Preview Subtitle for Broken City


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:10,981 --> 00:02:14,981
www.titlovi.com

2
00:02:17,981 --> 00:02:22,502
Slomljeni Grad

3
00:02:22,503 --> 00:02:26,003
Prevod:
TheBeast042
www.titlovi.com

4
00:02:34,803 --> 00:02:36,203

ta ho«emo?
Pravdu!

5
00:02:36,337 --> 00:02:37,929
Kada je ho«emo?
Sada!

6
00:02:38,072 --> 00:02:39,633

ta ho«emo?
Pravdu!

7
00:02:39,741 --> 00:02:41,333
Kada je ho«emo?
Sada!

8
00:02:41,476 --> 00:02:42,756

ta ho«emo?
Pravdu!

9
00:02:42,811 --> 00:02:44,278
Kada je ho«emo?
Sada!

10
00:02:55,657 --> 00:02:57,682
- Vaa visosti, to je ubistvo,

11
00:02:57,826 --> 00:02:59,691
*ak i kada to uradi policija.

12
00:02:59,828 --> 00:03:04,788
Detektiv William James Taggart se zakleo
da Njujor*ane titi i slui.

13
00:03:06,334 --> 00:03:07,824
Prekrio je tu zakletvu.

14
00:03:08,536 --> 00:03:11,266
Drava «e dokazati
da postoji osnovana sumnja

15
00:03:11,406 --> 00:03:14,204
da mu se sudi za ubistvo Mikey Tavarez-a.

16
00:03:14,342 --> 00:03:15,900
Hvala, Vaa visosti.

17
00:03:16,044 --> 00:03:18,137
- Mr. Davies.
- Vaa visosti,

18
00:03:18,279 --> 00:03:20,873
nije ubistvo kada ovaj drugi puca na vas.

19
00:03:21,015 --> 00:03:24,678
Nije ubistvo kada drugi *ovek ima pitolj.

20
00:03:42,704 --> 00:03:44,934
-
ta pijemo, efe?
- Nita.

21
00:03:45,073 --> 00:03:47,871
- Civilizacija se raspada na komade.

22
00:03:53,581 --> 00:03:57,574
Ima mnogo ljudi u ovom gradu

23
00:03:57,719 --> 00:04:00,882
koji teko da bi verovali
uglednom *oveku kao to si ti.

24
00:04:01,089 --> 00:04:02,954
Ja nisam jedan od njih.

25
00:04:03,091 --> 00:04:06,754
Va ef, komesar policije,
je upak.

26
00:04:06,895 --> 00:04:09,329
- Doao sam da porazgovaramo o
Taggart-ovom slu*aju, gospodine.

27
00:04:09,898 --> 00:04:13,595
-
ta tu ima da se razgovara?
Ne«e pro«i ni preliminarnu istragu.

28
00:04:13,735 --> 00:04:15,430
- Moda bi trebalo da se nadamo da ho«e.

29
00:04:15,570 --> 00:04:18,835
Onih 10000 ljudi ispred suda «e prosto i jednostavno
teko poverovati da to nije bilo ubistvo.

30
00:04:20,608 --> 00:04:22,371
- Po*emu je ovo prosto i jednostavno?

31
00:04:22,510 --> 00:04:24,978
Jedan ubica i silovatelj manje na ulici.

32
00:04:25,113 --> 00:04:27,707
- Mikey Tavarez je proglaen nevinim, gospodine.

33
00:04:27,849 --> 00:04:29,214
- Izvukao se na osnovu pravnih formulacija.

34
00:04:29,350 --> 00:04:32,114
Ti i ja obojica znamo
da je silovao i ubio Yesenia Barea.

35
00:04:32,253 --> 00:04:34,084
- Zakon tvrdi suprotno, gospodine.

36
00:04:34,923 --> 00:04:36,914
- Jesi li uvek ovako zabavan?

37
00:04:37,926 --> 00:04:39,791
Ja mislim da je Billy Taggart heroj.

38
00:04:39,928 --> 00:04:42,761
A ja volim da se slikam sa njima.

39
00:04:43,364 --> 00:04:46,458
Takoَe volim da osvojim Staten Island
bez odlaska tamo.

40
00:04:46,601 --> 00:04:49,069
- Svedok je doao jutros, gospodine.

41
00:04:49,938 --> 00:04:52,498
- Dva minuta smo udaljeni
od sudske odluke.

42
00:04:52,640 --> 00:04:54,767
- Pojavio se sa dokazom.

43
00:04:55,777 --> 00:04:56,903
- Gde je?

44
00:04:57,045 --> 00:04:59,309
- Trenutno je zagubljen.

45
00:04:59,447 --> 00:05:00,778
- Svedok?

46
00:05:01,382 --> 00:05:02,576
- Dete.

47
00:05:06,788 --> 00:05:08,085
- Je li legalno ovde?

48
00:05:08,790 --> 00:05:11,156
Je li
[...]
Everything OK? Download subtitles