
00:03:32,459 --> 00:03:36,789
Какво виждате, всички опити
за съпротива са безсмислени.

26
00:03:36,791 --> 00:03:41,739
От сега нататък, небето принадлежи
на Тюрмоил!

27
00:03:43,223 --> 00:03:46,487
Изглежда ние трябва да се заемем
с изнудвачката, братле.

28
00:03:54,652 --> 00:03:56,933
Командире!
Суат Катс приближават бързо!

29
00:03:56,935 --> 00:04:01,317
Дайте им да опитат вкусът на лъча,
лейтенант.

30
00:04:08,486 --> 00:04:10,523
Все още приближават!

31
00:04:11,328 --> 00:04:14,698
Впечатляващо летене!
Изкарайте изтребителите.

32
00:04:14,879 --> 00:04:16,879
Разбрано.

33
00:04:19,502 --> 00:04:24,098
Код червено! Повтарям! Код червено!
Ескадрила Омега, поемете Турбокет.

34
00:04:29,007 --> 00:04:33,105
Мислиш ли, че Тюрмоил е впечатлена?
- Не надувай още, Т-Боун.

35
00:04:33,107 --> 00:04:35,526
Имаме си компания.

36
00:04:40,861 --> 00:04:43,309
Нека да купонясваме!

37
00:04:45,224 --> 00:04:49,097
Т-Боун! Активане на визьора против
заслепяване.

38
00:04:52,952 --> 00:04:56,479
Заслепяващи ракети заредени.
Изстрелване!

39
00:05:01,763 --> 00:05:03,932
Не мога да виждам!

40
00:05:13,149 --> 00:05:16,949
Какво по...?
Трябва да запазя контрол!

41
00:05:19,650 --> 00:05:22,700
Трябва да... се преборя...
с този световъртеж!

42
00:05:23,362 --> 00:05:28,780
Летенето му е великолепно
[...]
Everything OK? Download subtitles