Preview Subtitle for Swat


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,500 --> 00:00:09,500
subscene.com

2
00:00:55,255 --> 00:00:59,972
SWAT KATS
The Radical Squadron


3
00:01:00,196 --> 00:01:03,211
—езон 02; ≈пизод 07
"ѕещерите на ужаса"


4
00:01:06,470 --> 00:01:09,170
ћ≈√ј ≈“
 орпораци¤ "ћеталурджикал"


5
00:01:14,791 --> 00:01:18,156
 азвам ви, г-н  онклин, н¤ма да
се върнем там долу!

6
00:01:19,300 --> 00:01:21,748
ѕлащам ти, за да си вършиш работата,
“ейлър!

7
00:01:21,750 --> 00:01:24,215
—ега се връщай долу да копаеш!

8
00:01:24,217 --> 00:01:28,700
»ли си опаковай нещата и се разкарай
от тук! “ова важи и за останалите!

9
00:01:29,165 --> 00:01:31,810
“ова м¤сто е прокълнато!
- Ќ¤ма да слезем долу!

10
00:01:32,000 --> 00:01:34,060
Ќ¤ма начин да се върна долу!

11
00:01:34,766 --> 00:01:36,766
—илите на реда?

12
00:01:41,431 --> 00:01:44,196
 ой ги повика?
- јз!

13
00:01:50,029 --> 00:01:54,610
“айгър  онклин, президент на
металургичната компани¤ в ћегакет.

14
00:01:54,612 --> 00:01:59,030
Ћ-т ‘елина ‘еръл. »нформирана съм,
че има проблеми в мината, г-н  онклин.

15
00:01:59,037 --> 00:02:03,705
Ќищо сериозно, лейтенант. Ќищо с което
компани¤та не може да се справи.

16
00:02:04,320 --> 00:02:07,920
ѕет миньора изчезнаха минали¤т месец.
» ако казваш, че това не е сериозно?

17
00:02:10,368 --> 00:02:15,251
«атова и ние сме тук. ѕодготвени сме
за всичко, което може да намерим там.

18
00:02:17,251 --> 00:02:23,003
јко намер¤т нещо,  атс јй Ќюз ще бъде
там да го снима! „уваш ли ме, ƒжони?

19
00:02:23,370 --> 00:02:25,618
¬исоко и ¤сно.
-  ак е картината?

20
00:02:25,955 --> 00:02:29,924
 ристална. јн, какво ще стане ако
те хванат да се мотаеш там долу?

21
00:02:30,041 --> 00:02:33,500
’ей, не може да имаш истори¤та, без да
нарушиш н¤кое друго правило.

22
00:02:33,502 --> 00:02:35,614
“р¤бва да тръгвам.

23
00:02:44,918 --> 00:02:48,956
–адвам се, че силите на реда са тук.
«а да се успоко¤т служителите ми.

24
00:02:48,958 --> 00:02:52,474
» да ги върнат по работните места.
¬секи час в който не копа¤т,

25
00:02:52,476 --> 00:02:56,654
коства на компани¤та ми, милиони!
» ще се убедите,

26
00:02:56,656 --> 00:03:01,500
че тунелите са напълно безопасни.
“е са инспектирани н¤колко пъти!

27
00:03:01,502 --> 00:03:05,520
ћо¤та компани¤ е коректна и
изпипва нещата си винаги!

28
00:03:05,526 --> 00:03:08,293
 ак изчезват миньорите?
- ≈дин по един.

29
00:03:08,295 --> 00:03:11,490
¬секи един от т¤х е работил сам.
ќтделен от екипа.

30
00:03:11,492 --> 00:03:14,409
 огато тръгвахме да се прибираме
с лифта, разбирахме, че ги н¤ма.

31
00:03:14,411 --> 00:03:16,411
Ѕез никаква следа от т¤х!

32
00:03:19,258 --> 00:03:21,258
ѕокажи ми!

33
00:03:23,980 --> 00:03:25,980
Ќека никой да не отдел¤!

34
00:03:32,735 --> 00:03:36,150
√отов ли си за предаване, ƒжони?
- ¬ ефир си, јни.

35
00:03:36,668 --> 00:03:41,399
ѕредава јн √ора, " атс јй Ќюз",
предавам на живо от мините за аграцит

36
00:03:41,401 --> 00:03:45,707
на металургичната компани¤ на ћегакет.
 ъдето пет миньора мистериозно

37
00:03:45,709 --> 00:03:51,885
изчезнаха. ¬ тези тунели се добива 95%
от световни¤т добив на аграцита.

38
00:03:54,600 --> 00:03:58,750
јграцит, минерала който се използва
за направата на мега сплави.

39
00:03:59,279 --> 00:04:04,048
ћама, тр¤бва да ми е слагала аграцит в
моите зърнени з
[...]
Everything OK? Download subtitles