Preview Subtitle for Studio 5 B


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:23,900 --> 00:00:27,300
STUDIO SEKS

3
00:00:28,100 --> 00:00:30,100
po knjizi Lize Marklund

4
00:01:17,200 --> 00:01:22,400
Zar ne mo௱eஞு da ka௱eஞு da si
na tragu nuklearne podmornice?

5
00:01:24,600 --> 00:01:28,200
Sa prelepim mu௱em na ostrvu.

6
00:01:29,400 --> 00:01:33,500
- Da l’ ti treba pomoலூ?
- Ovo je za tatu.

7
00:01:34,500 --> 00:01:38,300
- Da vidimo mo௱e li to on.
- Ti nisi tako jak.

8
00:01:49,500 --> 00:01:52,700
ஸ்ta sad ka௱ete?
Osim ஞுto mi se vrti malo u glavi.

9
00:01:55,900 --> 00:02:00,200
- Videலூemo da l’ லூeஞு ti moலூi.
- Meni se ne ide.

10
00:02:14,500 --> 00:02:16,900
- Zdravo.
- Zdravo, Bengconova.

11
00:02:17,100 --> 00:02:20,500
- Kako je bilo u Grழூkoj?
- Grழூki, kako bi bilo.

12
00:02:20,700 --> 00:02:23,700
- Da l’ se neஞுto deஞுava?
- Mnogo toga.

13
00:02:23,900 --> 00:02:27,400
"Policija uhvatila bandu
kradljivaca motora."

14
00:02:27,600 --> 00:02:32,900
- Poljaci ih dovoze a Italijani prodaju.
- Imala sam takav. Bio je od skupljih.

15
00:02:33,100 --> 00:02:35,400
- Gde je Berit?
- U gradu.

16
00:02:35,600 --> 00:02:41,000
Sluஞுaj: "GB prodaje 10 sladoleda.
Deset najomiljenih sladoleda."

17
00:02:41,200 --> 00:02:45,500
Joஞு jedna top vest: "Neodgovornost
pri planiranju obrazovanja."

18
00:02:45,700 --> 00:02:48,000
- Milo leto.
- Baஞு je divno.

19
00:02:48,200 --> 00:02:50,900
- Hoலூeஞு kafu?
- Mo௱e.

20
00:02:53,700 --> 00:02:59,600
ஸ்vedski pukovnik 172 dana
talac. Porodica optu௱uje Ministarstvo.

21
00:02:59,800 --> 00:03:04,000
Veழூernje novine, Anika Bengcon.

22
00:03:04,800 --> 00:03:06,700
Da.

23
00:03:09,000 --> 00:03:14,000
Jeste, ovo su novine.
U kom parku?

24
00:03:38,800 --> 00:03:42,000
- Ko je ona?
- To joஞு ne znamo.

25
00:03:42,200 --> 00:03:47,100
- Gde je ௱ena koja ju je naஞுla?
- Odvezli su je. Nije bila pri sebi.

26
00:03:51,400 --> 00:03:53,200
Zadavljena?

27
00:03:53,400 --> 00:03:55,500
Kada se to desilo?

28
00:03:57,000 --> 00:04:00,800
- Ima li nekih tragova, dokaza?
- Devojka se joஞு nije ni ohladila.

29
00:04:05,600 --> 00:04:09,400
Joஞு ne mogu da verujem?
Prolazila sam baஞு tuda.

30
00:04:09,600 --> 00:04:13,800
- ௩ivite li u blizini?
- Da, tu u Frejgatanu 41.

31
00:04:14,000 --> 00:04:19,300
Jeste sigurni da niste niஞுta ழூuli
ni videli, juழூe ili jutros?

32
00:04:19,500 --> 00:04:21,800
Ovde sigurno ne mo௱ete
mnogo da spavate noலூu?

33
00:04:22,000 --> 00:04:26,000
Velika je galama noலூu.
Naroழூito tokom vikenda.

34
00:04:26,200 --> 00:04:30,100
றovek se na kraju
izmori od pijanaca.

35
00:04:35,200 --> 00:04:38,700
- Krister Lundgren.
- Zdravo, ovde je Karina.

36
00:04:38,900 --> 00:04:43,400
Radim izveஞுtaj o naஞுem
predlogu slobodne trgovine.


37
00:04:43,600 --> 00:04:49,000
Reழூ je o formulaciji... Mogao se
steலூi utisak da ministar privrede...


38
00:04:49,100 --> 00:04:53,300
... da ti nemaஞு pozitivan stav
prema svim dr௱avama.


39
00:04:53,500 --> 00:04:58,000
Karina, bila si na sastanku
i ழூula si sve.

40
00:04:58,200 --> 00:05:01,800
Zaஞுto me sada zoveஞு i
to me pitaஞு?

41
00:05:02,000 --> 00:05:06,000
- Kako su reagovali iz baltiழூkih zemalja?
- Niko nije otiஞுao razoழூaran.


42
00:05:06,100 --> 00:05:09,100
Onda tako i napiஞுi.
Hvala ti.

43
00:05:14
[...]
Everything OK? Download subtitles