Preview Subtitle for Broken City


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:37,020 --> 00:02:41,857

ta ho«emo? -Pravdu! -Kad je elimo?
-Sada! -
ta ho«emo? -Pravdu!


3
00:02:41,859 --> 00:02:46,528
Kada je elimo? -Sada! -
ta ho«emo?
-Pravdu! -Kada je elimo? -Sada!


4
00:02:46,530 --> 00:02:50,566

ta ho«emo? -Pravdu! -Kad je elimo?
-Sada! -
ta ho«emo? -Pravdu!


5
00:02:50,568 --> 00:02:52,167
Kada je elimo? -Sada!

6
00:02:53,971 --> 00:02:58,340
Vaa Visosti, to je ubistvo.
چak i kada policija to uradi.

7
00:02:58,342 --> 00:03:01,843
Detektiv William James
Taggart zakleo se,

8
00:03:01,945 --> 00:03:06,944
da «e da titi i slui narodu
New Yorka. On je prekrio tu zakletvu.

9
00:03:07,251 --> 00:03:10,185
Drava «e dokazati da ima osnova,

10
00:03:10,187 --> 00:03:13,722
da ga osudi za ubistvo Mikey Tavareza.

11
00:03:13,724 --> 00:03:16,892
Hvala vam, Vaa Visosti. -G. Davies.

12
00:03:16,894 --> 00:03:20,262
Vaa Visosti, nije ubistvo
kada drugi *ovjek puca na vas.

13
00:03:21,099 --> 00:03:24,600
Nije ubistvo kada taj
drugi ima pitolj.

14
00:03:42,151 --> 00:03:45,687

ta «emo da pijemo, na*elni*e?
-Ne«u nita, gospodine.

15
00:03:45,689 --> 00:03:47,990
Civilizacija se raspada.

16
00:03:53,430 --> 00:03:57,032
Zna, ima dosta ljudi u ovome gradu,

17
00:03:57,034 --> 00:04:01,203
kojima bi bilo teko da vjeruju
*ovjeku, *estitom kao to si ti.

18
00:04:01,405 --> 00:04:06,404
Ja nisam jedan od tih ljudi. Tvoj ef,
policijski komesar, on je up*ina.

19
00:04:06,577 --> 00:04:09,511
Doao sam da razgovaram
o slu*aju Taggart, gospodine.

20
00:04:09,513 --> 00:04:13,048

ta tu ima da se pri*a? To to
je bilo ne«e se promijeniti.

21
00:04:13,050 --> 00:04:17,453
Moda se trebamo nadati da ho«e.
Tih 10.000 ljudi ispred suda teko «e,

22
00:04:17,454 --> 00:04:21,423
povjerovati da to nije ubistvo, prosto
je tako. -Kako je to jednostavno?

23
00:04:21,425 --> 00:04:24,359
Jedan je ubica i silovatelj
manje, koji eta ulicama.

24
00:04:24,361 --> 00:04:28,797
Mikey Tavarez je po tim optubama
nevin. -Izvukao se na tehni*ku greku.

25
00:04:28,799 --> 00:04:33,735
Obojica znamo da je silovao i ubio
Yesenia Bareau. -Zakon kae drugo.

26
00:04:34,704 --> 00:04:39,703
Uvijek si ovoliko zabavan, na*elni*e?
Ja mislim da je Billy Taggart heroj.

27
00:04:39,777 --> 00:04:42,811
I volim da me slikaju pored heroja.

28
00:04:42,812 --> 00:04:45,948
Takoَe, volim i pobijedu na
Staten Islandu, a da ne odem tamo.

29
00:04:45,949 --> 00:04:49,518
Jutros se pojavio svjedok.

30
00:04:49,520 --> 00:04:54,289
Na dvije smo minute do presude.
-Doao je sa dokazom.

31
00:04:55,291 --> 00:04:58,525
Gdje je? -Privremeno je sklonjen.

32
00:04:58,829 --> 00:05:02,264
Svjedok? -Dijete.

33
00:05:06,436 --> 00:05:10,705
Da li je on po propisu?
Da li mu je majka po propisu?

34
00:05:10,707 --> 00:05:14,842
Otkrij ta ho«e. -Izgleda
da eli pravdu, gospodine.

35
00:05:14,944 --> 00:05:19,943
Pa... to niko ne dobije.

ta ti eli, na*elni*e?

36
00:05:21,783 --> 00:05:24,318
elim ono to je najbolje
za grad, gospodine.

37
00:05:26,254 --> 00:05:28,556
Po miljenju suda,

38
00:05:28,558 --> 00:05:33,493
drava nije uspjela
jasno da predstavi...

39
00:05:33,863 --> 00:05:38,132
zato rezultat pucnjave treba da
bude ubi
[...]
Everything OK? Download subtitles