Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:34,887 --> 00:00:37,685
S02E01 - MU௩ PழுES PALUBU

3
00:00:37,767 --> 00:00:40,884
Potங்௱ je v tom, Alane, ௱e to
je opravdu velmi rozumnன் plநூn.

4
00:00:40,967 --> 00:00:45,722
- Ale ல்eknக்te to nநூழூelnங்kovi ஞுtநூbu.
- Mimochodem, proழூ mநூ zpo௱dக்nங்?

5
00:00:45,807 --> 00:00:49,083
To ten plநூn, celளூ ministerstvo obrany
je doslova vzhவ்ru nohama.

6
00:00:49,167 --> 00:00:52,159
Je to jen nநூvrh
na pல்emங்stக்nங் jednotek, ne ruskநூ invaze.

7
00:00:52,287 --> 00:00:56,917
Bylo by lepஞுங், kdyby ஞுlo o invazi.
S tou bychom si vக்dக்li rady.

8
00:00:57,167 --> 00:00:59,727
- Odvrநூtili byste ji?
- Ne.

9
00:00:59,967 --> 00:01:05,837
- Pak bychom o tom nemuseli pல்emன்ஞுlet.
- Vezmக்me to z premiளூrova hlediska.

10
00:01:05,927 --> 00:01:12,196
Mநூme 420 tisங்c pல்ங்sluஞுnங்kவ் armநூdy,
ale jen 20 tisங்c z nich je na severu.

11
00:01:12,327 --> 00:01:15,205
Vக்tஞுina je dole na jihu.
Nநூmoல்nictvo v Portsmouthu a Plymouthu,

12
00:01:15,327 --> 00:01:18,399
letectvo v Bedfordu a vன்chodnங் Anglii,
pozemnங் sங்ly v Aldershotu.

13
00:01:18,527 --> 00:01:22,156
Severnக் od Washe nenங் v Britநூnii skoro
nic a tam je nejvக்tஞுங் nezamக்stnanost.

14
00:01:22,207 --> 00:01:25,483
- ழுada vojநூkவ் ze severu pochநூzங்.
- Ano, ale penங்ze utrநூcejங் na jihu.

15
00:01:25,567 --> 00:01:26,761
- Musங்.
- Proழூ?

16
00:01:26,847 --> 00:01:28,644
Proto௱e teஞ் jsou tady.

17
00:01:28,727 --> 00:01:32,640
A pak, na severu ani nenங் za co je utrநூcet.

18
00:01:33,127 --> 00:01:35,766
- Nநூழூelnங்k ஞுtநூbu, sire.
- To nepல்ipadநூ v ழ்vahu...

19
00:01:35,887 --> 00:01:40,677
Na mக் se nezlobte, jsem na vaஞுங் stranக்,
ale uznejte, ௱e je to pநூdnன் argument.

20
00:01:40,887 --> 00:01:46,519
Poஞுlete 200 ழூi 300 tisங்c vojநூkவ் na sever
a vytvoல்ங்te spousty pracovnங்ch mங்st.

21
00:01:46,767 --> 00:01:49,565
றுல்ednங்ky, zநூsobovaழூe, stavaல்e, opravநூல்e,

22
00:01:49,647 --> 00:01:52,684
300 tisங்c vன்plat
se navங்c utratங் v mங்stnங்ch obchodech.

23
00:01:52,767 --> 00:01:55,918
Nemவ்௱ete posunovat stovkami
tisங்c lidங், jak se vநூm zachce.

24
00:01:56,007 --> 00:02:01,445
- To se s armநூdami dக்lநூvநூ.
- Ale pak se zas vrநூtங், neshnijou tam.

25
00:02:01,527 --> 00:02:05,645
Poslyஞுte, nக்kteல்ங் vojநூci by na sever
Anglie trvale umங்stக்ni bன்t mohli.

26
00:02:05,767 --> 00:02:08,406
No jistக், ல்adovளூ vojsko, ni௱ஞுங் dவ்stojnங்ci snad,

27
00:02:08,487 --> 00:02:12,639
po tக்ch vyஞுஞுங்ch ale nemவ்௱ete
chtங்t, aby trvale ௱ili na severu.

28
00:02:13,367 --> 00:02:15,722
Man௱elky jim to nepovolங்.

29
00:02:15,847 --> 00:02:19,965
- Co ஞுkoly pro dக்ti?!
- Slyஞுel jsem, ௱e i tam jsou ஞுkoly.

30
00:02:20,087 --> 00:02:23,318
Nenங் tam Harrods a Wimbledon!

31
00:02:23,407 --> 00:02:27,798
Ascot! Henley! Armநூdnங் klub!
Prostக் veஞுkerநூ civilizace!

32
00:02:27,927 --> 00:02:30,157
Nic z toho tam nenங்.
Morநூlka pவ்jde ke dnu!

33
00:02:30,247 --> 00:02:34,957
Dnes o tom bude jednat vlநூda.
Potல்ebujeme pநூdnக்jஞுங் argument

34
00:02:35,047 --> 00:02:38,278
ne௱ jsou man௱elky dவ்stojnங்kவ்
pல்esunutளூ 300 mil od Harrods.

35
00:02:38,407 --> 00:02:42,400
Co je zநூva௱nக்jஞுங்? Co kdybyste se
tam pak museli pல்estக்hovat i vy?

36
00:02:42,487 --> 00:02:47,766
- Mo௱nநூ jsou i strategickளூ argumenty?
- Ty vநூm najdu proti ழூemukoli.

37
00:02:47,887 --> 00:02:50,879
A obstநூly by i pல்i nezநூvislளூm odbornளூm zkoumநூnங்?

38
00:02:50,967 --> 00:02:53
[...]
Everything OK? Download subtitles