Preview Subtitle for Drs Of The Orient


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:38,400 --> 00:00:40,391
Sú len dve monosti...

3
00:00:41,320 --> 00:00:44,236
Buï sme vo vesmíre sami,
alebo nie sme.


4
00:00:44,360 --> 00:00:48,273
Obe sú rovnako desivé.
Arthur C. Clarke


5
00:00:49,774 --> 00:00:54,274
Temné nebo

6
00:02:25,520 --> 00:02:27,511
Ako sa darí exempláru?

7
00:02:28,320 --> 00:02:31,437
- Odpadol mu chvost.
-Tak by si ho mono mal pusti.

8
00:02:32,320 --> 00:02:34,390
Ja ho vylieèim.

9
00:02:35,280 --> 00:02:37,271
Neviem, èi má jaterice
rád, alebo ich len rád trápi.

10
00:02:37,520 --> 00:02:40,432
Typoval by som druhú monos.
Chce aj syr?

11
00:02:40,520 --> 00:02:42,476
Hej. Napísal si Jessiemu?

12
00:02:42,520 --> 00:02:44,476
Áno. Je s Potkanom.

13
00:02:44,480 --> 00:02:48,458
-Bude tu..pred ôsmimi minútami.
-Zavolám mu.

14
00:02:49,320 --> 00:02:52,236
A volá sa Ratner, nie Potkan.
Nebuï zlư.

15
00:02:52,360 --> 00:02:54,430
Nie som zlư, ale vưstinư.

16
00:02:55,400 --> 00:02:56,469
Nieèo mi na tom chalanovi vadí.

17
00:02:56,480 --> 00:02:59,392
O piatej máme návtevu,
tak poï láskavo domov.

18
00:03:00,520 --> 00:03:03,398
Hrajú Modern Warfare.

19
00:03:04,520 --> 00:03:07,432
Fajn, idem.
Povedz otcovi, nech sa upokojí.

20
00:03:17,360 --> 00:03:19,396
Kamo, to je slabota.

21
00:03:21,440 --> 00:03:24,432
Toto som robil u sto krát.

22
00:03:27,440 --> 00:03:31,274
-Bola si neposluná.
-Bude ma musie potresta.


23
00:04:06,480 --> 00:04:08,729
Nech si tí panáci v D.C. robia, èo chcú.
Jediné, èo tưm dosiahnu je,

24
00:04:08,930 --> 00:04:11,730
e sa zvưia ceny kávy v Californii.

25
00:04:12,400 --> 00:04:15,278
Alicia mi to povedala.
Je spä na odvykaèke.

26
00:04:15,400 --> 00:04:17,436
Neviem si predstavi,
ako sa jeho rodièia musia cíti.

27
00:04:18,037 --> 00:04:20,137
Vie, e majú otovrenư vzah?

28
00:04:20,320 --> 00:04:22,313
Èo?
Ako to môe vedie?

29
00:04:22,400 --> 00:04:24,516
-Otvorenư vah?
-Len pekne jedz.

30
00:04:25,360 --> 00:04:27,396


31
00:04:29,400 --> 00:04:33,313
-Myslím, e ho zabil.
-Nezabil, rekapitulujem ho.

32
00:04:33,400 --> 00:04:35,391
Rehabilitujem, ty mudrc.

33
00:04:39,520 --> 00:04:41,808
Mám pre teba len dve slová:

34
00:04:41,909 --> 00:04:43,309
Èína a India.

35
00:04:43,480 --> 00:04:45,471
U sa bojím.

36
00:04:46,320 --> 00:04:49,312
-Dám ti dolár, ak s tưm prestane.
-Dolár?

37
00:04:49,400 --> 00:04:52,437
Neviem, èo na ̣om vidí.
Si ove¾a múdrejí ne on.

38
00:04:52,520 --> 00:04:54,511
-Ratner je múdry.
-To teda nie je.

39
00:04:54,520 --> 00:04:57,353
To èo vyviedol s tưm autom?

40
00:04:57,440 --> 00:05:00,273
-To sa ti zdá múdre?
-Jeho rodièia na to zabudli,
preèo nemôe aj ty?

41
00:05:01,360 --> 00:05:03,330
No tak!

42
00:05:03,331 --> 00:05:05,431
Daniel..nechaj to.

43
00:05:06,320 --> 00:05:08,436
Len nechápem, preèo netrávi
èas s chlapcami v tvojom veku.

44
00:05:09,360 --> 00:05:11,351
Som dos starư.

45
00:05:19,360 --> 00:05:21,430
Mám vlasy po otcovi.

46
00:05:22,360 --> 00:05:24,351
Tvoj otec nemá vlasy.

47
00:05:24,480 --> 00:05:26,471
Mám sa na èo tei.

48
00:05:28,360 --> 00:05:30,351
-Daníel!
-Prepáè.

49
00:05:38,320 --> 00:05:4
[...]
Everything OK? Download subtitles