Preview Subtitle for Backfire


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:06,046 --> 00:00:10,046
www.titlovi.com

2
00:00:13,046 --> 00:00:14,051
둻a to radi?

3
00:00:14,369 --> 00:00:16,611
Oseam se bli엁 Bogu kada
sam sa tobom.

4
00:00:16,953 --> 00:00:18,955
Da li si mislio da e
to uspeti?

5
00:00:19,217 --> 00:00:20,290
둻a ako bih ti rekao da mogu

6
00:00:20,578 --> 00:00:23,589
ga sklonim a ti da
dobije svoj posao nazad?

7
00:00:23,908 --> 00:00:25,184
Rekao bih da si lud.

8
00:00:25,469 --> 00:00:28,083
럆lim da sam ga ja ubila.
-Ne govori to.

9
00:00:28,345 --> 00:00:30,653
Ako ti se ne쉞o desi zbog
mene...

10
00:00:30,803 --> 00:00:32,252
nikada ne bih oprostila
sebi.

11
00:00:32,514 --> 00:00:34,627
Idem u Meksiko.
Imau operaciju.

12
00:00:34,889 --> 00:00:37,588
Verovatno u hodati sledei put.
-Meksiko, ha?

13
00:01:10,486 --> 00:01:11,734
Stani. Stani.

14
00:01:12,184 --> 00:01:14,877
U redu je.
-Mora biti tu negde.

15
00:01:17,058 --> 00:01:19,121
Ovo je to.
Mesto gde se uda dogaaju.

16
00:01:19,824 --> 00:01:21,439
Jesi spreman za ovo.
-Jesam.

17
00:01:26,360 --> 00:01:28,206
럂o mi je, ali ovo je sme쉗o.

18
00:01:28,355 --> 00:01:30,462
Da li znate koliko nam je
trebalo da doemo ovde?

19
00:01:31,492 --> 00:01:34,649
I'm sorry. Whoever made
the appointment made a mistake.

20
00:01:35,210 --> 00:01:37,609
U redu, kada e doktor
biti ovde?

21
00:01:37,910 --> 00:01:39,359
Verovatno sledee nedelje.

22
00:01:39,622 --> 00:01:42,922
Verovatno sledee...
sledee nedelje?

23
00:01:43,276 --> 00:01:46,912
To je nevieno!
Kakva... kakva je ovo ordinacija?

24
00:01:47,109 --> 00:01:49,614
Vi ne znate kada e on u
stvari biti ovde?

25
00:01:49,876 --> 00:01:51,238
Da li vi vodite ordinaciju...

26
00:01:51,500 --> 00:01:55,328
Vidite, doktor je na odmoru
sa porodicom. Ne znam kada e doi.

27
00:01:56,361 --> 00:01:59,742
Evo vam kartica. Nazovite sledee
nedelje, pa emo vas ugurati.

28
00:02:04,447 --> 00:02:05,741
Westcott ima inicijativu.

29
00:02:06,633 --> 00:02:08,200
Okr쉆j na sredini terena.

30
00:02:08,453 --> 00:02:10,204
I novi prvi poku쉆j.

31
00:02:10,475 --> 00:02:11,545
Dodavanje! Dodavanje!

32
00:02:13,718 --> 00:02:14,717
Otvoren je igra.

33
00:02:15,166 --> 00:02:16,766
Ima loptu.
Izbegao je start.


34
00:02:17,469 --> 00:02:21,641
Touchdown, i Westcott poentira.
Na쉏 쉆mpioni su se predali.


35
00:02:21,950 --> 00:02:25,375
Vidi 쉞a se desilo? Bacio je, a
druga ekipa je postigla touchdown.

36
00:02:25,637 --> 00:02:28,181
Na쉏 쉆mpioni su zavr쉏li
u 쉟pi.

37
00:02:28,734 --> 00:02:30,503
Saracen dodaje Williamsu jo jednom.

38
00:02:30,872 --> 00:02:34,861
I opet udara u zid
Westcottovih defanzivaca.

39
00:02:35,042 --> 00:02:37,047
Ova akcija zaista ne funkcioni쉋.

40
00:02:37,792 --> 00:02:38,839
Williams je u poku쉆ju.

41
00:02:39,101 --> 00:02:41,353
Skakue ali je oboren.

42
00:02:41,503 --> 00:02:44,824
Oni kinje Smasha.
Svaku akciju. Svaku Bo엍ju akciju.

43
00:02:45,165 --> 00:02:46,840
Da. Bez ma쉞ovitosti.

44
00:02:47,094 --> 00:02:50,510
Trener McGregor bi morao da
razmisli o promeni.

45
00:02:50,660 --> 00:02:53,371
Njegov napad tranjem sa Williamsom
koji je kao riba na suvom.

46
00:02:53,522 --> 00:02:56,423
A njegov tim je u agoniji.

47
00:02:56,775 --> 00:02:5
[...]
Everything OK? Download subtitles