Preview Subtitle for Swat


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,500 --> 00:00:09,500
subscene.com

2
00:00:55,255 --> 00:00:59,972
SWAT KATS
The Radical Squadron


3
00:01:00,196 --> 00:01:03,211
—езон 02; ≈пизод 06
"—мъртоносната пирамида"


4
00:01:12,850 --> 00:01:16,367
«ащо според теб, професор ’акъл ни
помоли да отскочим до лаборатори¤та му?

5
00:01:16,385 --> 00:01:19,990
» иде¤ си н¤мам! Ќо ¤вно доктора знае,
че вече сме тук.

6
00:01:30,412 --> 00:01:34,400
—уат  атс, точно навреме.
-  акъв е проблема, докторе?

7
00:01:34,500 --> 00:01:38,730
ƒа не са освободили отново ћеталните?
- Ќе, не. ћол¤ ви, влезте вътре.

8
00:01:40,348 --> 00:01:45,334
»зглежда ще има бур¤. ћоже да се
понамокрите на връщане.

9
00:01:56,173 --> 00:02:00,958
’енсън, подсигури брезента. ≈дна бур¤
може да унищожи три месечната ни

10
00:02:00,960 --> 00:02:04,613
работа при разкопките на  отчу ѕичу.

11
00:02:06,392 --> 00:02:11,294
«а щастие, имам достатъчно снимки за
стати¤та ми в "ћегакет ƒжиографик".

12
00:02:17,898 --> 00:02:20,682
Ќикога не съм виждал подобна бур¤,
доктор —иниан!

13
00:02:20,691 --> 00:02:24,187
јз съм виждала, това не е
обикновена бур¤.

14
00:02:24,189 --> 00:02:26,989
јз съм виждала такава, –андал.
“ова е времеви портал!

15
00:02:26,991 --> 00:02:30,099
 оето означава само едно!
¬ладетел¤т на времето!

16
00:02:35,903 --> 00:02:39,148
√лупави смъртни, копаещи в п¤съка!

17
00:02:39,150 --> 00:02:43,257
јз знам какво търс¤
и как да го получа!

18
00:02:56,712 --> 00:03:00,939
¬ижте, той ¤ намери.
«агубената пирамида на  отчу ѕичу!

19
00:03:00,943 --> 00:03:07,512
¬ъзроди се, мо¤ древна красота!
«аедно ние ще завладеем град ћегакет!

20
00:03:09,869 --> 00:03:13,332
¬земете радиото,
тр¤бва да предупредим властите!

21
00:03:28,235 --> 00:03:31,071
ќт месеци работ¤, за да мога да ви
кажа "благодар¤"

22
00:03:31,073 --> 00:03:34,600
и да се извин¤ непри¤тностите,
които ћеталните ви причиниха.

23
00:03:34,620 --> 00:03:38,570
—уат  атс, запознайте се с  ибертрон.

24
00:03:39,567 --> 00:03:44,552
 акво по...?
- ≈динствен по рода си прототип.

25
00:03:45,519 --> 00:03:47,519
√отино!

26
00:03:48,674 --> 00:03:50,674
 акво...?

27
00:03:52,663 --> 00:03:54,663
¬нимателно.

28
00:03:55,650 --> 00:03:57,851
“ой може да има н¤колко незначителни
забележки.

29
00:03:57,853 --> 00:04:00,703
Ќо един ден виждам как хил¤ди
 ибертрони,

30
00:04:00,705 --> 00:04:02,710
да помагат на котешки¤т вид.

31
00:04:02,800 --> 00:04:05,446
 акто този, ще помага на вас.

32
00:04:05,850 --> 00:04:09,355
ќтказвам ви. »маме вече пре
достатъчно джаджи, нали –ейзър?

33
00:04:09,595 --> 00:04:11,595
јми...

34
00:04:13,062 --> 00:04:15,062
¬нимавайте!

35
00:04:18,033 --> 00:04:20,033
—трахотни рефлекси!

36
00:04:20,035 --> 00:04:23,044
 акво беше това земетресение?
ѕо-добре да проверим, –ейзър.

37
00:04:23,190 --> 00:04:26,787
 ибертрон ще дойде с вас.
“ова е подаръка ми за вас.

38
00:04:26,789 --> 00:04:29,665
Ќ¤ма начин!
- Ѕоже, не знам, “-Ѕоун.

39
00:04:29,667 --> 00:04:32,864
ћоже да намерим приложение на това
бебче. ƒа видим какво може да прави!

40
00:04:32,866 --> 00:04:36,120
ћоже би, н¤кой друг път!
–адвам се, че ви вид¤х, докторе.

41
00:04:41,314 --> 00:04:44,642
ѕочакайте!
 ибертрон е проектиран да ви помага!

42
00:04:44,919 --> 00:04:47,946
—ъжал¤вам, само двама могат да се
[...]
Everything OK? Download subtitles