Preview Subtitle for The Jeff Probst Show


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:03:11,080 --> 00:03:14,250
Carter, Đang nghĩ gì vậy
Trông nó thế nào?

2
00:03:16,130 --> 00:03:18,050
Chiếc nhẫn đẹp đấy.

3
00:03:18,131 --> 00:03:20,511
Chỉ là đừng nghĩ như vậy về mình nhé,
Miller. xin lỗi ,anh bạn.

4
00:03:20,591 --> 00:03:22,721
dành cho Sue.
Nó ngốn của tôi hai tháng lương đấy

5
00:03:22,801 --> 00:03:25,011
tôi sẽ bất ngờ hỏi.

6
00:03:25,102 --> 00:03:28,972
- Miller.
- Sao vậy? Tôi nghĩ cậu phải vui chứ

7
00:03:29,061 --> 00:03:31,521
Vấn đề là cô ấy được 6/10 điểm

8
00:03:31,602 --> 00:03:33,352
- Đúng không, Sim?
- Ừ, một cô nàng 6 điểm.

9
00:03:33,441 --> 00:03:35,191
Sáu một phần hai.
Thế là tôi đã hào phóng rồi đó,anh bạn ạ

10
00:03:35,272 --> 00:03:36,272
Sao?

11
00:03:36,362 --> 00:03:39,732
Nếu anh định cột đời mình vào ai,
Hãy chắc rằng họ được 9 hoặc 3 điểm

12
00:03:39,822 --> 00:03:42,822
một cô nàng cực quyến rũ hoặc hoàn toàn tệ hại.

13
00:03:43,453 --> 00:03:47,833
Nếu ở giữa,anh bạn.Sẽ không bao giờ lâu bền

14
00:03:47,913 --> 00:03:51,953
- Nó chẳng có nghĩa gì,cậu bé.
- Tôi nói sai ư?

15
00:03:52,043 --> 00:03:55,793
Được rồi, ta sẽ hỏi người khác.
Oi,nhắn cho Clarkey. hỏi cô ấy.

16
00:04:03,934 --> 00:04:06,224
Lùi lại, lùi lại! Đi!

17
00:04:16,655 --> 00:04:19,865
- tất cả nằm xuống!
-Cấm nhúc nhích!

18
00:04:20,946 --> 00:04:22,906
Mày, ra đó!

19
00:04:22,996 --> 00:04:26,036
- Tránh xa tường ra!
- Nằm xuống sàn!

20
00:04:26,126 --> 00:04:27,876
Đừng nhìn tao!
Giơ hai tay lên!

21
00:04:27,957 --> 00:04:29,917
Mày, lại đây!

22
00:04:32,667 --> 00:04:34,967
Nhìn xuống cho tao!

23
00:04:37,176 --> 00:04:39,096
60 giây.

24
00:04:40,177 --> 00:04:41,467
Vàng kìa!

25
00:04:46,018 --> 00:04:50,768
Có tin nhắn từ Carter.
Muốn chúng ta cho bạn gái Miller 10 điểm.

26
00:04:50,858 --> 00:04:52,068
Không chắc nữa.Tôi chưa từng ngủ với cô ta.

27
00:04:52,148 --> 00:04:54,278
Oi! Hãy dựa vào ngoại hình.

28
00:04:54,358 --> 00:04:56,448
Bốn một phần hai khi mang mặt nạ.

29
00:04:56,528 --> 00:04:59,528
- Cô thì sao, Lewis?
- Không biết cô ấy.

30
00:05:00,199 --> 00:05:02,869
Vậy tôi thì sao?
Cô chấm tôi bao nhiêu?

31
00:05:02,949 --> 00:05:08,619
Ừm, sẽ khá là châm chọc nếu tôi cho anh 2,
nhưng ta đang nói về khuôn mặt,

32
00:05:08,709 --> 00:05:10,709
Tôi sẽ chấm anh 2.

33
00:05:13,339 --> 00:05:14,629
30 giây nữa!

34
00:05:14,719 --> 00:05:16,719
Nằm nguyên đấy!

35
00:05:19,599 --> 00:05:21,009
Trung bình.

36
00:05:21,100 --> 00:05:22,850
- Trung bình?
- ừ.

37
00:05:22,932 --> 00:05:24,472
Không đủ thấp để cảm tạ anh

38
00:05:24,562 --> 00:05:27,982
và không đủ cao
để khiến anh cảm kích cô ấy.

39
00:05:28,060 --> 00:05:29,940
Cái công thức chết tiệt

40
00:05:30,022 --> 00:05:32,362
Thế còn bạn gái anh thì sao?
Cô ấy được bao nhiêu điểm?

41
00:05:32,440 --> 00:05:34,530
Chúng tôi chưa cưới mà.

42
00:05:42,492 --> 00:05:45,412
- CẢnh sát đây!
- Cảnh sát! N
[...]
Everything OK? Download subtitles