Preview Subtitle for Talaash


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:02:36,136 --> 00:02:46,136
PREVOD:
< Titilovi. com team >

3
00:03:15,337 --> 00:03:22,971
To je samo noć koja
donosi sve zabranjeno u život.


4
00:03:23,044 --> 00:03:30,416
Ulice šire ruke za svakog prolaznika.

5
00:03:38,660 --> 00:03:41,959
To su putevi
za izgubljene duše.


6
00:03:42,030 --> 00:03:45,966
Ovde se osmeh ne vidi u oku.

7
00:03:46,034 --> 00:03:50,061
Iznošene maske prikrivaju laž,

8
00:03:50,338 --> 00:03:57,675
i sve izgleda svečano.
Čak i tada sam usamljena.


9
00:03:59,381 --> 00:04:03,249
Juče sam u tim istim stazama
i tom zgaženom cveću


10
00:04:03,318 --> 00:04:07,254
letela tako visoko.

11
00:04:07,322 --> 00:04:10,951
Sada sam samo žedni duh,
razorena u agoniji.


12
00:04:11,026 --> 00:04:18,898
Čini se kao da lutaju,
i svi traže istu stvar.


13
00:04:18,967 --> 00:04:22,733
A ne znaju koliko je
to beskorisno.


14
00:04:38,687 --> 00:04:42,282
To su putevi
za izgubljene duše.


15
00:04:42,357 --> 00:04:45,986
Ovde se osmeh ne vidi u oku.

16
00:04:46,061 --> 00:04:49,997
Iznošene maske prikrivaju laž,

17
00:04:50,065 --> 00:04:57,805
i sve izgleda svečano.
Čak i tada sam usamljena.


18
00:04:59,074 --> 00:05:03,272
Među stazama i između senki,

19
00:05:03,311 --> 00:05:07,008
postoje nesrećne tajne.

20
00:05:07,282 --> 00:05:09,011
Zašto su ovde?

21
00:05:09,284 --> 00:05:14,916
Šta se desilo da takav
bes još uvek postoji?


22
00:05:14,990 --> 00:05:18,949
Reci mi, o tamna noći!

23
00:05:19,027 --> 00:05:22,758
Tebi ništa nije promaklo.

24
00:05:38,713 --> 00:05:42,012
To su putevi
za izgubljene duše.


25
00:05:42,283 --> 00:05:46,014
Ovde se osmeh ne vidi u oku.

26
00:05:46,287 --> 00:05:50,314
Iznošene maske prikrivaju laž,

27
00:05:50,392 --> 00:05:58,025
i sve izgleda svečano.
Čak i tada sam usamljena.


28
00:05:58,299 --> 00:06:01,996
Ovde se osmeh ne vidi u oku.

29
00:06:02,270 --> 00:06:06,297
Iznošene maske prikrivaju laž,

30
00:06:06,374 --> 00:06:14,314
i sve izgleda svečano.
Čak i tada sam usamljena.


31
00:07:57,318 --> 00:08:00,610
Dobro jutro, g- dine. Devrat Kulkarni.
- Šta se desilo ovde?

32
00:08:00,688 --> 00:08:02,918
Nesrećan slučaj.
Auto je sleteo u vodu.

33
00:08:05,493 --> 00:08:06,824
Čuo sam jako puno o Vama.

34
00:08:06,895 --> 00:08:08,726
Čast je sarađivati
sa nekim kao što ste Vi.

35
00:08:24,813 --> 00:08:28,813
Auto je naleteo odande,
i onda naglo skrenuo,

36
00:08:28,883 --> 00:08:32,913
ovako,
i upao u vodu.

37
00:08:33,488 --> 00:08:35,822
Gde ste Vi bili?
- Sedeo sam tamo.

38
00:08:36,658 --> 00:08:39,722
G- dine! Pinki je znala da
se nešto dešava...

39
00:08:39,794 --> 00:08:42,854
Rekla nam je...
Ali je ja nismo slušali!

40
00:08:43,364 --> 00:08:44,422
Ko je Pinki?

41
00:08:52,307 --> 00:08:53,501
Drugi svedok. - Dobar dan.

42
00:08:54,342 --> 00:08:56,469
Samo su ta kola bila na putu.

43
00:08:56,644 --> 00:08:59,811
Da nije nešto bilo
na sred puta? - Ništa!

44
00:08:59,848 --> 00:09:01,008
Video sam svojim očima.

45
00:09:23,638 --> 00:09:25,401
G- dine, molim Vas, do
[...]
Everything OK? Download subtitles